Loon op basis van prestaties: Japanse vakbond pleit voor nieuw systeem

In Japan wil een van de belangrijkste vakbonden van het hele land een nieuw salarissysteem introduceren. Daarbij zou de vergoeding van de werknemers niet langer gebaseerd zijn op anciënniteit, maar afhankelijk zijn van de geleverde prestaties.

Het voorstel is afkomstig van de Toyota Motor Workers’ Union, wiens beleid in Japan vaak de fundamenten aanreikt voor de jaarlijkse nationale loononderhandelingen.

De vakbond plaatst zich met zijn nieuwe plannen op dezelfde lijn als het management van Toyota, dat zich al langer voorstander toont van een verloning in basis van de geleverde prestaties.

Concurrentie

De plannen vormen voor een werknemersvertegenwoordiging een opmerkelijke strategie. ‘De vakbond toont zich gevoelig voor de uitdagende markt waarmee Toyota moet afrekenen,’ aldus persbureau Kyodo. ‘De autosector kent immers een snelle verschuiving naar elektrische en autonome wagens. Toyota wil daarin zijn concurrentiepositie versterken.’

‘Het bedrijf had bij vorige salarisonderhandelingen al opgeworpen dat er dringend zou moeten worden nagedacht over het gehanteerde loonsysteem. Daarbij vroeg het management zich af of het nog langer aangewezen zou zijn om met algemene loonsverhogingen te werken.’

Ook bij de vakbond rezen volgens Kyodo inmiddels stemmen op voor de invoering van een systeem waarin de lonen op basis van prestaties zouden worden bepaald. Critici merken wel op dat het voorstel de loonkloof tussen de vakbondsleden bij Toyota gevoelig kan doen oplopen.

De vakbond wil de plannen tegen eind januari aan zijn basis voorleggen. Een definitieve beslissing is volgende maand voorzien. De nationale loononderhandelingen staan in de lente op de agenda.

Werkgevers

De Japanse premier Shinzo Abe heeft het bedrijfsleven van zijn land recent nog eens opgeroepen de lonen te verhogen. Investeringen in human resources zijn volgens Abe cruciaal voor de nationale economie. Keidanren, de Japanse federatie van bedrijven, vraagt echter al enkele tijd dat het loonsysteem zou worden aangepast.

In Japan genieten werknemers traditioneel automatische loonsverhogingen volgens anciënniteit of leeftijd. Keidanren zegt echter dat Japanse werknemers moeten worden aangespoord de productiviteit te verhogen. Alleen op die manier kan de Japanse economie volgens Hiroaki Nakanishi, voorzitter van Keidanren, competitief blijven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20