Opwarmende oceanen houden haaien weg

De opwarming van de oceanen zou kunnen verklaren waarom het aantal incidenten met haaien voor de kusten van Florida het voorbije jaar een aanzienlijke daling toonde. Dat zeggen wetenschappers van het International Shark Attack File (Isaf) aan de University of Florida. De onderzoekers stellen dat het wereldwijde aantal aanvallen van haaien het voorbije jaar met 25 procent is afgenomen. De grootste daling werd opgetekend in de Verenigde Staten.

In Florida werden vorig jaar zestien incidenten geregistreerd, tegenover eenendertig aanvallen het jaar voordien. Dat heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met een daling van het aantal haaien voor de kusten van Florida.

Migraties

“Men kan een duidelijke afname vaststellen in het aantal zwartpunthaaien dat tijdens de winter naar het zuiden trekt,” benadrukt Gavin Naylor, directeur van het Isaf. “Biologen schrijven dit fenomeen enerzijds toe aan de afnemende haaienpopulaties. Anderzijds wijzen ze ook naar de hogere temperaturen in de noordelijke wateren. Daardoor zouden de dieren minder snel geneigd zijn om tijdens de winterperiode naar het zuiden te migreren.”

Het Isaf telde vorig jaar wereldwijd in totaal zesenzestig aanvallen, tegenover achtentachtig incidenten het jaar voordien. Over een periode van een half decennium zijn er gemiddeld vierentachtig agressieve confrontaties tussen haaien en mensen.

“Jaarlijkse fluctuaties zijn normaal,” benadrukt Gavin Naylor. “Het voorbije jaar liet echter een bijzonder scherpe afname blijken. Er zijn ongetwijfeld minder haaien, maar misschien zijn de gunstige ontwikkelingen ook te wijten aan een betere educatie. Ik hoop dat steeds meer mensen zich van de problematiek bewust worden en accepteren dat ze de oceanen onder meer met haaien moeten delen.”

In Australië werden vorig jaar twintig mensen door haaien gebeten. Dat betekende een significante stijging tegenover het gemiddelde over een half decennium, dat op veertien incidenten per jaar ligt. Daarbij moesten de autoriteiten één fatale afloop melden.

Cape Cod

Cape Cod noteerde vorig jaar twee aanvallen. Dat vertegenwoordigde de eerste dodelijke confrontatie in meer dan tachtig jaar. Biologen hadden de voorbije zomer rond Cape Cod 149 witte haaien geteld. Dat viel samen met een opleving van de lokale populaties grijze zeehonden, de belangrijkste prooien van de haaien.

“De toename van de populatie zeehonden is een teken van het herstel in de gezondheid van de oceanen,” benadrukte Naylor.

Daarnaast toonde het rapport dat 53 procent van de haaienaanvallen gericht waren op surfers. Daarvoor hebben de wetenschappers een logische verklaring. Surfers opereren immers vaak in zones waar hun activiteiten in het water signalen uitzenden die haaien kunnen aantrekken.

Het rapport voert ook nog aan dat slechts 5 procent van alle haaiensoorten bij de aanvallen waren betrokken.

Verder wijzen de wetenschappers erop dat de eilanden Reunion en Ascension het voorbije jaar geen aanvallen hoefden te melden. Vorig jaar hadden een aantal incidenten nochtans gesuggereerd dat de eilanden mogelijk tot een nieuwe hotspot van aanvallen zouden kunnen uitgroeien. “Reunion introduceerde een aantal efficiënte maatregelen, waardoor het risico op aanvallen verminderde,” zegt Naylor nog.

Tevens konden de onderzoekers melden dat men het voorbije jaar geen enkel incident moest optekenen rond de Canarische Eilanden, Cuba, Engeland, Japan en de Maldiven. Het jaar voordien hadden al die locaties elk nog één aanval genoteerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20