Economieën mogen hun muziekindustrie niet verwaarlozen

De muziekindustrie levert een aanzienlijke bijdrage tot de economie van een land. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse economen Robert Stoner en Jéssica Dutra in samenwerking met de Recording Industry Association of America (RIAA) over de activiteiten van de Amerikaanse muzieksector drie jaar geleden. De Amerikaanse muziekfederatie zegt dan ook dat de sector de nodige ondersteuning verdient.

‘Muziek is één van de sterkste emotionele, sociale en culturele krachten in de wereld,’ merken Stoner en Dutra op. ‘Maar tegelijkertijd is muziek tevens een sterke economische motor. De sector kan een belangrijke bron van inkomsten zijn voor lokale gemeenschappen, een basis vormen voor tewerkstelling en ondersteuning bieden aan een brede waaier andere economische en creatieve activiteiten. Muziek heeft de mogelijkheid om een sterke economische groei teweeg te brengen en biedt vaak toegang tot functies uit de hogere looncategorieën.’

Grootste muziekmarkt

‘De Verenigde Staten vormen de thuisbasis van de grootste muziekmarkt ter wereld,’ beweren Stoner en Dutra. ‘Het land vertegenwoordigt een derde van de totale wereldmarkt voor opgenomen muziek en 45 procent van de totale jaarlijkse groei die de sector wereldwijd laat optekenen.’

‘Maar de opgenomen muziek vormt slechts een onderdeel van een veel grotere industrie. Bovendien zorgt muziek voor een sterk overloopeffect bij het genereren van waarde en het ondersteunen van de werkgelegenheid in verschillende industrieën. Die voetafdruk is enorm en kende de voorbije jaren een gestage groei die zich tot aan de uitbraak van de coronapandemie uitstrekte.’

Stoner en Dutra berekenden dat de muziekindustrie in de Verenigde Staten drie jaar een geleden een omzet realiseerde van 113 miljard dollar. De sector betaalde dat jaar bovendien ongeveer 88 miljard dollar aan lonen uit.

‘De Amerikaanse muziekindustrie leverde dat jaar een bijdrage van 170 miljard dollar tot de economie van het land,’ aldus de economen. ‘Elke dollar die de Amerikaanse muzieksector genereerde, creëerde bovendien nog eens bijkomend 50 dollarcent inkomsten in aanverwante sectoren zoals toerisme, horeca en marketing.’

De onderzoekers wijzen erop dat de muzieksector in de Verenigde Staten drie jaar geleden voor een rechtstreekse en onrechtstreeks tewerkstelling van 2,47 miljoen mensen zorgde. Tegenover het midden van het voorbije decennium had de industrie daarbij ruim 350.000 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd. Bovendien zijn er in de sector 236.269 bedrijven operationeel. De export van de muzieksector leverde bijna 9,1 miljard dollar aan extra waarde voor de Amerikaanse economie.

Californië

Nationaal vertegenwoordigt de muziek 0,9 procent van het Amerikaanse bruto binnenlandse product. Maar in de grote muziekcentra loopt dat cijfer nog beduidend hoger op. In Californië, de grootste muziekregio van de Verenigde Staten, boekt de sector een waarde van 39,5 miljard dollar. Daarmee werd een bijdrage van 1,5 procent tot het bruto binnenlandse product van de staat geleverd.

Ook in New York was er met een bedrag van 19,8 miljard dollar sprake van een bijdrage van 1,4 procent. In Tennessee loopt dat met een som van 5,8 miljard dollar zelfs op tot 1,8 procent.

‘De muziekindustrie heeft een belangrijke plaats ingenomen als motor van de Amerikaanse economische welvaart en groei,’ benadrukken Stoner en Dutra. ‘De sector kan rekenen op groeipercentages die boven het gemiddelde van de nationale economie liggen.’

‘De Amerikaanse muziekindustrie is bovendien in staat gebleken om zijn relevantie te behouden en zichzelf opnieuw uit te vinden om te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van de consument in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.’ De onderzoekers verwijzen daarbij naar de opkomst van onder meer streaming en andere innoverende technologieën.

‘Dit zijn trends die waarschijnlijk nog jaren zullen aanhouden,’ merkt de sectorfederatie op. ‘De muzieksector heeft, net zoals andere economische sectoren, van de coronacrisis een sterke druk ervaren. Onder meer het circuit van de live optredens werd zwaar getroffen. Anderzijds kende de online muziekactiviteit een hoogconjunctuur.’

‘De waarde van de muzieksector voor de economie toont dat de overheid er alle belang bij heeft om de industrie te helpen de impact van de pandemie op te vangen,’ klinkt het.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20