Luxesector blijft drijvende kracht achter export Zwitserse horloges

De uitvoer van Zwitserse horloges bereikte vorig jaar een niveau van 24,83 miljard Zwitserse frank (24,78 miljard euro). Dat was 11,4 procent meer dan het jaar voordien. Dit staat in een rapport van de Federation of the Swiss Watch Industry, waarin tevens wordt opgemerkt dat uitstekende prestaties in de hogere marktsegmenten erin lukten de uitdagingen in China te compenseren.

Waarom is dit belangrijk?

Horloges profiteerden het voorbije jaar van de sterke vraag naar luxeproducten. De sector voelde daarbij de positieve impact van de wereldwijde welvaart. In volumes bleef de uitvoer status-quo op ongeveer 15 miljoen exemplaren.

Aanhoudend sterke groei: De export van Zwitserse horloges toonde twee jaar geleden al teruggekeerd te zijn naar de niveaus die voor de uitbraak van de coronapandemie werden opgetekend.

 • Sindsdien heeft de sector een sterk groeitempo blijven onderhouden, ondanks problemen op twee belangrijke markten.
  • De uitvoer naar China daalde het voorbije jaar met 14 procent tot 2,56 miljard frank. Daarbij wordt opgemerkt dat de vraag op het Chinese vasteland door de lockdowns tegen de verspreiding van het virus Covid-19 een belangrijke terugval kende.
  • In Hongkong diende anderzijds een achteruitgang met 11 procent tot 1,91 miljard frank te worden gemeld.
  • Deze twee gebieden blijven na de Verenigde Staten voor de Zwitserse horloges wel de grootste afzetmarkten ter wereld.
 • Anderzijds vormden de Verenigde Staten de belangrijkste motor achter de verdere groei. De verkoop op de Amerikaanse markt liep het voorbije jaar met 26 procent op tot 3,89 miljard frank.
  • Sinds het begin van dit decennium is de afzet in de Verenigde Staten met 95 procent gestegen.
  • “Veel Amerikaanse consumenten zijn met grotere financiële reserves uit de coronacrisis gekomen”, werpt Jean-Philippe Bertschy, uurwerkspecialist bij Bank Vontobel, op. “Het Amerikaanse publiek vormde het voorbije jaar voor de sector – zowel door een aankoop in eigen land als tijdens reizen naar het buitenland – een van de belangrijkste klantengroepen.”
  • Ook in Europa boekte de sector uitstekende resultaten. Daarbij werd de afzet in Duitsland met 21,7 procent opgevoerd, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (21,5 procent) en Frankrijk (21,4 procent).
 • De ongunstige economische context heeft volgens het rapport op de afzet van Zwitserse horloges slechts een beperkte invloed gehad.
  • Daarentegen moest wel van een negatieve impact van de druk op de volksgezondheid – vooral in China – gewag worden gemaakt.
  • Ook de geopolitieke situatie die door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is ontstaan, werkte voor de sector ongunstig uit. Daarbij wordt gewag gemaakt van een daling met 1 procent.
  • Tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten vormden voor de afzet van de sector eveneens een belemmering.

Verdere groei op een trager niveau: De sector verwacht dat de positieve trend van de voorbije twee jaar zich ook dit jaar verder zal doorzetten.

 • Daarbij wordt onder meer verwezen naar het einde van de Chinese lockdowns, waardoor de Chinese bevolking opnieuw de gelegenheid krijgt om naar het buitenland – een belangrijke gelegenheid voor de aankoop van luxehorloges – te reizen.
 • Anderzijds wordt gewag gemaakt van een mogelijke terughoudendheid op de Europese markt, waar vele consumenten zich door een dreigende vertraging van de economie zouden kunnen laten leiden.
 • Er wordt dan ook aangevoerd dat de sector dit jaar nog wel op een groei zal kunnen rekenen, maar daarbij wel met enige vertraging rekening zal moeten houden.
  • Verwezen wordt naar de maand december van vorig jaar, toen er nog slechts een stijging met 6 procent tot 2,02 miljard frank werd gemeld.

(lb)

Meer