Paniekorders vergroten bevoorradingscrisis

Nu de feestdagen naderen, voeren detailhandelaren hun orders op uit vrees niet aan de vraag van hun klanten te kunnen voldoen. Helaas maakt dit de toch al krappe situatie alleen maar erger.

De consumptiemaatschappij kampt al enkele maanden met een grote bevoorradingscrisis. Een gecompliceerde situatie die grotendeels verband houdt met de wereldwijde pandemie – en het herstel daarvan – die een aanzienlijke impact heeft gehad op de productie wereldwijd, maar ook op het vervoer. Het tekort aan containers helpt de situatie niet. Ondanks de inspanningen, waaronder de repatriëring van lege containers, wordt helaas niet verwacht dat de situatie gedurende de komende maanden zal verbeteren. En het zal waarschijnlijk nog erger worden met de feestdagen in het verschiet. En winkeliers weten dat.

Het is in het vooruitzicht van de feestdagen en omdat de situatie niet op korte termijn lijkt te verbeteren dat ze hun bestellingen vermenigvuldigen of vervroegen, waardoor men ongewild de crisis versterkt. “Plotseling bestellen detailhandelaren en fabrikanten te veel vanwege deze problemen met de toeleveringsketen, en dat leidt alleen maar tot een nog slechter scenario”, vertelt Jonathan Savoir, CEO van toeleveringstechnologiebedrijf Quincus, aan CNBC.

Daarbij komt nog de energiecrisis waarmee vele landen in de wereld worden geconfronteerd. Als reactie op de elektriciteitscrisis heeft China veel fabrieken de stroom laten afsluiten, waardoor de productie opnieuw vertraging heeft opgelopen.

Whiplash-effect

Maar volgens Jonathan Savoir zijn de paniekorders het gevaarlijkst in deze bijzonder gespannen situatie in de toeleveringsketen. Een “whiplash-effect” kan niet worden uitgesloten. Kleine veranderingen in de vraag zullen uiteindelijk leiden tot toenemende veranderingen op alle hogere niveaus (groothandelaren, distributeurs en fabrikanten), met zelfs gevolgen voor de leveranciers van grondstoffen, als een sneeuwbaleffect.

Tekorten aan tal van producten – vooral speelgoed, maar ook bepaalde feestvoedingsmiddelen – tijdens de feestdagen kunnen niet worden uitgesloten. In feite, zijn ze meer dan waarschijnlijk. En als deze producten dan toch in de schappen belanden, kunnen de prijzen stijgen als gevolg van problemen met de bevoorrading.

In het algemeen zal deze crisis waarschijnlijk gevolgen hebben voor de mondiale groei, zo waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds onlangs.

(am/ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20