Ook zij willen een muur… Extreem-rechtse VOX wint vanuit het niets 12 zetels in Andalusië

In de Spaanse deelstaat Andalusië behaalt de extreem-rechtse partij Vox een historisch resultaat bij de regionale verkiezingen. 

De in 2013 opgerichte partij deed voor de eerste keer mee en haalde meteen 12 zetels. De grote verliezers van de stembusslag zijn de socialisten, die met 33 zetels wel de grootste partij blijven, maar 14 zetels verliezen. Voor het eerst sinds het einde van het Franco-regime dreigen de socialisten de macht in Andalusië te verliezen, omdat ze zelfs met behulp van het linkse Podemos niet aan een meerderheid van 55 zetels raken. Ook centrum-rechts (Ciudadanos) en rechts (Partido Popular) halen samen geen meerderheid, zodat het extreem-rechtse Vox plots een sleutelrol in de formatie krijgt toebedeeld.

Volgens partijleider Santiago Abascal (foto onder) is Vox niet extreem-rechts, maar wel ‘extreem nodig’.

Een 100-puntenprogramma van dringende maatregelen

Vox trok naar de deelstaatverkiezingen met een 100-puntenprogramma van dringende maatregelen. Dit zijn de meest opmerkelijke:

– Onmiddellijke schorsing van de Catalaanse autonomie.

– Het buiten de wet stellen van partijen, verenigingen en OMG’s die de vernietiging van de Spaanse staat en haar soevereiniteit nastreven.

– De transformatie van autonome staten in een enkele Spaanse rechtsstaat doe gelijkheid en solidariteit promoot eerder dan privileges en verdeeldheid. Eén enkel regering en één enkel parlement voor gans Spanje. De onmiddellijke teruggave van de bevoegdheid over Onderwijs, Ziektezorg, Sociale Zekerheid en Justitie aan Spanje en de beperking van alle autonome beslissingsbevoegdheid.

– De deportatie van alle illegale immigranten naar hun land van oorsprong.

– De deportatie van alle immigranten die legaal in Spanje verblijven maar die lichte en/of zware misdrijven hebben begaan.

– Al wie op een illegale manier heeft getracht Spanje binnen te komen wordt voor het leven uitgesloten van elke mogelijkheid om zijn situatie te legaliseren of welke overheidshulp dan ook te krijgen.

– Sluiting van alle fundamentalistische moskeeën. Uitwijzing van imams die het integrisme, de minderwaardigheid van de vrouw of de jihad promoten.

© EPA

– De bouw van een muur, die de Spaanse grondgebieden in Afrika – Ceuta en Melilla – tegen elke immigrant moeten beschermen.

De opschorting van de Schengenzone tot er een Europese garantie is dat criminelen er geen gebruik meer van kunnen maken om aan het gerecht te ontsnappen of mensensmokkelaars ze kunnen misbruiken om illegalen binnen te smokkelen.

– Drastische reductie van politieke uitgaven. Eliminering van alle dubbele posten en organisaties. Sluiting van organisaties die parallelle structuren beogen om naast de Staat te bestaan. Sluiting van de autonome tv-stations, autonome meteorologische instituten etc.

– Afschaffing van de gratis toegang tot de ziektezorg voor illegale immigranten en voor legale residenten die geen 10 jaar op Spaans grondgebied verblijven. Enkel de spoeddiensten blijven toegankelijk.

– Afschaffing van het recht op abortus en afschaffing van gesubsidieerde en radicale feministische organisaties.

– Onderhandeling van een nieuw Europees verdrag dat overeenstemt met dat van de Viségradlanden (een alliantie van vier Centraal-Europese landen; Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië ) inzake grenzen, nationale soevereiniteit en respect voor de Europese cultuur.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20