Start nieuw schooljaar: mogen de scholen je eender welke kosten aanrekenen?

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Dat betekent dat ouders met schoolgaande kinderen geconfronteerd worden met een resem kosten. Maar hoe zit het met de kosten die de scholen aanrekenen? Welke beperkingen gelden er?

De scholen hebben donderdag de poorten opnieuw wagenwijd opengezet. Terwijl de kinderen de komende tien maanden hun kennis zullen bijschaven, zullen de ouders opnieuw enkele facturen in de bus krijgen. Gelukkig moeten de Vlaamse scholen rekening houden met allerlei regels aangaande de schoolfacturen.

Gratis inschrijving en maximumfacturen

Om te beginnen moet je geen inschrijvingsgeld betalen als je je kind naar het basis- of het secundair onderwijs stuurt. Voorts worden de scholen (kleuter en lager) verplicht om met een maximumfactuur te werken. Zo mogen de kleuterscholen dit schooljaar maximaal 50 euro factureren. Dat bedrag loopt op tot 95 euro voor de lagere school. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De maximumfactuur wordt gebruikt voor daguitstappen, zwemlessen (die zijn één schooljaar gratis voor kinderen in het lagere onderwijs) en specifiek materiaal die niet op de lijst van gratis basismaterialen staan. Die laatstgenoemde lijst kan je terugvinden op de site van de Vlaamse overheid. Daarop staan een aantal zaken, zoals muziekinstrumenten en schrijfgerief, die de scholen gratis ter beschikking moeten stellen van de leerlingen.

Er zijn overigens een aantal kosten die de scholen niet mogen opnemen in de maximumfactuur:

 • Zoals we hierboven al hebben gezegd, alle zaken die zijn opgenomen in de lijst van de Vlaamse overheid
 • De (oplopende) energieprijzen
 • Bijlessen om de eindtermen te halen
 • Inkomgeld voor een schoolfeest of toneelvoorstelling (waarvoor je kind tijdens de schooluren geoefend heeft.)

En wat met de middelbare school?

In de middelbare school wordt er niet gewerkt met een maximumfactuur. Volgens cijfers van het Steunpunt Onderwijsonderzoek uit 2020 kost een kind dat naar de middelbare school gaat in het derde en vierde jaar 1.130 euro. Dat bedrag loopt op tot 1.500 euro voor het vijfde en zesde jaar.

Ook al is er geen maximumfactuur, de scholen krijgen geen vrij spel om de kosten te bepalen. Ze moeten rekening houden met een aantal spelregels:

 • Om te beginnen moet de school een bijdrageregeling uitwerken. Daarin staat onder meer vermeld hoe de scholen de kosten aanrekenen, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal.
 • De scholen zijn verplicht om op de factuur te vermelden dat de kosten gespreid betaald kunnen worden.
 • De kostprijs van materialen, activiteiten en producten moet in verhouding staan tot wat de school aanbiedt.
 • De school moet de bijdrageregeling bespreken in de schoolraad.
 • De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement.

Welke kosten mag een middelbare school aanrekenen?

 • Didactisch materiaal, zoals schoolboeken, kopieën en de huur of aankoop van een laptop
 • Activiteiten, zoals schooluitstappen en zwemlessen
 • Een vergoeding voor allerhande diensten en producten, zoals maaltijden, opvang en busvervoer

Er zijn ook bepaalde kosten die de school niet mag aanrekenen:

 • Net zoals in het basisonderwijs mag de middelbare school de opgelopen energiekosten niet doorrekenen aan de ouders
 • Een leerlingenkaart en de digitale platformen, zoals Smartschool, zijn gratis.

(bg)

Meer