Online dating zoekt vaak naar onbereikbare partners

Het idee dat een persoon als een potentieel partner onbereikbaar lijkt, blijkt gebruikers van online datingplatformen niet tegen te houden. Er moet zelfs worden vastgesteld dat een meerderheid van de online daters op zoek gaan naar partners die een grotere aantrekkingskracht uitoefenen dan zijzelf.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Santa Fe Institute, gebaseerd op een analyse van online dating netwerken in vier grote steden – New York, Boston, Chicago en Seattle – in de Verenigde Staten. Voor de eerste keer wordt in het onderzoek naar online dating gebruik beroep gedaan op verschillen in aantrekkingskracht.

Hiërarchie

“In dating-netwerken kan een hiërarchie in aantrekkingskracht worden opgemerkt,” zegt onderzoeksleider Elizabeth Bruch, sociologe aan het Santa Fe Institute. “De meerderheid van gebruikers van deze netwerken contacteren kandidaat-partners die ongeveer 25 procent meer aantrekkingskracht hebben dan henzelf.”

“Bovendien blijkt die hiërarchie een impact te hebben op de boodschappen die naar potentiële partners worden gestuurd. Er kon immers worden vastgesteld dat vele gebruikers van de platformen relatief langere boodschappen sturen aan contacten die zich op een hoger niveau in de hiërarchie bevinden.”

Hoe populairder, hoe aantrekkelijker

“Het onderzoek gaat ervan uit dat de aantrekkingskracht van een doelwit kan worden omschreven door een analyse van de afzenders van de boodschappen die worden ontvangen,” verduidelijkt Elizabeth Bruch. “Wie gecontacteerd wordt door een persoon die in het netwerk op een grote populariteit kan terugvallen, verwerft ook zelf een sterkere aantrekkingskracht.”

“Onderzoek maakt vaak gebruik van inschattingen over de visie van de mens op aantrekkingskracht. Onze  benadering laat echter toe om de aantrekkingskracht van een individu te omschrijven op basis van de aandacht die de betrokkenen daadwerkelijk ervaren.”

Hoe knapper, hoe langer je bericht

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat daters tijdens de online hofmakerij strategisch optreden. “De lengte en het aantal boodschappen dat aan een individu wordt verstuurd, blijkt afhankelijk van het niveau van aantrekkingskracht van het doelwit,” aldus nog de sociologe.

“Omdat de meeste online daters een meerderheid van hun boodschappen versturen naar doelwitten die zich op een hoger niveau in de hiërarchie bevinden, blijven veel berichten onbeantwoord. Vele gebruikers van dating websites zullen het gevoel hebben nooit een antwoord te krijgen. Dat kan bijzonder ontmoedigend werken, maar toch blijkt men niet te moeten wanhopen.”

Volharding

“Uit de analyse bleek dat 21 procent van de online daters die hun boodschappen richten op een individu dat zich in de hiërarchie van aantrekkingskracht op een hoger niveau bevindt, toch een reactie ontvangen,” beklemtoont Bruch. “Volharding blijkt dan ook resultaten op te leveren.”

Verder moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat langere boodschappen aan doelwitten met een grotere aantrekkingskracht weliswaar een frequent gehanteerde strategie blijkt, maar toch niet veel resultaten lijkt op te werpen. Langere boodschappen leiden niet tot een hogere kans op antwoord. Alleen in Seattle kon wel een verband worden opgetekend.

Mannen worden knapper met de leeftijd

Het onderzoek toonde volgens Bruch verder nog aan dat er op het gebied van aantrekkingskracht een aantal correlaties op het gebied van leeftijd, opleiding en etniciteit kunnen worden vastgesteld. “Tot een leeftijd van vijftig jaar blijkt de aantrekkingskracht van mannen op te lopen,” aldus de onderzoekers. “Bij vrouwen wordt daarentegen tussen de leeftijdsgrenzen van achttien en zestig jaar een dalende lijn geregistreerd.”

De studie suggereert verder dat selecties vaak aan populaire stereotypes kunnen worden gelinkt, maar dat geldt volgens Elizabeth Bruch zeker niet voor alle individuen. Aantrekkingskracht blijkt immers een sterk heterogeen karakter te hebben.

“Het onderzoek reflecteert de globale hiërarchie die op het gebied van aantrekkingskracht kan worden ervaren, maar er zullen zeker sectoren kunnen worden opgetekend waar kandidaten die in onze studie op een lagere plaats in de hiërarchie zouden worden geplaatst, toch bijzonder succesvol blijken in online dating,” zegt Bruch nog.

“Bovendien mag men niet vergeten dat de online dating slechts het allereerste begin van een potentiële relatie vertegenwoordigt. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de unieke karaktereigenschappen belangrijker worden naarmate de relatie zich verder ontwikkelt.”

Meer