NMBS moet opnieuw verlies inschrijven; coronacrisis blijft wegen op trafieken

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft het voorbije jaar 171,8 miljoen reizigers vervoerd. Dat betekende een daling met 6,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het Belgische spoorbedrijf heeft bekend gemaakt. Tegenover drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis, is er sprake van een daling met 32,2 procent.

De verkoop van tickets leverde de NMBS vorig jaar 0,5 miljard euro inkomsten op. Dat betekende een daling met 37 procent tegenover de omzet die voor de uitbraak van de coronacrisis konden worden gemeld.

Tussenkomst

Het Belgische spoorbedrijf leed vorig jaar een verlies van 401,9 miljoen euro. Daarvan werd echter 303,8 miljoen euro door de federale overheid gecompenseerd om de NMBS te helpen de impact van de coronacrisis op te vangen.

Hierdoor moest uiteindelijk een operationeel verlies van 98,1 miljoen euro – tegenover een negatief resultaat van 71,6 miljoen euro het jaar voordien – worden ingeschreven. Dat is een schril contrast met de vooruitzichten die voor de uitbraak van de coronacrisis naar voor waren geschoven. Daarbij werd geraamd dat de NMBS vorig jaar een winst van 123 miljoen euro zou maken.

De maatschappij merkt op dat ook dit jaar nog altijd een moeilijke periode zal blijken. Daarbij wordt onder meer gewezen op de forse inflatie en vooral de oplopende energiekosten. De NMBS is bijzonder gevoelig aan prijsschommelingen op de energiemarkt, want het spoorbedrijf is de grootste elektriciteitsconsument van België.

Investeringen

Het spoorbedrijf zegt ook dit jaar van de overheid een compensatie voor de openbare dienst die de NMBS moet leveren. Die compensatie zal volgens de NMBS nodig zijn om dit jaar een operationeel verlies van meer dan 200 miljoen euro – onder meer meer dan 80 miljoen euro door gestegen energiekosten en ruim 60 miljoen euro door de loonindexering – te dekken.

Uit de cijfers blijkt verder nog: 

  • Voor 310,4 miljoen euro investeringen in de uitbreiding van de vloot dubbeldeksrijtuigen
  • Voor 146,6 miljoen euro investeringen in de verbetering van het onthaal in de stations
  • Er werden 1.200 nieuwe medewerkers gerekruteerd

Over twee jaar hoopt het spoorbedrijf de impact van de coronacrisis op zijn trafieken te hebben kunnen wegwerken. Er zouden dat jaar dan ook minstens 253,4 miljoen reizigers – het niveau van drie jaar geleden – moeten worden vervoerd. Op dit ogenblik bereiken de trafieken ongeveer 80 procent van dat niveau, tegenover 60 procent eind vorig jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20