Peking haalt in 2021 voor het eerst de Chinese fijnstofnormen, maar daarmee is de kous niet af

De Chinese hoofdstad Peking haalde in 2021 voor het eerst de uitstootnormen van de overheid. Gemiddeld zat er in 2021 zo’n 31 microgram fijnstof in de lucht van de Chinese hoofdstad. Dat is 13 procent lager dan in 2020.

Oorlog aan luchtvervuiling

Sinds 2014 probeert de Chinese overheid de uitstoot van fijnstof in haar steden te tackelen. De staat verklaarde de oorlog aan luchtvervuiling en voerde een reeks maatregelen in die de hoeveelheid fijnstof in de lucht moeten doen kelderen. Die kwamen in een stroomversnelling naar aanloop van de Olympische Winterspelen in Peking in februari.

Fabrieken die zich in de buurt van een woonomgeving bevonden moesten herlokaliseren, provincies voerden strengere uitstootnormen in voor de industrie en er kwam meer aandacht voor minder vervuilende energiebronnen dan steenkool. Daarbovenop was burgerparticipatie ook een belangrijk onderdeel van China’s strijd tegen het fijnstof. Het Institute of Public & Environmental Affairs (IPE) lanceerde de Blue Map app, waarmee burgers zelf data kunnen invoeren over de luchtvervuiling in hun buurt. Zo hebben alle gebruikers realtime-informatie over de lokale uitstootwaarden ter beschikking.

De maatregelen lijken hun vruchten af te werpen. In 2016 haalde Peking nog een gemiddelde van 71 microgram schadelijke PM2.5-partikels, tijdens de wintermaanden deden zich recordpieken tot bijna 500 microgram voor. Het afgelopen jaar zouden volgens overheidsafgevaardigden de inwoners van Peking pakweg vier maanden meer blauwe lucht meegemaakt hebben dan in 2013.

Ondanks de beterschap, toch recorduitstoot

Ondanks die veelbelovende cijfers en inzet van de overheid, blijft China een wereldwijde recordhouder op vlak van uitstoot. Hoewel de maatregelen zeker hun doel niet missen en de Chinese bevolking van een aanzienlijk gezondere lucht kan genieten dan tien jaar geleden, is de weg naar een gezonde omgeving nog lang.

De Chinese overheid legt de gezondheidsnorm op 35 microgram PM2.5-partikels per kubieke meter, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie maximaal 5 microgram per kubieke meter als gezondheidsdrempel adviseert. De hoeveelheid fijnstof in de lucht van Peking is dus nog steeds problematisch hoog.

De Europese Unie hanteert vanaf 2020 een plafond van 20 microgram PM2.5-partikels per kubieke meter. In Vlaanderen kent de jaarlijkse gemiddelde uitstoot ook een dalende trend. In 2020 hing er in stedelijke gebieden ongeveer 11 microgram fijnstof per kubieke meter, in landelijke gebieden gold een gemiddelde van 10 microgram per kubieke meter.

De strijd tegen fijnstof is van cruciaal belang voor onze gezondheid. Jaarlijks sterven duizenden mensen voortijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20