Lening met weinig/laag inkomen

Tegenwoordig lijkt het lenen van geld steeds eenvoudiger te gaan, zeker als je een vast inkomen hebt kun je doorgaans gemakkelijk een lening of krediet aangaan. Toch kan het nog altijd voorkomen dat een leenaanvraag wordt afgewezen, zelfs als je een vast inkomen hebt, je in de juiste leeftijdscategorie valt en je niet op de zwarte lijst van het CKP voorkomt. In veel gevallen heb je dan een te laag vast inkomen. Maar ook met een laag inkomen is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een lening of krediet aan te gaan.

Geld lenen met een laag inkomen

Op het moment dat je inkomen laag is, kun je niet altijd veel geld lenen bij een bank of financiële instelling. De meeste kredietverstrekkers hanteren immers strikte eisen bij de toewijzing van een lening of krediet. Kredietverstrekkers willen namelijk zeker weten dat het geleende geld ook daadwerkelijk op tijd terugbetaald kan worden. De hoogte van je inkomen is dan ook bepalend voor de maximale hoogte van de lening die kan worden verstrekt. Met een laag inkomen kun je dan ook vaak minder geld lenen dan wanneer je een riant salaris hebt. Verder kan een kredietverstrekker je geld lenen tegen hoge rentekosten.

Tip! Simuleer verschillende leningen online:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Vast inkomen

Naast de hoogte van je inkomen, speelt ook het karakter van dit inkomen een rol bij de bepaling of je een krediet af kunt sluiten en wat de maximale hoogte van deze lening zal zijn. Je inkomen dient dus vast te zijn en bovendien zal de kredietverstrekker nagaan of je elders nog andere leningen of kredieten open hebt staan.

Een bank of andere financiële instelling wil immers alleen geld uitlenen als er zekerheid is de geleende geldsom op termijn weer volledig terugbetaald zal worden. Indien je een laag inkomen hebt dan kunnen op dit punt twijfels bestaan en zal de kredietverstrekker eerder geneigd zijn je aanvraag voor een lening of krediet af te wijzen. Na betaling van je vaste lasten zal er in de regel immers niet veel geld meer overblijven en de maandelijkse aflossing van een lening misschien in het gedrang komen.

Mogelijkheden om gel te lenen

Met een laag inkomen bestaan er een aantal mogelijkheden om toch geld te lenen. Zo kun je bijvoorbeeld een vraag voor een lening indienen bij aanbieders van minileningen. Dit zijn echter kleine leningen met een korte looptijd. Wanneer je een grote lening aan wilt gaan dan kun je een aanvraag doen voor een lening met onderpand. Dit is een lening met een redelijk rentepercentage, maar je moet wel zorgen voor een onderpand, bijvoorbeeld in de vorm van waardevolle goederen. Hierbij kun je denken aan:

  • voertuigen,
  • vastgoed,
  • kunst,
  • antiek,
  • andere spullen van grote waarde.

Zo ben je toch vaak in staat om een grotere lening aan te gaan omdat de kredietverstrekker je onderpand kan verkopen als je niet kunt voldoen aan je aflossingsverplichtingen.

Aandachtspunten bij lenen met een laag inkomen

Indien je geld gaat lenen terwijl je een laag inkomen hebt dan zijn er een aantal zaken dat je niet uit het oog mag verliezen, zoals:

  • iedere kredietverstrekker hanteert eigen voorwaarden,
  • iedere lening heeft eveneens andere voorwaarden.

Wanneer je een laag inkomen hebt, is het meestal aan te raden om voor een online kredietverstrekker te kiezen. Deze kredietverstrekkers voeren namelijk niet teveel controles uit die het afsluiten van een lening zullen bemoeilijken. Verder kies je bij voorkeur voor het lenen van een kleine geldsom omdat de voorwaarden dan dikwijls wat minder streng zullen zijn.

Ook als je schulden hebt, kun je soms geld lenen. Op die manier kan je bijvoorbeeld meer overzicht krijgen in je financiën en dubbele (leen)kosten vermijden. Lenen met schulden is uiteraard meestal aan diverse voorwaarden verbonden.

Wettelijke voorwaarden en risico’s

Een laag inkomen betekent niet per definitie dat je geen lening aan kunt gaan. Wettelijk is immers alleen vastgelegd dat je minimaal 21 jaar oud dient te zijn om geld te kunnen lenen en dat je een inkomen moet hebben. Waar je inkomen exact uit bestaat is van aanzienlijk belang. Geld lenen met een laag inkomen is dus mogelijk, maar of dit ook verantwoord is, moet eveneens eerst worden beoordeeld. Je doet dan ook goed aan om, voordat je een leningaanvraag doet, te kijken hoeveel geld je op korte termijn beschikbaar hebt. Bovendien moet je er rekening mee houden dat iedere leenvorm bepaalde risico’s met zich meebrengt. Dit is extra belangrijk als je een laag inkomen hebt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20