Notulen Federal Reserve lezen als een horrorverhaal voor beleggers

De minutes, de notulen van de jongste rentevergadering van de Federal Reserve, beloven niet veel goeds voor de belegger. Daarin staat te lezen dat het merendeel van de Fed-bestuurders ‘over het algemeen akkoord’ is met een afbouw van de balans. Er is sprake van een vermindering met 95 miljard dollar per maand.

Beleggers hebben de afgelopen dagen weinig goed nieuws te verwerken gekregen. Zo liet Lael Brainard, een bestuurslid van de Federal Reserve, dinsdag tijdens een toespraak voor de centrale bank in Minneapolis weten dat renteverhogingen onvoldoende zijn om de hoge Amerikaanse inflatie te temperen. In februari kwam het inflatiecijfer aan de overkant van de Atlantische Oceaan uit op 7,8 procent, het hoogste niveau sinds februari 1982. Brainard hield daarom een pleidooi voor een agressieve verstrakking van het geldbeleid, waarbij ook de balans van de centrale bank wordt afgebouwd.

In navolging van haar toespraak kwamen andere sleutelfiguren bij de Fed, waaronder Patrick Harker, voorzitter van de centrale bank in Philadelphia, naar buiten met soortgelijke oproepen. “De inflatie is gedurende de afgelopen 40 jaar nog nooit zo hoog geweest en dat baart mij zorgen”, aldus Harker.

95 miljard dollar per maand

Uit de minutes blijkt nu dat die agressieve verstrakking van het beleid er wel eens sneller zou kunnen zijn dan verwacht. Daarin staat dat de functionarissen over het algemeen zijn overeengekomen de balans met 95 miljard dollar per maand te reduceren, na een geleidelijke invoering van drie maanden. De Federal Reserve heeft via het opkoopprogramma net iets minder dan 9.000 miljard dollar aan schuldpapier opgekocht.

De betrokkenen benadrukten wel nog geen definitief besluit genomen te hebben over het afbouwen van de portefeuille, maar ze zeiden dat het plan in mei van start zou kunnen gaan.

Die procedure is slecht nieuws voor beleggers omdat de langetermijnrente op die manier verder de hoogte wordt ingejaagd. Dat resulteert op zijn beurt in hogere schulden voor de bedrijven, waardoor ze minder dividend kunnen uitbetalen. Daarenboven zal er door de hoge rente meer kapitaal stromen naar vastrentende activa, waardoor er minder interesse is in aandelen, met mogelijk lagere koersen tot gevolg. De Amerikaanse tienjaarsrente bedraagt momenteel 2,62 procent. Begin dit jaar was dat 1,6 procent.

Verhoging rente met 50 basispunten

Dat is overigens niet het enige slecht nieuws voor beleggers. Tijdens de jongste vergadering zijn er ook stemmen opgegaan om de rente sneller te verhogen. In maart werd beslist om voor de eerste keer sinds 2018 de rente op te krikken. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, kondigde toen een verhoging van 25 basispunten aan.

Nu de bestuursleden vragende partij zijn om het tempo te verhogen, is het zeker niet uitgesloten dat er tijdens de komende vergaderingen beslist wordt om de rente met 50 basispunten te verhogen. Powell had vorige maand tijdens een toespraak voor de bedrijfseconomenvereniging NABE al de deur op een kier gezet voor een versnelde renteverhoging.

De Amerikaanse beursindexen kleurden al de hele dag rood en namen een diepere duik na de publicatie van de minutes. Intussen lijken de beleggers het nieuws wel een plaats gegeven te hebben. De indexen noteren opnieuw op hetzelfde niveau als voor de publicatie van de Fed-notulen. De markten hadden immers al een waarschuwing gekregen van Brainard.

Meer