Ook de zusters van het Vaticaan zijn het seksisme binnen de Kerk kotsbeu

In het Vaticaan zijn nonnen niet enkel verantwoordelijk voor het welzijn van de gelovigen, maar ook – en vooral – voor het comfort van de lokale priesters. Deze vrouwen worden voor hun diensten niet of amper vergoed en hebben daar nu stilaan genoeg van.

Drie onder hen (Maria, Paula en Cecilia) hebben hun beklag over deze situatie gedaan in het magazine “DONNE CHIESA MONDO” (Vrouwen Kerk Wereld), dat eens per maand als bijlage wordt verdeeld met de officiële krant van de Heilige Stoel, de “Osservatore Romano”.

In het artikel leggen ze de uitbuiting bloot die ze ondergaan ten dienste van de mannen in de Kerk. “We staan voor zonsopgang op om het ontbijt klaar te maken en gaan pas naar bed eens het avondeten geserveerd, het huis op orde en de was gedaan.” Dat gebeurt meestal zonder vergoeding en zonder enig legaal kader: “De zusters hebben geen exact, noch gereglementeerd uurrooster, zoals dat bij leken het geval is; hun financiële vergoeding is verwaarloosbaar, als er al een is.”


© EPA

Deze vrouwen voeren dus huishoudelijke taken uit in dienst van een volledig mannelijke hiërarchie en waarin ze naar eigen zeggen vaak aan machtsmisbruik worden onderworpen. “Ik ken nonnen die doctor in de theologie zijn en van de ene dag op de andere naar de keuken of het washok worden gestuurd,” zegt zuster Paula. “Een aanwijzing dat de vrouw ondergeschikt aan de man is en zeker binnen de katholieke Kerk, waar de priester alles is en de non niets.”

De nonnen komen vaak uit Afrika, Azië of Zuid-Amerika en worden naar Rome gestuurd door hun oversten – die een deel van de verantwoordelijkheid dragen voor deze situatie en – die hen op het hart drukken ‘niet te fier te zijn’. Wanneer ze ziek of oud zijn, worden ze gewoon teruggestuurd en vervangen, “als waren ze inwisselbaar”, aldus nog zuster Paula.

“Is het normaal dat een geestelijke zich op deze manier laat dienen door een andere geestelijke?”, vraagt zuster Maria zich af. Waarbij opvalt dat binnen het kerkelijke universum het altijd vrouwen zijn die instaan voor huishoudelijke taken.


© EPA

Jarenlang al is de positie van de vrouw binnen de Kerk een onderwerp van discussie. In mei 2016 had paus Franciscus hen nog op het hart gedrukt dat “wanneer u zaken worden gevraagd die eerder op onderdanigheid dan op een dienst lijken, heb dan de moed om ‘neen’ te zeggen’. Waarna de kerkvader hen ook had opgedragen om ‘feministische’ toestanden toch maar beter te vermijden.

Franciscus blijft ook een aanhanger van de Romeins-Katholieke traditie die vrouwen verbiedt priester te worden en dat ondanks een enorme crisis in het aantal priesterroepingen.

Op 8 maart wordt in Rome de conferentie “Why Women Matter” georganiseerd. Daarin zal de plaats van de vrouw binnen de kerk worden besproken. De conferentie komt geen dag te vroeg.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20