Nu verduurzamen geeft je bedrijf een voorsprong op morgen

De gevolgen van de klimaatopwarming worden steeds duidelijker. Wetenschappers waarschuwen al lang voor de gevaren van de uitstoot van broeikasgassen. Meer en meer mensen beginnen te beseffen dat het anders moet en velen zien een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven.

“Klimaat en ecologie ligt de ondernemer nauw aan het hart”, zegt Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability van KBC Groep. Veel bedrijven wachten echter af om actie te ondernemen zolang dit geen directe impact heeft op hun kostenmodel. “Toch springt elke ondernemer beter nu al op de duurzaamheidstrein.”

KBC Bank & Verzekering, Erwin Donvil

Nieuwe regelgeving

Enige tijd geleden lanceerde de Europese Commissie de Green Deal. Dat is een pakket van maatregelen dat van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 55 procent verminderd zijn tegenover 1990. “Op dit ogenblik zijn de overheden volop bezig om hun wetgeving op die nieuwe Europese regelgeving te aligneren”, zegt Ferrante. “En dat begint stilaan een impact op onze bedrijven te hebben.” Zo is er sinds 1 januari 2022 in Vlaanderen een renovatieverplichting bij eigendomsoverdracht voor alle niet-residentiële gebouwen.

Grote operationele- én financieringsrisico’s

Filip Ferrante: “Stappen zetten richting duurzaamheid is ook vanuit economisch oogpunt noodzakelijk. Het klimaat kan immers een bijzonder grote impact hebben op het businessmodel en de bedrijfsvoering. Zo kunnen extreme weerfenomenen bedrijven veel schade berokkenen of zelfs hun werking onmogelijk maken.”

Het zal voor ondernemingen die duurzaamheid niet omarmen ook moeilijker worden om financiering te krijgen. Of de financieringskosten zullen voor hen minstens stijgen. “Banken die nog te veel vervuilende sectoren in hun portefeuille hebben, zullen in de toekomst worden verplicht om daarvoor meer kapitaal opzij te zetten. Dat kan kredieten voor sommige bedrijven op termijn duurder maken”, verduidelijkt Ferrante.

Vele opportuniteiten

“Er zijn nog altijd ondernemers die investeringen in duurzaamheid louter als een kostenpost aanzien. Maar de duurzame transitie biedt ook opportuniteiten. En het zou jammer zijn mocht men die laten liggen”, zegt Ferrante. “Net zoals de digitale evolutie zal ook het duurzaamheidstreven nieuwe sectoren en businessmodellen creëren. Bedrijven die dit snel inzien, hebben een wezenlijke voorsprong op de concurrentie.” Verder zijn duurzamere ondernemingen aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en als toeleverancier.

Begeleiding bij de omschakeling

Het komt er dus op aan dat ondernemingen zo snel mogelijk de eerste stappen richting een meer duurzamere bedrijfsvoering zetten. Wel vragen veel ondernemers zich af waar ze moeten beginnen.  Het best bekijk je eerst in overleg met je stakeholders op welke vlakken je onderneming het grootste verschil kan maken. Vervolgens moet je die prioriteiten aan concrete doelstellingen koppelen. Tenslotte is het belangrijk dat je plannen door je medewerkers worden omarmd. 

De transitie naar duurzaamheid zal uitdagingen met zich meebrengen. Maar als ondernemer sta je er niet alleen voor. KBC Bank & Verzekering wil bedrijven sensibiliseren, informeren en in contact brengen met partijen die een rol kunnen spelen bij de transformatie. Zo sloot KBC voor bepaalde segmenten een partnerschap met Encon en Traject, twee adviesbureaus die ondernemingen helpen verduurzamen. Zodra de plannen van de ondernemer een concrete vorm hebben gekregen, kan KBC samen met de ondernemer (onder andere) de financierings- en verzekeringsopties bekijken. 

Meer informatie lees je op www.kbc.be/duurzaamheid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20