Precedent in Frankrijk? Verzekeraar Axa moet restaurant schadeloos stellen voor Covidverliezen

Een rechter in Parijs heeft beslist dat verzekeringsmaatschappij Axa een restauranthouder schadevergoeding moet betalen voor het inkomstenverlies dat hij leed als gevolg van de coronacrisis.

Stéphane Manigold baat in de regio Parijs vier restaurants uit en heeft 52 werknemers. Op jaarbasis kan hij op een omzet van 6 miljoen euro rekenen. Op bevel van de Franse minister van Gezondheidszorg Olivier Veran mogen restaurants sinds 14 maart ‘geen publiek meer ontvangen’. Manigold is bij Axa verzekerd voor inkomstenverlies veroorzaakt door ‘opgelegde sluitingen’ en wil nu geld zien. 

Maar Axa betwist die lezing. Volgens de verzekeraar is de sluiting van de restaurants nooit bevolen. Het zou gaan om ‘een eenzijdige en vrijwillige beslissing’ genomen door de restaurateur zelf.

De rechter ziet dat anders. Volgens hem is er wel degelijk sprake van een administratieve sluiting. Die geeft recht op schadevergoeding omdat in het verzekeringscontract pandemieën niet werden uitgesloten. De rechter nam ook de hoogdringendheid in zijn vonnis op.

Van de 75.000 euro die Manigold opeiste heeft de rechter hem in eerste aanleg 45.000 euro toegewezen. Een expert moet nu exact berekenen welk verlies de restaurateur tussen 15 maart en de voorlopige heropeningsdatum van 1 juni heeft geleden.

Axa heeft al aangegeven in beroep te gaan tegen deze voorlopige uitspraak. Volgens de verzekeraar is het debat vanwege de hoogdringendheid niet ten gronde gevoerd. Verder heeft Axa naar eigen zeggen met de restaurateurs die daarom vroegen een minnelijke schikking getroffen. Ook zou het bedrijf nog een 200-tal contracten hebben lopen die voorzien in een garantie die wel van toepassing is op de huidige situatie. 

Voor Axa staat er veel op het spel. Indien de uitspraak van de rechter in beroep wordt bevestigd dreigt een opeenstapeling van rechtszaken waarbij de eisers zich zullen beroepen op de uitspraak in deze zaak.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20