Weerslag coronacrisis op de arbeidsmarkt: 100.000 jobs verloren tegen herfst 2021

Volgens een prognose van de Nationale Bank van België gaan er tegen de herfst van 2021 zo’n 100.000 jobs verloren gaan. Toch blijft de bank voorzichtig positief: ‘De schade blijft al bij al beperkt in vergelijking met de omvangrijke schok van de coronacrisis op het bbp’.

De Nationale Bank verwacht dat de economische bedrijvigheid dit jaar krimpt met 6,7 procent. Een coronavaccin zal volgens de toezichthouder het tij wel doen keren. Hij gaat ervan uit dat er de komende jaren een geleidelijk herstel van telkens ruim 3 procent volgt.

Normalisatie tegen eind 2022

‘Dat herstel is onderhevig aan zowel op- als neerwaartse risico’s, die in belangrijke mate samenhangen met het verloop van de gezondheidscrisis en eventuele extra beperkende maatregelen’, klinkt het. Volgens de toezichthouder zullen we nog tot eind 2022 geduld moeten hebben vooraleer we het niveau van voor de crisis bereiken.

Ondanks het voorzichtig herstel dat ons te wachten staat, zullen er de komende maanden heel wat jobs verloren gaan. De NBB gaat uit van een verlies van 100.000 banen tegen de herfst van 2021.

‘Op korte termijn wordt de weerslag van de economische teruggang op de arbeidsmarkt in hoge mate opgevangen door de massale overheidsmaatregelen, waaronder de uitbreiding van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en de steunmaatregelen voor de zelfstandigen. Al kan dat niet vermijden dat er toch heel wat jobs verloren gaan’, verduidelijkt de bank.

De centrale bank merkt wel op dat de schade beperkt blijft in vergelijking met de omvangrijke schok op het bbp.

Een begrotingstekort van ruim 10 procent

Het begrotingstekort zal dit jaar afklokken op 10,6 procent. Ook de komende jaren krijgen we af te rekenen met een deficit dat rond de 6 procent zal schommelen.

De overheidsschuld in verhouding tot het bbp stijgt tot zowat 120 procent in 2023 en blijft bij een normale groei en een constant begrotingstekort ook nadien verder oplopen.

‘Deze onhoudbare begrotingspositie betekent dat eventuele aanvullende herstelmaatregelen tijdelijk van aard moeten zijn en zich moeten toespitsen op gezonde ondernemingen en kwetsbare groepen’, benadrukt de NBB. ‘Om het economische herstel een duurzaam karakter te geven, is een stappenplan voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën vereist.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20