Net een huis gekocht? Notaris moet ook afspraken annuleren

Als u net een huis gekocht heeft, of u heeft een dringende akte, kan de ondertekening nog bij de notaris.

Huis gekocht, huwelijkscontract te ondertekenen of een erfenis om te regelen? Notarissen waarschuwen dat ook zij de meeste afspraken moeten annuleren door het coronavirus.

Natuurlijk wordt niet alles afgezegd. Niet-dringende aktes worden uiteraard uitgesteld. Bij hoogdringendheid, bijvoorbeeld een erfenis regelen van iemand die op sterven ligt, kan het ook nog. Als er termijnen vast hangen aan de akte, bijvoorbeeld bij een verkoop, moet u ook niet vrezen.

Soms moeten zaken ook met meerdere notarissen overlegd worden. Dan zal dat zo veel mogelijk via conference call gaan. Sowieso zal de fysieke aanwezigheid van iedereen beperkt worden: enkel de notaris zal aanwezig zijn.

Gewone documenten, zoals onderhandse verkoopovereenkomsten zullen gewoon via brief of mail kunnen gaan. Hoe het zit met handgeschreven testamenten, zonder getuige, is nog niet duidelijk.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20