OESO heeft blauwdruk klaar voor digitaks en taks voor multinationals, maar komt het tot wereldwijd akkoord?

De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, presenteerde maandag haar plannen voor een wereldwijde belastinghervorming. De twee basisprincipes: de Amazons van deze wereld moeten meer op lokaal niveau belastingen betalen, én multinationals horen een minimale bijdrage te leveren.

Het gaat om ontwerpteksten waar 137 landen aan hebben meegeschreven. Er zijn twee grote blokken, die niet toevallig ook in het regeerakkoord van De Croo I al een vermelding kregen.

De eerste pijler is een digitaks, waarbij techreuzen als Amazon, Google en Facebook geviseerd worden. ‘Digitaal-intensieve bedrijven horen belastingen te betalen in die landen waar ze aanhoudend en significant zaken doen, zelfs als hebben ze er geen fysieke aanwezigheid’, beveelt de OESO aan.

De tweede pijler is een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals. Dat moet vermijden dat grote bedrijven in sommige landen helemaal geen belastingen betalen.

100 miljard dollar extra

Volgens berekeningen door de denktank zou zo’n minimumtarief wereldwijd tot 4 procent extra aan vennootschapsbelastingen in het laatje kunnen brengen, wat neerkomt op 100 miljard dollar.

De digitaks zou geen bijkomende inkomsten opleveren, maar wel een herverdeling tussen de landen tot gevolg hebben. ‘Een eerlijker internationaal belastingkader’, vindt de OESO. De pot die herverdeeld kan worden, schat de organisatie eveneens op ongeveer 100 miljard dollar in.

Belastingoorlog wordt handelsoorlog

De OESO moet wel erkennen dat ze geen wereldwijd akkoord kon forceren over de fiscale hervormingen. ‘Het glas is halfvol: het pakket is bijna klaar, maar er ontbreekt een politiek akkoord’, verklaarde fiscaal directeur Pascal Saint-Amans.

De organisatie waarschuwt voor internationale belastingoorlogen mochten landen overgaan tot eenzijdige fiscale maatregelen tegen techreuzen of multinationals. Als nieuwe richtdatum voor zo’n akkoord schuift ze ‘midden 2021’ naar voren.

‘In het ergste scenario – een wereldwijde handelsoorlog aangewakkerd door eenzijdige digitaksen – kan het wereldwijde bbp met meer dan 1 procent per jaar verminderen’, waarschuwt de OESO nog.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20