Kwart van CEO’s is volledig tegen telewerken

Op 1 september vervalt in Vlaanderen en Wallonië de aanbeveling om van thuis uit te werken. In Brussel blijft de maatregel nog wel van kracht.

Tot een collectieve terugkeer naar kantoor komt het in de meeste bedrijven niet. Want uit een reeks enquêtes blijkt dat werknemers gewonnen zijn voor een hybride model. Volgens An Bels van selectiekantoor Hudson stellen sollicitanten “gerichte vragen” over het telewerkbeleid. Bedrijven die daar geen rekening mee willen houden, dreigen daar dus een competitief nadeel door te ondervinden.

Maar…. de ingeschatte positieve effecten van telewerk zijn recent wat teruggevallen. Ook de inschatting dat telewerk goed is voor de werkefficiëntie en werkconcentratie is licht – maar statistisch significant – teruggevallen. Dat bleek kort voor de zomer uit onderzoek van de Antwerp Management School en de UGent.

Percentage CEO’s dat volledig tegen telewerken is, steeg in een jaar tijd met meer dan 30 procent

Interessant in dat verband is een nieuw Frans onderzoek bij werkgevers en werknemers. Daaruit blijkt dat het percentage CEO’s dat volledig tegen telewerken is, in een jaar tijd met meer dan 30% is gestegen. Van 18 procent in 2019 tot 25 procent vandaag. Gelijkaardige resultaten levert een onderzoek van headsetfabrikant EPOS op: Ruim een op twee werkgevers ziet terugkeer naar kantoor wel zitten, maar bij werknemers is dat maar een op vier.

Grootste twistpunt? Vergaderingen…

Een twistpunt voor bedrijven blijven de vergaderingen. Moeten die in persoon of virtueel (of beide) worden gehouden? 

Als het om grotere groepsbijeenkomsten gaat, geeft 61 procent van de mensen in landen als Amerika, Duitsland en Japan er de voorkeur aan virtueel aanwezig te zijn, blijkt uit een onderzoek van Zoom. Maar de antwoorden verschillen per geslacht. Van de mannen geeft 44 procent aan grote groepsbijeenkomsten liever persoonlijk bij te wonen, tegenover 33 procent van de vrouwen. 

Mensen geven vaker de voorkeur aan een fysieke vergadering als het gaat om een nieuwe klant, terwijl voor kleinere teamvergaderingen de meningen van de werknemers gelijk verdeeld zijn. 

Voormeld onderzoek van EPOS wijst ook uit dat eindgebruikers tegenwoordig gemiddeld zeven uur per week virtueel vergaderen – een stijging van twee uur per week in alleen al het afgelopen jaar. 89 procent van de werknemers in alle sectoren beschouwt slechte audio- of visuele ervaringen als het grootste obstakel in de hybride werkomgeving, met als meest voorkomende problemen het niet goed verstaan van wat er gezegd wordt (26 procent) en het missen van belangrijke informatie (21 procent).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20