OESO: ‘Tien jaar vooruitgang op arbeidsmarkt in een kwartaal weggevaagd’

De denktank OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeilng) schetst in een rapport een somber beeld van de arbeidsmarkt in zijn 37 lidstaten. ‘De coronacrisis is tien keer erger dan de bankencrisis van 2008-2009.’

De werkloosheidsgraad in de OESO-landen, waartoe de meeste geïndustrialiseerde landen behoren, bereikte in mei weer de piek van 2010, 8,4 procent. ‘Vier maanden coronacrisis heeft 10 jaar verbetering op de arbeidsmarkt weggevaagd’, is de harde conclusie.

25 miljoen extra werklozen

Zelfs in een optimistisch scenario zal de werkloosheid in het vierde kwartaal wellicht doorstijgen naar 9,4 procent, een niveau dat hoger is dan tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig. Het zou betekenen dat het aantal werklozen in de OESO-landen dit jaar met 25 miljoen mensen stijgt als gevolg van de coronacrisis tot circa 60 miljoen, op een totale beroepsbevolking van 650 miljoen.

Een terugkeer naar precrisisniveaus is niet meteen in zicht. Al zeker tot eind 2021 zal de coronacrisis op de algemene werkgelegenheid in de OESO-landen blijven wegen, zo vreest de denktank. De mokerslag was dan ook enorm. Gemeten in gewerkte uren is de ineenstuiking als gevolg van Covid-19 tien keer groter dan tijdens de bankencrisis van 2008-2009.

‘De regeringen moeten er alles aan doen om te vermijden dat deze gezondheidscrisis leidt tot een grootschalige sociale crisis’, waarschuwt de OESO in haar rapport.

Lees ook: De Europese werkloosheid is een probleem voor later

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20