Meer dan 5 procent van de Belgische zichtrekeningen staat in het rood: waarom laat je dat best niet gebeuren?

Uit cijfers van de bankenfederatie Febelfin blijkt dat er vorig jaar 1,2 miljoen van de bijna 20 miljoen zichtrekeningen in het rood stonden. Dat is meer dan 5 procent. Dat is echter niet zonder gevolgen.

6,1 procent van de bijna 20 miljoen Belgische zichtrekeningen stond vorig jaar in het rood, leert een becijfering van Febelfin. Dat is een stijging van 40 basispunten ten opzichte van eind 2020. Volgens de bankenfederatie is die toename te verklaren door de heropstart na de coronacrisis en de economische groei.

Onder 0 duiken

In principe is het niet bij alle zichtrekeningen mogelijk om onder de 0 te duiken. Zo kan je bij heel wat zichtrekingenformules geen geld opvragen als het saldo dat ter beschikking staat onvoldoende hoog is. Dat is althans de theorie, want in de praktijk kan het soms toch gebeuren dat de zichtrekening rood kleurt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een afrekening van de kredietkaart of een domiciliëring. In zo’n geval wordt er gesproken van een ongeoorloofde debetstand.

In andere gevallen bieden de banken formules aan waarbij het saldo wel onder 0 kan zakken. Dat is mogelijk via een open kredietlijn of een geoorloofde debetstand. In dat geval bepaalt de financiële instelling vooraf hoe diep je in het rood kan zakken. Het merendeel van de zichtrekeningen bij de grootbanken gaat niet gepaard met een geoorloofde debetstand. Bij marktleider BNP Paribas Fortis is dat bijvoorbeeld voor 80,6 procent van de rekeningen het geval. Bij KBC is dat 84 procent.

Argenta schrapt debetfaciliteit

Hoe dan ook zijn de banken geen fan van zichtrekeningen die rood kleuren. Zo heeft Argenta eerder deze maand aangekondigd dat de 105.000 klanten die nog een debetfaciliteit hadden, die optie vanaf 1 juli zien verdwijnen.

Tot 2014 kregen de klanten van die bank de mogelijkheid een debetlijn aan te vragen, waardoor ze in het rood konden gaan op hun zichtrekening. Nog 105.000 klanten hebben die nog steeds, meestal voor 125 euro. Die klanten hebben nog tot 30 juni om die rekening aan te zuiveren. Vanaf dan wordt er gesproken van een ongeoorloofde debetstand als de zichtrekening rood kleurt.

Strafrentes

Het is hoe dan ook geen goed idee om het saldo op je zichtrekening onder 0 te laten zakken, ook al beschik je over die optie. Je moet dan immers een forse strafrente betalen. Bij een ongeoorloofde debetstand ligt de strafrente hoger dan bij een geoorloofde debetstand. Bij BNP Paribas Fortis bedraagt de strafrente bij een geoorloofde debetstand 9,5 (tot maximaal 1.250 euro) of 8,5 procent (tot maximaal 2.500 euro), leert het tariefblad van de bank. Bij een ongeoorloofde debetstand loopt dat percentage op tot 12,1 procent. Bij Argenta is dat 8,5 procent. Er zijn dus wel duidelijke verschillen tussen de banken.

Bij een geoorloofde debetstand moeten de banken zich wel houden aan de wettelijke maxima. Voor een geoorloofde debetstand tot 1.250 euro is dat 9,5 procent, en voor een debetlijn tot 5.000 euro mag de strafrente maximaal 8,5 procent bedragen. Heel wat banken hanteren die maximumtarieven.

Er kunnen ook nog andere kosten komen kijken bij een zichtrekening waarop een negatief saldo staat. BNP Paribas Fortis rekent bijvoorbeeld een vergoeding aan van 7,26 euro per geweigerde verrichting. Sommige banken sturen de klant een waarschuwing wanneer een rekening onder nul duikt. Via de app van je bank is het overigens zeer eenvoudig om na te gaan hoeveel geld er nog op je rekening staat.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20