Meer dan 560 miljoen euro op slapende rekeningen: hoe kom je te weten of je een slapend tegoed hebt?

In totaal stond er eind juni 568 miljoen euro op slapende rekeningen, schrijft De Tijd. Dat is 4 procent meer dan één jaar geleden. Het is gelukkig zeer eenvoudig om na te gaan of je ergens een slapende rekening hebt.

Waarom is dit belangrijk?

Het kan gebeuren dat je vergeet dat je in het verleden een bankrekening (of verzekeringsproduct) hebt geopend bij een financiële instelling. Soms staat er nog geld op die rekening. Als banken of verzekeraars na vijf jaar niet weten van wie de rekening is, spreekt men van een slapende rekening. Banken hebben een opsporingsplicht voor slapende rekeningen met een saldo hoger dan 60 euro.

Indien er sprake is van een inactieve rekening zijn de banken verplicht om te proberen achterhalen van wie die rekening is. Ze volgen daarbij een wettelijke procedure. Zo moeten de financiële instellingen in een eerste fase een brief sturen naar het laatst gekende adres. Indien de bank geen reactie krijgt, moeten die het Rijksregister en de Kruispuntbank raadplegen. Op basis van de gegevens in deze databanken stuurt de financiële instelling vervolgens een aangetekende brief.

Indien de bank geen rechtmatige eigenaar van de rekening vindt, wordt het geld overgemaakt aan de overheidsdienst Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de FOD Financiën. Die dienst ontfermt zich vervolgens over de deposito’s. Eind juni stond er in totaal 568 miljoen euro geparkeerd bij de DCK. Dat is 4 procent meer dan in juni vorig jaar of bijna twee keer meer dan in 2014.

Bijna 9 miljoen euro terugbetaald in 2020

Het geld wordt overgemaakt aan de DCK zodra het saldo op de rekening hoger is dan 60 euro. Alle kleinere bedragen worden automatisch overgeschreven naar de schatkist.

Meer en meer mensen lijken er zich wel van bewust te zijn dat ze nog ergens een slapende rekening hebben. Uit de cijfers waarover De Tijd bericht blijkt dat de DCK in 2020 welgeteld 5.172 aanvragen heeft ontvangen om het saldo op een slapende rekening te recupereren. 2.064 aanvragers hebben hun geld teruggekregen. In totaal heeft de DCK zo 8,8 miljoen euro terugbetaald. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd er al 7 miljoen euro terugbetaald.

Maar hoe kom je te weten of je een slapende rekening bezit?

Om te achterhalen of je een slapende rekening bezit, kan je MyMinFin raadplegen. Op die site kan je je aanmelden met behulp van je elektronische identiteitskaart of de app Itsme. Eenmaal ingelogd kan je de sectie ‘Slapende tegoeden’ bezoeken om te zien welke slapende tegoeden op je naam staan.

Het systeem werkt met cijfers om aan te tonen of je al dan niet een slapende rekening bezit. Als er overal een 0 staat, wil dat zeggen dat er geen slapende tegoeden op je naam werden teruggevonden. Indien er een 1 tevoorschijn komt, heb je slapende tegoeden.

Als je een slapende rekening hebt, kan je digitaal een dossier indienen bij de DCK. Bij dat dossier voeg je een ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en een kopie (recto-verso) van je identiteitskaart toe. Het is ook mogelijk dat je recht hebt op de tegoeden van iemand anders, zoals van een erflater. In dat geval heb je een bewijs nodig dat je de rechtmatige begunstigde bent. Dat bewijs kan je leveren door bijvoorbeeld een akte of attest van erfopvolging voor te leggen.

Wie geen toegang heeft tot MyMinFin kan de DCK ook per brief contacteren. Het document daarvoor is te vinden op slapenderekeningen.be.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20