Microsoft, IBM en Linux vormen front tegen patenttrollen

Microsoft, IBM, de Linux Foundation en het Open Invention Network (OIN) hebben zich aangesloten bij Unified Patents, een internationale organisatie die uitvindingen tegen op geldgewin beluste patenttrollen helpt beschermen.

Patenttrollen verzamelen een pakket octrooien, zonder dat ze enige ambitie hebben om zelf iets te produceren. De enige ambitie van zulke bedrijfjes is om claims te lanceren tegen grote bedrijven, in de hoop dat die met een schikking over de brug komen.

Onder meer Apple en Intel zeggen er last van te hebben.

Unified Patents , een internationale organisatie van meer dan tweehonderd bedrijven, heeft met Microsoft, IBM en Linux nu drie machtige partners om de activiteiten van patenttrollen in het vizier te nemen. Dankzij de financiële steun van de nieuwe leden zou Unified Patents naar eigen zeggen in de toekomst een meer agressieve strategie kunnen volgen door de geldigheid van de claims van trollen aan te vechten.

Open source

Enkele tijd geleden heeft de organisatie zijn activiteiten uitgebreid met de divisie Open Source Zone, waar Microsoft, IBM en Linux tot toetreden. Die sectie richt zich op de bescherming van uitvindingen die ontwikkelaars vrij aan andere partijen ter beschikking stellen. Die activiteiten trekken echter vaak ook de belangstelling aan van de patenttrollen.

Lyft

Recent nog slaagde de organisatie erin om een claim van een patenttrol tegen het vervoerbedrijf Lyft met succes voor een rechter in New York te bestrijden. Kevin Jakel, de topman van Unified Patents, zegt echter liever niet naar de rechter te moeten stappen. Een dergelijke operatie kan immers al snel 2 miljoen dollar kosten en mogelijk zes maanden aanslepen.

‘We proberen de trollen dan ook zoveel mogelijk te overtuigen om van een claim af te zien. Wanneer deze partijen ervaren dat hun acties veel geld zullen kosten en wellicht weinig resultaat zullen opleveren, haken ze immers meestal af,’ aldus Jakel.

‘Patenttrollen handelen vooral in angst,’ zegt Tim Anderson, redacteur bij de technologiesite The Register. ‘Een samenwerking met sterke partijen kan echter een efficiënte verdediging mogelijk maken. Op die manier hoopt Unified Patents de trollen machteloos te maken.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20