Parttime werken, hoeveel uur mag u werken?

Het gebeurt al eens dat iemand in een gezin overweegt om deeltijds te gaan werken om bijvoorbeeld meer tijd met de kinderen te kunnen spenderen. Maar waar moet u op letten als u een voltijdse job inruilt voor een deeltijdse job?

Wanneer is er sprake van een parttimejob? 

Wie als voltijdse werknemer aan de slag gaat, klopt gemiddeld 38 uur per week. Al kan dat cijfer afwijken afhankelijk van het bedrijf waar u werkt. Doorgaans wordt er in een paritair comité overeengekomen hoeveel uren er moeten gepresteerd worden. U kunt die informatie terugvinden in de collectieve arbeidsovereenkomst.

Om parttime te werken moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er pas sprake van deeltijds werken wanneer de arbeidsduur overeenkomt met minstens ⅓ van een voltijdse betrekking. Stel dat u in een bedrijf werkt waar een voltijdse job 38 uur beslaat, moet u voor een parttimejob minstens 12 uur en 40 minuten werken.  In principe is het ook verboden om u werkperiodes te laten presteren van minder dan 3 uur. Hou er rekening mee dat een werkperiode geen synoniem is voor een werkdag. Indien u een shiften werkt, moet elke shift minstens drie uur bedragen.

Welke regels gelden er wanneer u deeltijds werkt?

Sinds 2017 zijn er (in het kader van Werkbaar en Wendbaar Werk) nieuwe regels van toepassing met betrekking tot deeltijds werken. Zo moet de werkgever niet langer alle mogelijke deeltijdse arbeidsregelingen en uurroosters opnemen in uw contract. Het volstaat om de arbeidsregeling en het uurrooster vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.

Bij een variabel uurrooster moet de werkgever wel nog de volgende zaken opnemen in het contract: 

 • op welk tijdstip de werkdag ten vroegste start en ten laatste eindigt;
 • op welke dagen van de week je kan werken;
 • de minimale en maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur;
 • hoe en wanneer je op de hoogte wordt gebracht van je werkroosters.

Daarenboven moet u minstens vijf dagen op voorhand uw uurrooster krijgen. Dat kan gebeuren via e-mail, brief of het intranet van het bedrijf. Op vlak van loon behoudt u dezelfde rechten als een voltijdse werknemer. Dat betekent dat uw loon in verhouding moet staan van uw arbeidsprestaties.

Wat met overuren? De voorwaarden voor overuren worden vastgelegd in het CAO. Indien er geen specifieke regels zijn vastgelegd, mag u in principe overuren doen. De totale arbeidsduur mag wel nooit hoger liggen dan die van een voltijdse werknemer.

Deeltijds starten om voltijdse job te krijgen

Wie werk zoekt, heeft het ongetwijfeld al opgemerkt dat er heel wat bedrijven op zoek zijn naar deeltijdse medewerkers. De flexibiliteit van een deeltijdse werknemer is immers een zeer grote troef voor een bedrijf. Indien u akkoord gaat om deeltijds te werken, is het een goed idee om uw werkgever van tevoren op de hoogte te brengen wanneer u beschikbaar bent. Zo weet die meteen hoe hij uw werkschema moet opstellen.

Het gebeurt wel eens vaker dat een deeltijdse job uitgroeit tot een voltijdse betrekking. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bedrijf groeit of wanneer u meer taken krijgt. In dergelijke gevallen kunt u samen met uw werkgever overeenkomen om uw deeltijdse job om te vormen tot een voltijdse job.

Ter info: Wie voltijds werkt, kan nooit gedwongen om deeltijds te werken.

Voordelen van deeltijds werken

Deeltijds werken brengt doorgaans een aantal specifieke voordelen met zich mee. We sommen een aantal voordelen op:  

 • Wie deeltijds werkt, kan het gezinsleven doorgaans beter combineren met zijn werkleven
 • U kunt ervaring opdoen die u later kunt gebruiken als u voltijds aan de slag wilt gaan
 • Het gezinsinkomen is niet meer afhankelijk van één persoon (doorgaans iemand die voltijds werkt).
 • U kunt meerdere deeltijdse functies combineren (bij één of meerdere bedrijven)
 • Deeltijds werken is gemakkelijker te combineren met het ouderschap of studeren
 • de kans dat u uw werk saai gaat vinden neemt af (en dus ook het risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een burn-out).

Nadelen van deeltijds werken

Deeltijds werken gaat spijtig genoeg ook gepaard met een aantal nadelen:

 • U bouwt minder rechten op voor uw pensioen later
 • Op het einde van de maand houdt u minder over als u geen jobs combineert 
 • Soms moet u als parttimer meer werk verrichten in minder uren 
 • Er zijn niet altijd doorgroeimogelijkheden voor wie deeltijds werkt 
 • Indien u stopt met werken, heeft u geen recht op een volledige werkloosheidsuitkering 
 • U heeft minder vakantiedagen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20