Nieuwe Duitse regering vermeldt cryptomunten in regeerakkoord

De nieuwe Duitse regering heeft crypto vermeld in haar regeerakkoord; zo ijvert ze voor een gelijk speelveld tussen traditionele financiën en “innovatieve bedrijfsmodellen.” Ook wil de “stoplichtcoalitie” de “Europese wet op het toezicht op de financiële markten” geschikt maken voor crypto-activa en -bedrijven.

Drie Duitse politieke partijen stemden deze week in met een coalitieakkoord. De linkse Sociaaldemocraten (SDP), de Groene Partij en de businessvriendelijke Vrije Democraten (FDP) nemen vanaf december dit jaar de teugels van het land van onze oosterburen in handen.

Holistisch toezicht

Volgens een vertaling van het 177 pagina’s tellende akkoord, dat op 24 november werd gepubliceerd, roept de coalitie op tot een nieuwe “dynamiek met betrekking tot de kansen en risico’s van nieuwe financiële innovaties”, zoals crypto-activa en blockchainbedrijven.

“We maken de Europese wetgeving inzake toezicht op de financiële markten geschikt voor digitalisering en voor complexe groepsstructuren, om holistisch (…) toezicht op nieuwe bedrijfsmodellen te waarborgen”, aldus het akkoord.

“We hebben gezamenlijk Europees toezicht nodig voor de cryptosector. We verplichten dienstverleners van crypto-activa om de uiteindelijke begunstigden consequent te identificeren”, luidt het.

Nog volgens het document moet de EU-toezichthouder “niet alleen zorgen voor de traditionele financiële sector, maar ook voorkomen dat crypto (…) wordt misbruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.”

Op agenda van EU

Crypto staat ook op de agenda van de Europese Unie. De Europese Raad – die de politieke krijtlijnen van de EU uitzet – heeft namelijk twee voorstellen met betrekking tot crypto goedgekeurd. Het gaat om de “verordening betreffende markten voor crypto-activa (MiCA)” en de “wet inzake digitale operationele veerkracht” (DORA).

Met name MiCA – oorspronkelijk opgesteld door de Europese Commissie in september 2020 – heeft tot doel een “regelgevend kader voor de markt voor crypto-activa te creëren, dat innovatie ondersteunt en het potentieel van crypto-activa benut”. Hoewel het nog moet worden geratificeerd door het Europees Parlement, indien uitgevaardigd zal het uitgevende instellingen van crypto-activa aan strengere eisen onderwerpen. Non-fungible tokens (NFT’s) en gebruikerstokens zullen buiten de regelgeving vallen.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20