Likje verf is mogelijk simpele oplossing om vogels te beschermen tegen wieken van windmolens

De wieken van windturbines vormen volgens sommige critici een gevaar voor het vogelbestand dat zich de buurt ophoudt, maar het probleem lijkt met een heel eenvoudige maatregel te kunnen worden opgelost. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan het Norwegian Institute for Nature Research (Nina), gebaseerd op een experiment dat gedurende drieënhalf jaar op het Noorse archipel Smøla werd opgezet.

Het is volgens de Noorse onderzoekers voldoende om de wieken van de turbines zwart te verven om het aantal dode vogels drastisch te kunnen terugschroeven.

Bewegingsonscherpte

De wetenschappers zeggen dat het voldoende is om amper één turbineblad in een zwarte kleur te verven, om het aantal dodelijke slachtoffers bij de vogels met 70 procent te verminderen. Bij een alternatieve test werd anderzijds een deel van de turbinepijlers in een zwarte kleur geschilderd. Ook dat leidde tot een daling van de vogelsterfte.

‘Geverfde wieken kunnen de turbines voor de vogels beter zichtbaar maken,’ merkt onderzoeksleider Roel May, conservatiebioloog bij het Noorse instituut voor natuuronderzoek, op. ‘De verf is blijkbaar in staat om het probleem van de bewegingsonscherpte, waardoor het moeilijker is om bewegende objecten visueel vast te leggen, aan te pakken.’

De onderzoekers keken tevens naar een aantal andere potentiële maatregelen om de impact van windturbines op het vogelbestand te verkleinen. Onder meer werden turbinebladen met ultraviolette verf bedekt.

Ook werd de positie van sommige turbines aangepast, zodat gebieden met een opwaartse luchtstroom, die vogels vaak gebruiken, werden vermeden. ‘De zwarte kleur leverde weliswaar de beste resultaten op, maar ook andere kleuren en technieken kunnen mogelijk worden ingezet,’ voert Roel May nog aan.

Veelbelovend

De wetenschappers erkennen wel dat hun studie slechts een beperkte omvang had. ‘Er werd slechts met vier geschilderde en evenveel ongeschilderde turbines gewerkt,’ voeren ze aan. ‘Bij de geschilderde wieken werden in de loop van de studieperiode zes dode vogels geteld, terwijl bij de ongeschilderde bladen achttien slachtoffers werden geregistreerd.’

Die resultaten wijzen erop dat het aanbrengen van zwarte verf een oplossing kan zijn om de vogels, zonder grote technische ingrepen, tegen de wieken te beschermen. We kunnen hier spreken over een veelbelovende eerste stap, maar er zijn nog meer onderzoeken op meerdere locaties nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken.

‘Dergelijke studies kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de mogelijke impact van nieuwe technologieën op het wildbestand te minimaliseren,’ zegt ook Martin Harper, directeur natuurbehoud bij de British Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Aangezien er steeds meer windturbines online komen, dreigt het potentiële gevaar voor vogels en andere dieren toe te nemen, hoewel de locaties voor windmolenparken met een toenemende zorgvuldigheid worden gekozen om conflicten met lokale ecosystemen zoveel mogelijk te beperken.

‘Windturbines zijn de gedroomde technologie voor de opwekking van duurzame energie, op voorwaarde dat ze op een geschikte plaats worden ingeplant,’ benadrukt Harper. ‘Studies zoals het Noorse onderzoek zijn dus bijzonder waardevol om de kennis terzake verder aan te scherpen.’

Zoals de Noorse wetenschappers echter zelf aangeven, kende hun onderzoek slechts een beperkte omvang. Om de kennis over deze materie verder uit te breiden, moeten dan ook nog meer gelijkaardige studies worden opgezet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20