Een toekomst als een horrorfilm… 6 klimaatgerelateerde rampen tegelijkertijd

In een studie die wordt gepubliceerd door het wetenschappelijke magazine Nature wordt gewaarschuwd voor een veelvoud aan klimaatgerelateerde rampen die zich gelijktijdig kunnen voordoen in eenzelfde gebied.

“De opwarming van de aarde stelt de mensheid voor zulke uiteenlopende risico’s dat tegen het einde van deze eeuw sommige regio’s geconfronteerd kunnen worden met zes 6 klimaatgerelateerde rampen op hetzelfde moment.”

Tot 6 klimaatgerelateerde rampen tegelijkertijd

Dit ontnuchterend toekomstbeeld wordt geschetst in een studie die wordt gepubliceerd door het wetenschappelijke magazine Nature. De studie maakt melding van een breed spectrum aan problemen veroorzaakt door de klimaatwijziging, waaronder hittegolven, bosbranden, een stijgende zeespiegel, orkanen, droogte en een gebrek aan drinkbaar water.

Florida en Californië kregen al een voorproefje

De Amerikaanse staat Florida kreeg recent al een voorproefje van dit dodelijke cocktail, toen extreme droogte, recordtemperaturen, bosbranden en daarbovenop ook nog eens de orkaan Michael het gebied teisterden. Ook Californië wordt getroffen door extreme hitte, droogte en bosbranden. Dat alles leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit wat de regio Noord-Californië vorige week een tijd de bedenkelijke status van gebied met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld opleverde. [Op de foto boven tonen voor- en na-satellietbeelden van de Associated Press de verwoesting van een deel van het dorp Paradise in Noord-Californië].

Aan de studie werkten 23 wetenschappers mee die samen meer dan 3.000 onderzoeken bestudeerden omtrent het effect van de klimaatwijziging. De auteurs ontdekten ruim 467 manieren waarop de klimaatwijziging naast de fysieke en mentale paraatheid van mensen ook de voedselveiligheid, de aanwezigheid van water, de infrastructuur en andere facetten van het leven op aarde beïnvloedt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20