Nederland verwacht ‘ongekende’ economische krimp van 6 procent

Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 6 procent krimpt, om volgend jaar 3 procent te groeien.

Ook de werkloosheid bij onze noorderburen zal in twee jaar tijd verdubbelen tot 7 procent van de beroepsbevolking. Tegelijk zal ook de staatsschuld een stuk stijgen, tot iets boven 60 procent van het bruto binnenlands product. Dat is de voorkeursgrens die de Europese Unie oplegt. Ter vergelijking: in België klimt de staatsschuld richting 120 procent van het bruto binnenlands product.

Het Centraal Planbureau noemt dit een ‘ongekende krimp’ en vreest voor de gevolgen van een eventuele tweede golf. Gesteld dat die er komt, en er opnieuw strenge maatregelen nodig zijn, dan kunnen de verwachtingen in negatieve zin bijgesteld worden. De overheidsinstelling voorziet dan geen herstel in 2021, een verdere toename van de werkloosheid naar 10 procent en een stijging van de staatsschuld naar 75 procent van het bbp.

Volgens de CPB-directeur bevindt de Nederlandse overheid zich momenteel in een lastig parket. ‘Tijdens de herstelfase is beheerst afbouwen van het steunbeleid wenselijk, maar de mate waarin de overheid kan terugtreden is afhankelijk van het hersteltempo van de economie’, zegt Pieter Hasekamp aan het Nederlandse Algemeen Dagblad. Hij ziet daarom heil in een internationale aanpak van de crisis.

Lees ook: Nederlandse en Duitse economie krimpen aan snelste tempo sinds 2009. ‘Dit is nog maar het begin’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20