Nieuw bezorgcentrum Amazon in Antwerpen stelt duurzame logistiek centraal

De online retailer Amazon heeft in de industriële site Blue Gate in Antwerpen een nieuw bezorgcentrum in gebruik genomen. Het nieuwe complex, gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein in het zuiden van Antwerpen, moet de bedeling van zendingen aan ontvangers in de brede Antwerpse regio verzorgen.

Het bedrijf merkt daarbij op dat bij die bedeling grote aandacht aan duurzaamheid wordt besteed. Benadrukt wordt dat in Antwerpen inmiddels al meer dan negen van de tien pakketten met elektrische bestelwagens worden geleverd.

Klimaatneutraal

Het initiatief betekent voor Amazon naar eigen zeggen een belangrijke stap om tegen eind volgend decennium een klimaatneutrale status te kunnen eisen. Dat is tien jaar eerder dan in de Klimaatakkoorden van Parijs naar voor is geschoven.

“Amazon doet voor zijn leveringen aan eindklanten in Antwerpen beroep op een tiental externe partners met elektrische bestelwagens”, merken woordvoerders van de online retailer op. Daarmee wil het bedrijf ook bij het laatste deel van het volledig traject van de bestellingen – de levering aan de ontvanger – op een duurzame manier organiseren.

De duurzame verbintenissen vormen een onderdeel van The Climate Pledge, dat drie jaar geleden werd gelanceerd. Amazon was een van de ondertekenaars van dat initiatief. Eva Faict, verantwoordelijke voor de Belgische activiteiten van Amazon, beklemtoont dat het bedrijf op het gebied van milieubescherming een verschil wil maken.

Duurzaamheid levert immers iedereen baten op. “Deze aanpak is bevorderlijk voor het bedrijf, de planeet en onze klanten”, werpt Eva Faict op. “We zijn enthousiast om onze klanten in Antwerpen met elektrische bestelwagens te bedienen. Dit betekent een belangrijke stap op weg naar onze doelstelling om in heel België emissieloze leveringen te realiseren.”

Amazon werkt voor de bedeling van de zendingen in de Antwerpse regio onder meer met het bestelbedrijf RBR & Cie samen. “Dankzij de kwalitatieve elektrische voertuigen van Amazon en de elektrische laadapparatuur van het depot, hebben wij de energietransitie van ons wagenpark in gang kunnen zetten”, werpt Rayane Rebbouh, chief executive van RBR & Cie, op.

“We hopen in de toekomst verder aan de energietransitie te kunnen bijdragen door op een volledig elektrisch wagenpark over te stappen.”

Investeringen

Amazon merkt nog op in heel Europa voortdurend met zijn bezorgers samen te werken om de vloot bestelwagens te vernieuwen. Het concern kondigde onlangs plannen aan om de volgende vijf jaar meer dan 1 miljard euro te investeren om zijn transportnetwerk in Europa verder te elektrificeren en uitstootvrij te maken, zodat pakketten duurzamer bij klanten worden afgeleverd.

“De investering is ook bedoeld om innovatie in de sector te stimuleren en meer openbare laadinfrastructuur aan te moedigen, waardoor de transportsector in het algemeen de uitstoot sneller kan verminderen”, luidt het nog.

De partners van Amazon exploiteren momenteel meer dan drieduizend elektrische bestelwagens die pakketten bij klanten in heel Europa bezorgen. De online retailer verwacht midden dit decennium met een vloot van meer dan tienduizend elektrische bestelwagens te kunnen werken.

Het bedrijf zegt nog sinds de ondertekening van The Climate Pledge drie jaar geleden zwaar in hernieuwbare energie te hebben geïnvesteerd. “Amazon is wereldwijd de grootste zakelijke inkoper van hernieuwbare energie en kan op 15,7 gigawatt duurzame energiecapaciteit terugvallen”, geeft de online retailer aan.

“Amazon heeft nu meer dan honderd hernieuwbare energieprojecten in heel Europa, met een capaciteit van meer dan 4.200 megawatt. Zodra de projecten volledig operationeel zijn, zullen ze naar verwachting genoeg energie opwekken om het equivalent van 3,2 miljoen Europese huizen per jaar van elektriciteit te voorzien.”

Amazon wijst nog naar een rapport waarin wordt aangevoerd dat online shopping in vergelijking met de fysieke detailhandel de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent doet dalen. “Bovendien wordt ook de verkeersstroom met driekwart verminderd”, wordt in het rapport opgemerkt. “De consumenten hoeven immers niet langer met hun individuele auto’s naar de winkels te rijden.”

(fjc)

Meer