NASA: “Aarde nu groener dan 20 jaar geleden dankzij menselijke tussenkomst”

De jongste twintig jaar is de aarde gevoelig groener geworden. Dat is vooral te danken aan ambitieuze programma’s voor de aanplanting van nieuwe bomen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), gebaseerd op een reeks satellietbeelden die de voorbije twee decennia door het ruimtevaartbureau en wetenschappers van de Boston University werden genomen.

“De resultaten van het onderzoek waren heel duidelijk,” zeggen de wetenschappers. “De vergroening van de aarde heeft in de loop van de voorbije twee decennia een algemene stijging met 5 procent. Dat komt overeen met een jaarlijkse aanplanting van meer dan twee miljoen vierkante mijl bijkomend groen bladoppervlak in vergelijking met de beginperiode van deze eeuw.”

China en India

“Uit de data bleek dat zowel China als India een toonaangevende rol vervullen in de vergroening van de planeet,” benadrukt onderzoeksleider Chi Chen, milieuwetenschapper aan de Boston University. “Deze twee landen nemen omvatten slechts 9 procent van het totale landoppervlak vegetatie van de planeet. In de opgetekende vergroening hebben ze echter een aandeel van een derde.”

“China en India hebben de naam een grote bereidheid te tonen om land, water en hulpbronnen voor economisch gewin te exploiteren,” zeggen de wetenschappers. “In werkelijkheid zijn deze landen de voorbije twee decennia verantwoordelijk geweest voor de grootste vergroening van de planeet.”

“China en India zijn de twee meest bevolkte landen van de wereld, maar ze ambitieuze programma’s voor boomaanplantingen geïmplementeerd. India blijft daarbij wereldrecords breken. Het land lukte er onder meer in om met 800.000 mensen op vierentwintig uur tijd vijftig miljoen bomen te planten.”

Mens

“Aanvankelijk schreven onderzoekers toe aan andere factoren,” benadrukt Rama Nemani, aardwetenschapper bij het Ames Research Center van de Nasa. “Rapporten maakten daarbij gewag van hogere temperaturen, een vochtiger klimaat en bemesting door toegevoegde koolstofdioxide. De nieuwe data hebben echter aangetoond dat ook mensen een bijdrage leverden.”

“Indien de vergroening vooral aan de klimaatverandering en een opwarming van de planeet te wijten zijn geweest, zou de toegenomen vegetatie zich niet tot landsgrenzen hebben beperkt. Bovendien zouden gebieden op hogere breedtegraden dan een snellere vergroening hebben moeten kennen. Die gebieden warmen immers sneller op dan de rest van de wereld. Dat blijkt onder meer met de permafrost.”

“Nu duidelijk is dat een dat directe menselijke invloed een belangrijke motor is van de vergroening, moeten ook de klimaatmodellen hiervoor aandacht tonen,” waarschuwt Nemani. “De vaststellingen zullen wetenschappers helpen betere voorspellingen te doen over het gedrag van de verschillende aarde-systemen. Daardoor zullen regeringen betere beslissingen kunnen nemen over acties die moeten worden ondernomen.”

Meer