Motorlening Simulatie

Op de eerste plaats moet je er zeker van zijn dat je de Car-Pass van de verkoper krijgt. Deze pas vertelt je immers een heleboel over de kilometerhistoriek van een motor, maar tevens zijn er nog een aantal aandachtspunten wanneer je een (tweedehands) motor wilt aanschaffen. Je kunt daarbij ondermeer denken aan:

 • Zelf een deskundige regelen die de motor voor de koop kan beoordelen,
 • Controleer de motor op sporen van schade, een ongeluk of andere verborgen mankementen, zoals roestplekken, breedteverschillen van de naden en verschillende lakkleuren.
 • Start de motor die je wilt kopen bovendien altijd eerst een keer terwijl de motor nog koud is om gebreken aan het motorblok of de accu te kunnen ontdekken.

Daarnaast zal een korte testrit je veel informatie geven over de staat van de motor. Onderweg moet je dan in het bijzonder letten op ongewone geluiden, dat het geluid van de motor regelmatig is en dat je zonder problemen naar alle versnellingen kunt schakelen. Ook een controle van de wegligging, de werking van de remmen en de verlichtingen richtingaanwijzers is absoluut aan te raden voordat je overgaat tot de aankoop van het voertuig.

Een ander belangrijk punt is de controle van de juistheid van het papierwerk dat bij de motor hoort, zoals

 • een attest met de keuringsresultaten,
 • een Car-Pass met de kilometergeschiedenis,
 • een nieuw inschrijvingsbewijs om de motor weer in het verkeer te brengen.

Dit soort documenten mag immers niet ouder dan twee maanden zijn. Door eveneens inzage te vragen in het onderhoudsboekje, kun je meteen beoordelen of alle geplande onderhoudsbeurten correct uit zijn gevoerd.

Maak zelf een motorlening simulatie (tip)

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

1. Waarom een motorlening afsluiten?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.42.03

Indien je een nieuwe of tweedehandse motor aan wilt schaffen, dan zal er bij het gros van de mensen meteen een motorlening opkomen. Deze motorlening is in feite een eenvoudige leenvorm die je in staat stelt om genoeg geld te lenen om er een motor mee te financieren.

Geld lenen zal door een bank, of welke andere kredietaanbieder dan ook, nooit zomaar worden gedaan. Er zal altijd eerst een zekere waarborg gegeven moeten worden aan de door de kredietnemer. Zodra je een motorlening af wilt sluiten, dien je dan ook altijd te accepteren dat de financiële instelling die je het benodigde geld uitleent, het recht heeft om de motor terug te eisen als je geen mogelijkheden meer hebt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Je bent dan immers niet meer in staat om de schuld af te lossen.

Een motorlening is een leenvorm die volledig is afgestemd op de personen die van plan zijn om een motor te financieren met behulp van geleend geld. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een persoonlijke lening wanneer je een motor gaat kopen, zou je met flink wat extra leenkosten te maken krijgen. Hoewel een persoonlijke lening geen waarborg of pandrecht eist op de motor waar het geld voor is geleend, biedt deze leenvorm ook niet voldoende zekerheid voor de kredietaanbieder ten aanzien van de volledige terugbetaling van de schuld. Dit risico zal dan ook de uiteindelijke leenkosten aanzienlijk verhogen. De kredietaanbieder zal bij het afsluiten van een motorlening deels in zijn gedekt door het pandrecht op het ogenblik dat er niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan en is om die reden voordeliger.

2. Hoeveel kan ik lenen voor een motor

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.41.20

Nog voordat je overgaat tot de afsluiting van een motorlening, wil je meestal graag weten wat je maximaal kunt lenen. Het geldbedrag dat je kunt lenen is in de regel afhankelijk van meerdere factoren. Vanzelfsprekend zal de hoogte van je vaste inkomsten hierbij een cruciale rol vervullen, maar ook eventuele nog openstaande schulden, zoals een hypothecaire- of een persoonlijke lening. Daarnaast zal een aanbieder van leningen en kredieten willen weten of je een nieuwe- of een tweedehands motor wilt gaan financieren met de gevraagde leensom. Het is niet bepaald gemakkelijk om een exact antwoord te geven op de vraag hoeveel geld je maximaal kunt lenen als je een motor wilt financieren.

Zo zal een kredietverstrekker bijvoorbeeld nog extra informatie over je persoonlijke situatie, inkomsten en uitgaven nodig hebben om de maximale motorlening vast te kunnen stellen. Voor de aanbieder van deze lening is het namelijk van cruciaal belang dat de geleende geldsom na het verstrijken van de looptijd zonder problemen helemaal af is gelost.

Op het ogenblik dat dan ook vast komt te staan dat je terugbetalingcapaciteit niet voldoende is, zal de gevraagde motorlening doorgaans niet worden verstrekt. Het financiële risico voor de kredietaanbieder is dan onacceptabel groot vanwege het gebrek aan voldoende zekerheid dat je ook werkelijk aan de afgesproken betalingsverplichting kunt voldoen. In sommige gevallen zal de kredietverstrekker je een aanbod doen van een lagere lening. Het kan echter ook gebeuren dat je helemaal geen geld kunt lenen en dus een andere wijze moet bedenken om het geld voor de aanschaf van de motor moet bedenken.

3. Waar moet ik op letten als ik geld leen voor een motor?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.43.02

Een lening aangaan, of dit nu voor een motor is of voor een ander leendoel, is iets waar je je verstand goed bij dient te gebruiken. Het is namelijk geen bezigheid waar je je dagelijks mee bezig zult zijn, maar die wel een grote impact op je leven zal gaan hebben. Voor het aangaan van een motorlening is dit dan net zo en ook dan zul je je voortdurend goed moeten realiseren waar je mee bezig bent.

Zo zul je onder andere realistisch, en volkomen eerlijk tegenover jezelf, dienen te zijn op het moment dat je een motorlening af wilt sluiten. Een motor die nog voor de vervaldatum van de looptijd van een motorlening oud schroot zal zijn, kun je dan ook beter niet op deze wijze gaan financieren. Geld afbetalen voor een motor die je al lang niet meer in gebruik hebt, is dan ook niet bepaald verstandig te noemen.

Tevens zul je jezelf bepaalde verleidingen moeten kunnen weerstaan als je van plan bent om een motorlening aan te gaan. Hierbij kun je onder andere denken aan die mooie motor die net een beetje duurder is dan je aanvankelijk voor ogen had. Je zult je in een dergelijk geval af moeten vragen of je deze extra leenkosten wel kunt accepteren, met het potentiële risico dat je de lening wellicht niet volgens afspraak kunt aflossen. Lenen boven je vooraf beoogde budget is immers niet risicovrij en niet iedere motor is het nemen van een dergelijk risico waard. Om die reden zul je fantastische verkooppraatjes moeten weerstaan en voor het goedkopere exemplaar dienen te kiezen om meer zekerheid te hebben dat je aan de gemaakte betalingsverplichtingen kunt voldoen.

4. Welke soorten motorleningen zijn er?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.43.40

Voor financiering van een motor is de motorlening de meest voor de hand liggende optie. Deze leenvorm is immers volledig afgestemd op personen die dit soort leningen aangaan. Toch kun je ook in dit geval ook kiezen voor andere leenvormen. Een aantal leenmogelijkheden voor de financiering van een motor zijn:

 • Reguliere motorlening: bij deze lening zal de motor die je ermee financiert dienst doen als waarborg of als onderpand. Dit betekent dat de verstrekker van de lening de motor terug kan eisen op het moment dat je in gebreke blijft met de afbetaling van de lening. De aflossing van een motorlening zal doorgaans elke maand plaatsvinden door de betaling van een aflossingsdeel en een deel aan rentevergoeding.
 • Persoonlijke lening: deze zal aan het einde van de looptijd flink duurder uitvallen dan een motorlening. De persoonlijke lening zal overigens geen pandrecht of waarborg op de motor eisen die met de afgesloten lening is gefinancierd. De kredietaanbieder zal de leenkosten wel hoger maken om op die manier risico in te dekken dat ontstaat bij het verstrekken van de lening.
 • Aflossingsvrije motorlening: een leenvorm die uiterst zelden zal worden verstrekt door aanbieders van leningen en kredieten. Bij deze lening betaal je alleen de rentevergoeding en de leensom zal pas aan het einde van de looptijd ineens worden afbetaald. De reden dat er vrijwel geen aflossingsvrije motorleningen worden verstrekt, is dat het om een tamelijk grote lening gaat en deze tijdens de looptijd niet wordt afbetaald. De schuld zal dan ook constant hetzelfde blijven evenals de kostprijs, zoals bij een motorlening wel het geval is. De aflossingsvrije motorlening is in de praktijk vrijwel onbetaalbaar gebleken.

5. Een online simulatie uitvoeren voor een motorlening

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.44.23

Vandaag de dag stellen steeds meer aanbieders van leningen hun potentiële klanten in de gelegenheid om een online simulatie uit te voeren. Door een online leensimulatie kun je namelijk van tevoren al beoordelen welke mogelijkheden er zijn en met welke aspecten je rekening dient te houden als je een motorlening af gaat sluiten. Je kent dan niet alleen het maximale leenbedrag, maar je weet dan ook tegen welke voorwaarden dat dient te gebeuren.

Het enige dat je hoeft te doen bij een simulatie van een motorlening is de persoonlijke- en financiële gegevens in te voeren die worden gevraagd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een speciaal hulpprogramma op de website van de financiële instelling die de lening aanbiedt. De ingevulde gegevens dienen vervolgens als basis voor de simulatie van de gevraagde lening. Op je beeldscherm zal na de simulatieberekening de meest voordelige lening(en) te zien zijn. Vaak kun je voor de gesimuleerde (motor)lening direct een offerte aanvragen en zelfs de definitieve leenaanvraag indienen. In dit laatste geval zul je dan wel dan wel de nodige bewijsstukken bij dienen te voegen zodat de kredietverstrekker je kredietwaardigheid en terugbetalingcapaciteit kan controleren. Pas dan kan er over worden gegaan tot de toekenning van de gevraagde motorlening.

6. Kan ik geld lenen bij de motorgarage zelf?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.45.21

In een aantal gevallen zal een bedrijf of garage, waar je een motor wilt aanschaffen, je het aanbod doen om de financiering voor je in orde te maken. Je kunt dan dus via dit bedrijf een aanvraag doen voor een (motor)lening, maar of je daar goed aandoet is echter een compleet ander verhaal. Het bedrijf werkt namelijk vaak samen met een kredietaanbieder die je ook een rentevergoeding zal berekenen over de afgesloten lening.

Door langs deze weg geld te lenen voor de financiering van je motor zal de verkoper je echter minder korting aanbieden op de aanschafprijs van het voertuig Wanneer je dus van deze leenmogelijkheid wil gebruiken, zul je in de regel ook aantrekkelijke aanschafkorting aan je neus voorbij zien gaan. Als je een goede koop wilt doen bij de aanschaf van een motor dan is het veel verstandiger om zelf een lening voor de financiering van de motor te regelen. Niet alleen zullen dan vaak de voorwaarden gunstiger zijn, maar ook kun je je bij de verkoper helemaal focussen op het bedingen van de meest gunstige aankoopprijs. Je kunt dan onder andere de verkoper vragen om een extra korting op je droommotor te verstrekken en op die manier extra voordeel behalen.

7. Wat zijn de kosten van een motorlening?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.46.05

De kosten die een motorlening verbonden zullen zijn, zullen sterk afhangen van de kredietaanbieder met wie je in zee gaat. Tegenwoordig worden deze kosten voor een belangrijk deel al verrekend in de uiteindelijke lening, of zal de verstrekker van de lening zelfs helemaal geen rekening hiermee willen houden. Desondanks is het altijd goed om bij je kredietverstrekker naar dit soort kosten te informeren bij de aanvraag van een motorlening, of tijdens het uitvoeren van een simulatie voor een dergelijke lening. In de regel kunnen namelijk de volgende kosten aan worden gerekend bij het afsluiten van een motorlening.

 • Oprichtingskosten: bij de opening van de motorlening ontstane kosten die in veel gevallen worden toegevoegd aan de leensom.
 • Lopende kosten: kosten die elke maand in rekening worden gebracht voor de verrichting van administratieve werkzaamheden.
 • Vroegtijdige uitstapkosten: kosten die berekend worden wanneer je vroegtijdig het leencontract stopzet, en de restschuld dus in één keer aflost. Je betaalt dan een soort vergoeding voor de contractbreuk. Voordat je vervroegd af gaat lossen is het altijd goed om dergelijke kosten tegen de baten weg te strepen. Natuurlijk heb je zo wel een lening minder openstaan dat in bepaalde gevallen ook nog eens belastingtechnisch minder voordelig uit kan vallen.
 • Kosten bij een te late betaling: doorgaans zullen er uiteenlopende sancties in de leenovereenkomst op zijn genomen ten aanzien van een te late betaling. Zo kan er onder andere beslag gelegd worden op je voertuig, of wordt deze teruggevorderd door de aanbieder van de lening.

8. Hoe vind ik de meest voordelige motorlening?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.46.38

Om de meest voordelige motorlening te vinden, kun je op uiteenlopende manieren aan de slag gaan. Je kunt onder andere

 • diverse kredietaanbieders persoonlijk benaderen, bijvoorbeeld door langs te gaan op kantoor, en de mogelijkheden doorspreken,
 • diverse kredietaanbieders telefonisch vragen wat er mogelijk is, of langs deze weg een offerteaanvraag doen,
 • op de website van diverse kredietaanbieders zelf alle opties doorspitten en een vergelijking maken,
 • op de website van diverse kredietaanbieders een simulatie uitvoeren voor een motorlening en eventueel daarna een offerte- of leenaanvraag versturen.
 • op een vergelijkingswebsite op zoek gaan naar de meest voordelige motorlening en eventueel daarna een offerte- of leenaanvraag verzenden.

De tijd die je wilt steken in de zoektocht naar een gunstige motorlening die het beste aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie, heb je doorgaans voor een belangrijk deel in eigen hand. Je moet je echter nooit blindstaren op de eerste de beste aanbieding voor de financiering van een motor. Het maken van een goede vergelijking kan je in de regel namelijk aanzienlijk wat leenkosten besparen en dat is alleen maar mooi meegenomen.

9. Hoe controleer ik de betrouwbaarheid van kredietverstrekkers?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.47.17

Op het ogenblik dat je een motorlening aan wilt gaan dan doe je dat bij voorkeur bij een kredietverstrekker die als betrouwbaar en integer te boek staat. Om te weten te komen of dit het geval is met de aanbieder van de, in jouw situatie, meest voordelige motorlening hoef je gelukkig geen ervaren onderzoeker te zijn. Het enige dat je hoeft te doen is de naam van de betreffende kredietaanbieder in te voeren in een online zoekmachine. Vervolgens ga je op zoek naar reviews en klantbeoordelingen over de motorlening en/of de aanbieder die je aanvankelijk in gedachten had.

De verstrekker van deze motorlening kan immers mooiere verkooppraatjes hebben verteld dan in werkelijkheid het geval zal zijn. Om een objectief beeld te krijgen van de kredietaanbieder, en de producten die deze aanbiedt, zijn reviews en klantbeoordeling uitstekende hulpmiddelen. In dergelijke beoordelingen lees je immers niet alleen de positieve punten, maar komen meestal ook de minpuntjes aanbod. De kans dat je zaken doet met een onbetrouwbare kredietaanbieder zal op die manier een stuk kleiner zijn.

10. Alternatieven voor een motorlening

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.47.43

Voor de financiering van een motor kun je natuurlijk meteen besluiten om een motorlening aan te gaan. Er zijn echter ook een aantal alternatieven te bedenken voor deze leenvorm, zoals:

 • de motor financieren met een kredietkaart,
 • een persoonlijke lening afsluiten,
 • een doorlopend krediet aangaan,
 • rood staan op je zichtrekening,
 • geld lenen bij familie of vrienden,
 • geld sparen.

Dit zijn, met uitzondering van de laatste twee opties, doorgaans zeer dure alternatieven voor een motorlening en dus zeker niet altijd aan te raden. Geld lenen bij familie of vrienden kan dan weliswaar een veel gunstiger uitvallen, maar is vaak niet wenselijk omdat je hiermee de relatie met deze persoon flink onder druk zou kunnen zetten. Zelfs als je alle gemaakte afspraken duidelijk vastlegt en je er ook strikt aanhoudt, kan dit voor een bepaalde onderlinge spanning zorgen.

Genoeg geld bijeen sparen voordat je een motor gaat kopen, is eigenlijk de enige mogelijkheid die je geen leenkosten en/of leenstress zal opleveren. Je ontvang op deze manier zelfs een (geringe) rentevergoeding op je spaargeld. Om eerder geld bij elkaar te sparen kun je onder andere je uitgavenpatroon en koopgedrag aanpassen, onder andere door geen merkproducten meer te kiezen, minder vaak te gaan stappen, meer op de fiets en te voet te reizen in plaats van met de auto, motor of het openbaar vervoer. Het exact bijhouden van je uitgaven zorgt er dikwijls ook voor dat je minder geld uitgeeft.

11. Controle bij het CKP voor een motorlening

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.48.11

Alle afgesloten leningen en kredieten vanaf duizend euro en/of een looptijd van minimaal drie maanden worden in een register bij het CKP genoteerd. Daarnaast heeft het CKP een register van kredietnemers die een betalingsachterstand hebben opgebouwd, of die zelfs als wanbetaler geregistreerd staan. De registers van het CKP zijn overigens niet vrij toegankelijk, maar alleen in te zien door bepaalde overheids- en financiële instellingen die hier wettelijk toe bevoegd zijn. Een controle bij het CKP is echter in alle gevallen tijdrovend en zal doorgaans enkele weken in beslag zal nemen.

Iedere kredietaanbieder, dus ook de financiële instelling die je motorlening kan verstrekken, is wettelijk verplicht een check uit te voeren bij het CKP voordat een lening mag worden verstrekt. Een dergelijke check is niet alleen een bescherming voor de kredietverstrekker, maar eveneens voor de kredietnemer. Op het moment dat je namelijk te veel schulden op hebt gebouwd, zal de kans op financiële problemen en wanbetaling aanzienlijk gaan stijgen. Na een check bij het CKP kan een kredietaanbieder je dan ook weigeren om een motorlening te verstrekken. In sommige gevallen krijg je dan een kleinere lening aangeboden, terwijl vaak een lening afsluiten niet tot je mogelijkheden zal behoren totdat de nog openstaande schulden weer (deels) zijn afbetaald.

12. De aflossing van een motorlening?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.48.47

In het gros van alle gevallen zal het aflossen van een (motor)lening plaatsvinden in zogenaamde periodieke termijnen. In de praktijk wil dit doorgaans zeggen dat je elke maand een gedeelte van de schuld afbetaald samen met een bepaalde rentevergoeding. De rentevergoeding is meestal een percentage van de nog openstaande schuld en zal dan ook, naarmate de looptijd vordert, evenredig met de restschuld afnemen. De looptijd en de hoogte van lening zijn dan ook bepalende factoren voor de hoogte van de periodieke aflossingstermijnen.

Nog voordat je een motorlening af gaat sluiten, is het altijd goed om te beoordelen hoelang je erover doet om deze lening af te lossen. Als je bijvoorbeeld een motor wilt aanschaffen waar je van kunt verwachten dat deze nog binnen de looptijd als schroot zal worden afgevoerd, dan kun je beter direct van de koop afzien, of een andere manier van financiering gebruiken. Het is namelijk niet realistisch om nog steeds een lening af te lossen als je het leendoel niet eens meer in je bezit hebt.

Tevens moet je ook je terugbetalingcapaciteit vooraf vaststellen door al je maandelijkse lasten tegen alle maandelijkse inkomsten af te strepen. Om er volledig zeker van te zijn dat je de motorlening ook zonder problemen af kunt lossen, moet je bovenal een buffer inbouwen van circa 100 euro per maand. Deze buffer gebruik je als je te maken krijgt met onvoorziene financiële tegenslagen. Het bedrag dat uiteindelijk overblijft, kun je als periodieke aflossing voor je motorlening gaan gebruiken.

13. Niet nakomen van betalingsverplichtingen

Schermafbeelding 2016-06-01 om 16.49.40

Indien je je terugbetalingcapaciteit niet, of niet op de correcte manier berekend hebt, dan kun je behoorlijk in de (financiële) problemen terechtkomen. Je komt dat immers iedere maand geld te kort omdat je inkomsten lager zijn dan de uitgaven die gedaan worden. De kans is dan ook aanzienlijk groot dat je de lening, of andere betalingsverplichtingen, niet langer na kunt komen.

Op het ogenblik dat je je motorlening niet volgens de gemaakte afspraken afbetaalt dan zal de kredietaanbieder je eerst nog betalingsherinneringen en aanmaningen toesturen om je zo te bewegen om alsnog je betalingsverplichtingen na te komen. Dikwijls zul je dan echter wel extra kosten moeten betalen, zoals voor de administratieve werkzaamheden die verricht moeten worden voor de aanmaak en verzending van dergelijke berichten.

Zodra de financiële instelling die je de motorlening heeft verstrekt na een bepaalde periode nog steeds geen aflossing van je heeft gekregen, zal je dossier door worden gestuurd naar een deurwaarder. De deurwaarder zal je nog een keer schriftelijk verzoeken om de openstaande schuld te betalen, deze is dan inmiddels wel weer verhoogd met onder andere deurwaarderskosten. In het meest ongunstige geval zal de deurwaarder echter over moeten gaan tot beslaglegging op de motor die je met de openstaande lening hebt betaald, of beslag laten leggen op (een deel van) je inkomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20