Ook ruimtevaart-economie getuige van verschuiving naar diensten

Tegen het einde van dit decennium zal de wereldwijde ruimtevaart-economie een waarde van 1,25 biljoen dollar bereiken. Dat blijkt uit een rapport van consulent Northern Sky Research. De onderzoekers voorspellen daarbij een sterke groei van de inkomsten in alle sectoren, maar tegelijkertijd wordt wel op een verschuiving in de budgetten gewezen.

“De investeringen in de ruimtevaart, zowel bij de overheid als in de privésector, zullen de volgende jaren nieuwe recordniveaus bereiken”, stipt Northern Sky Research aan. “Die investeringen weerspiegelen een toenemende belangstelling die vanuit een brede waaier van sectoren in de ruimtevaart kan worden opgemerkt.”

Infrastructuur

Aangevoerd wordt dat de ruimtevaart-economie tot het einde van dit decennium een gemiddelde jaarlijkse groei met 6,25 procent zal laten optekenen. “Momenteel richten de investeringen zich vooral op de uitbouw van infrastructuur”, merken de onderzoekers op.

“Daarbij blijkt vooral vraag naar infrastructuur voor het transport van bemanning en vracht. Daarna volgen investeringen in satellietcommunicatie, aardobservatie, navigatie en wetenschap en technologie. In totaal zal infrastructuur tegen eind dit decennium een waarde van 570 miljard dollar laten optekenen.”

“Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat de inkomstenbronnen in de ruimtevaart een duidelijke verschuiving vertonen”, stippen de onderzoekers nog aan. “Tegen eind dit decennium zal satellietcommunictie binnen de sector de grootste inkomstenbron zijn geworden”

“Vele sectoren – zoals mobiliteit op het land, in de lucht en op zee – zullen van deze communicatiediensten gebruik moeten maken. Daarnaast zullen ook de overheid en de militaire sector in toenemende mate op deze services beroep doen. Die sector zal de rest van dit decennium dan ook een gemiddelde groei met bijna 13 procent per jaar laten optekenen”

Diensten

Maar naarmate het decennium vordert, zal volgens Northern Sky Research een derde categorie steeds meer op de voorgrond treden. Daarbij wordt gewezen op investeringen in onder meer gegevensanalyse, aardobservatie en ruimtetoerisme.

“Dit zijn belangrijke toepassingen die de vraag binnen de ruimtevaart-economie op lange termijn zullen stimuleren”, luidt het daarbij. “Deze sector zal een jaarlijkse groei met 14,6 procent registreren en zal daarbij eind dit decennium een waarde van 140 miljard dollar bereiken.”

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat ook in de ruimtevaart een verschuiving van hardware naar software zal kunnen worden opgemerkt. “Dit stimuleert de migratie van infrastructuur naar services”, merkt auteur Brad Grady op.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.