Positieve keerzijde van de lockdowns: Europeanen hebben 500 miljard euro extra om te spenderen

We hebben met zijn allen meer geld opzij kunnen zetten tijdens de coronacrisis. Uit een onderzoek van de verzekeraar Allianz blijkt dat de Europese gezinnen sinds de eerste lockdowns 500 miljard euro extra hebben om uit te geven.

De lockdowns in 2020 hebben een enorme impact gehad op onze vrijetijdsbesteding. Zo is voor velen hun laatste restaurant- of cafébezoek inmiddels een vage herinnering. Ook andere vrijetijdsbestedingen, zoals reizen of een bezoekje aan een pretpark of een bioscoop, waren in 2020 geen vanzelfsprekendheid.

Meer spaargeld

Doordat we verplicht zo veel mogelijk ‘in ons kot’ moesten blijven, hebben we veel geld opzij kunnen zetten. Uit een eerdere bevraging bij de Belgische banken bleek al dat we meer gespaard hebben dan vorig jaar. Ook elders in Europa zijn de spaartegoeden toegenomen, leert een onderzoek van Allianz SE. Daaruit blijkt dat er in totaal 500 miljard euro extra opzij is gezet sinds de eerste Europese lockdowns in de lente.

Economen zijn ervan overtuigd dat we dat geld massaal gaan spenderen zodra de coronacrisis op zijn einde loopt. ‘Ik verwacht dat het spaargeld zal slinken vanaf het tweede kwartaal van 2021’, laat Florian Hense, een econonoom bij Berenberg aan persagentschap Bloomberg weten. ‘We zagen tijdens de eerste versoepelingen vorig jaar dat mensen plots meer begonnen uit te geven. Dat was bijvoorbeeld niet het geval tijdens de financiële crisis. Dat komt omdat wij tijdens de coronacrisis onszelf, of de overheid ons die beperkingen hebben opgelegd.’

Herstel consumptie

We hebben er niet zelf voor gekozen om meer te sparen. Dat was ook de vaststelling van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens de voorstelling van het rentebeleid in december. Die verwacht dat de consumptie dit jaar zal herstellen, maar dat het nog tot midden 2022 zal duren vooraleer we op het niveau van voor de gezondheidscrisis zitten.

Ludovic Subran, hoofdeconoom bij Allianz, schat dat wanneer we 25 procent van dat extra geld uitgeven het bbp zal toenemen met 1 procentpunt.

Economen gaan ervan uit dat de economie in 2021 zal groeien met 4,6 procent, na een vertraging van 7,4 procent vorig jaar, leert een rondvraag van Bloomberg.

Vraag blijft of al dat extra geld wel zijn weg zal vinden naar de reële economie. Tot op heden is het voor veel mensen onduidelijk of ze in de nabije toekomst hun job zullen kunnen houden. De Nationale Bank van België verwacht bijvoorbeeld dat er zo’n 100.000 jobs in ons land verloren zullen gaan tegen de herfst van 2021. De grootste impact zal er komen wanneer de steunmaatregelen van de overheden aflopen.

Extra spaargeld in handen van de rijken

Voorts stellen economen zich vragen bij de verdeling van dat extra spaarkapitaal. Een studie van de Franse raad van Economische Analyse (CAE) toont aan dat de helft van dat extra spaarkapitaal in handen is van 10 procent van de gezinnen uit de landen met de hoogste inkomens. De armere gezinnen zagen hun schuldenberg daarentegen toenemen.

Tot slot vragen experts zich af wat de impact op de inflatie zal zijn wanneer dat overtollig spaarkapitaal uitgegeven wordt. ‘Zal het zijn zoals na de financiële crisis waarbij het kapitaal stelselmatig wordt uitgegeven, of wordt het vergelijkbaar met de nasleep van de griepepidemie in 1918 wanneer al het extra kapitaal heel snel in de economie wordt gepompt’, aldus Andy Haldane, hoofdeconoom bij de centrale bank van Engeland.

Wanneer we met z’n allen het extra spaarkapitaal heel snel uitgeven, zal de inflatie sneller dan verwacht toenemen. Kans bestaat dat de ECB haar beleid dan zal moeten omgooien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20