“Ook synthetische brandstoffen zijn een oplossing op langere termijn”

Ook synthetische brandstoffen (efuels) vormen een belangrijk onderdeel van de oplossingen op lange termijn voor de aanpak van de klimaatcrisis. Dat heeft Robert Schuetzle, chief executive van het Amerikaanse chemiebedrijf Infinium, gezegd in een interview met het magazine Industry Europe.

Niet iedereen is van mening dat de impact van deze brandstoffen als een grote meerwaarde in de strijd tegen de opwarming van het klimaat kan worden beschouwd, maar daarmee in Schuetzle het duidelijk niet eens.

“Synthetische brandstoffen kunnen een belangrijke impact hebben op de emissies van de transportsector”, benadrukt Schuetzle. “Deze producten hebben immers een veel kleinere ecologische voetafdruk dan de traditionele kerosine en diesel die in het transport worden gebruikt.”

“Er is hier een bijzonder groot potentieel aanwezig om een betekenisvolle impact te hebben op de creatie van een koolstofarme wereld.”

Grote impact

“De transportsector is een van de grootste producenten van broeikasgassen”, merkt de topman van Infinium daarbij op. “Synthetische brandstoffen hebben een cruciale functie om die sector uitstootarm te maken.”

“De inzet van efuels kan de schadelijke emissies van koolstofdioxide met ongeveer met 97 procent verminderen in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zal dan ook een grote invloed hebben op de uitstoot van broeikasgassen.”

“Buiten de mogelijkheden op emissiereducties, tonen efuels nog andere baten”, benadrukt Schuetzle. “Er kan bij verbranding immers gerekend worden op een lagere uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met de traditionele fossiele brandstoffen.”

“Het productieproces resulteert bovendien in de creatie van een koolstofarme, op waterstof gebaseerde nafta, die kan worden gebruikt bij de productie van kunststoffen en andere industriële producten. Synthetische brandstoffen kunnen dan ook de luchtkwaliteit, onder meer in dichtbevolkte gebieden, in sterke mate verbeteren.”

Duinkerke

Schuetzle wijst daarbij op de investering van Infinium in de fabriek van Reuze in de Franse stad Duinkerke. Die site is een van de grootste projecten voor de productie van synthetische brandstoffen die in Europa zijn aangekondigd.

Die fabriek moet jaarlijks meer dan 300.000 ton koolstofdioxide omzetten in synthetische brandstoffen die in de Europese scheepvaart en luchtvaart zullen worden gebruikt. “Aangezien de input bestaat uit het restproduct koolstofdioxide, waaruit uiteindelijk een brandstof met een lagere ecologische voetafdruk wordt vervaardigd, leidt dit proces tot een reductie van de emissies”, merkt hij op.

In de Verenigde Staten zet Infinium daarnaast ook een project op waarbij zijn installaties door pijpleidingen van koolstofdioxide zullen worden voorzien. Die koolstofdioxde wordt vervolgens in combinatie met waterstof in synthetische brandstoffen omgezet.

De waterstof voor het proces wordt verkregen met behulp van hernieuwbare energie uit hydroelektrische centrales, windenergie en zonnekracht.

Het netwerk zou tegen het midden van dit decennium in gebruik moeten kunnen worden genomen. Verwacht wordt dat de installaties jaarlijks gebruik zullen maken van 1,5 miljoen ton koolstofdioxide die anders in de atmosfeer zou zijn uitgestoten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20