Noordelijke IJszee voortaan ook tijdens de winterperiode bevaarbaar

De Russische gastanker Christophe de Margerie is er de voorbije dagen in gelukt zich een weg door de Noordelijke IJszee te banen. Het is de eerste keer dat een schip, dankzij het smelten van de poolkap, tijdens de winterperiode die route heeft kunnen nemen. Dat is belangrijk nieuws voor de internationale scheepvaart.

De Christophe de Margerie legde het traject van het schiereiland Yamal in Siberië naar de Beringstraat – een afstand van 2.474 nautische mijlen – af in bijna elf dagen.

Achterwaarts

De ijskap in het noordpoolgebied smelt onder invloed van de klimaatverandering snel weg. ‘De reis van de Christophe de Margerie was dan ook een historische onderneming voor de ontwikkeling van de Noordelijke Zeeroute en de scheepvaart,’ benadrukte Vitaly Savelyev, Russisch minister van transport.

‘De reis toont dat deze scheepsroute één tot twee maanden meer per jaar kan worden gebruikt dan in het verleden. Weldra zal de Noordelijke Zeeroute gedurende het volledige jaar voor de commerciële scheepvaart open zijn.’ De Christophe de Margerie is uitgerust om door dik pakijs te kunnen varen.

Sergei Gen, kapitein van de Christophe de Margerie, benadrukte dat het schip 65 procent van de reis achterwaarts had gevaren. De gastanker haalde een gemiddelde snelheid van 9,5 knopen. ‘Het schip diende geen beroep te doen op assistentie van bijkomende ijsbrekers,’ benadrukte Gen. De tocht nam in totaal tien dagen en eenentwintig uur in beslag. 

Snelle ontwikkeling

Naast de Christophe de Margerie hebben inmiddels ook de Nikolai Yevgenov en de Nikolai Zubov een reis door de Noordelijke Zeeroute afgerond. De drie schepen maken deel uit van een vloot van vijftien vaartuigen die voor het transport van gas vanuit de terminals van Sabetta op het schiereiland Yamal moeten verzorgen. De schepen hebben een capaciteit van 70.000 ton vloeibaar gemaakt gas. Al deze vaartuigen kunnen zich door pakijs met een dikte van 2,1 meter een weg banen.

Het voorbije jaar werden over de Noordelijke Zeeroute in totaal 32,97 miljoen ton goederen vervoerd. Het jaar voordien was er slechts sprake van 1,5 miljoen ton. Over drie jaar wil de Russische regering die capaciteit verder tot 80 miljoen ton opvoeren. Binnen vijftien jaar moet dat volume verder tot 130 miljoen ton zijn opgelopen.

De Noordelijke IJszee vormt een belangrijke route voor de verdere ontginning van de Russische Noordpool. Ook voor andere landen kan de passage echter een belangrijke oplossing aanreiken om goederen met maritiem transport sneller op hun plaats van bestemming te brengen. De Noordelijke IJszee biedt immers een kortere route tussen het noorden van Azië, Europa en Amerika.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20