Kunstmatige lage werkloosheid eurozone kan toekomstig herstel bemoeilijken

Ondanks de grootste economische crisis in 90 jaar is de werkgelegenheid in de eurozone nauwelijks gedaald. De werkloosheid wordt momenteel echter kunstmatig laag gehouden door allerlei ‘tijdelijke werkloosheidsregimes’. ING becijferde dat zonder die regelingen meer dan 2 miljoen Europeanen extra zonder werk zouden zitten. 

In juni bedroeg de werkloosheid in de eurozone 7,8 procent, gezien de economische situatie is dat verwaarloosbaar meer dan het niveau van 7,5 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar. 

Tijdelijke werkloosheid

Vorige maand was echter 15 procent van de Belgische werknemers (in de private sector) minstens één dag tijdelijk werkloos. Dat is hetzelfde percentage als in bijvoorbeeld Duitsland. In Italië is dat meer dan 30 procent. 

Zonder die steunprogramma’s van de overheid – die trouwens op hun beurt worden rechtgehouden door het Europese hulpprogramma SURE – zou de werkloosheid volgens de studaxen van ING 9,1 procent bedragen. In absolute cijfers zouden er dan 14,8 miljoen Europeanen zonder werk zitten, in plaats van 12,7 miljoen zoals nu het geval is. 

Het systeem van tijdelijke werkloosheid gaat ervan uit dat die werklievenden na de crisis gewoon opnieuw aan de slag kunnen. Maar wanneer eindigt de crisis? Het virus is nog zeer potent aanwezig in Europa, en we hebben nog geen zicht op de blijvende schade die Covid-19 toegebracht heeft. Verschillende zwaar getroffen industrieën hebben al massale ontslagen aangekondigd, bijvoorbeeld in de luchtvaartsector. 

De studiedienst van ING schat dat 25 procent van de werknemers die nu in tijdelijke werkloosheid zitten, hun job effectief zullen kwijtraken. 

Assepoester van de Arbeidsmarkt

In zijn recente analyse vergelijkt ING de situatie met het sprookje van Assepoester: ‘Met nauwelijks een stijging van de werkloosheid is de eurozone momenteel de mooiste vrouw van de globale arbeidsmarkt. Maar als de klok middernacht slaat, en de tijdelijke werkloosheidsprogramma’s aflopen, is het sprookje uit.’ 

De studiedienst waarschuwt dat er dan mogelijk een golf van ontslagen volgt. Op dat punt is het de arbeidsmarkt die het herstel zal vertragen, besluit ING.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20