Krijgen mensen straks een varkenshart ingeplant?

Varkens kunnen in een relatief nabije toekomst het leven van vele hartpatiënten helpen redden. Chirurgen van de Universitätsklinikum München zijn er immers met succes in gelukt bij bavianen een varkenshart in te planten. Artsen maken gewag van een mijlpaal in de hartchirurgie. Er overlijden momenteel immers nog veel patiënten terwijl ze op de wachtlijst voor een menselijk donorhart staan.

De artsen hadden bij vier bavianen een varkenshart ingeplant. De onderzoekers slaagden erin om twee van de bavianen gedurende negentig dagen in leven te houden, vooraleer tot euthanasie over te gaan, zoals vooraf was voorzien. De twee andere dieren overleefden honderdtachtig dagen, waarna de artsen ook hen lieten inslapen.

Bewaring

“Tot nu toe was men er niet in geslaagd om een baviaan met een ingeplant varkenshart langer dan zevenenvijftig dagen te laten overleven,” benadrukt onderzoeker Bruno Reichart, chirurg aan de Universitätsklinikum München. “Bovendien moest worden vastgesteld dat 60 procent van de proefdieren binnen een periode van twee dagen stierf.”

Twee elementen bleken volgens studie cruciaal in de langere overlevingsperiode. “In eerste instantie was er de behandeling van het varkenshart vlak voor de transplantatie,” benadrukken de onderzoekers. “Om een optimale bewaring te garanderen, werd ervoor gekozen het orgaan te behandelen met een zuurstofrijk mengsel van bloed en voedingsstoffen. “

“Dat bleek betere resultaten op te leveren dan de traditionele methodes, waarbij het orgaan tijdens het transport van de donor naar de ontvanger met ijs koel wordt gekoeld. Bovendien werd een behandeling met geneesmiddelen toegepast om te beletten dat het donorhart te groot zou worden nadat het in de borst van de baviaan was ingeplant.”

Wachtlijst

De studie van de Duitse artsen kan belangrijke gevolgen hebben. “Alleen al in de Verenigde Staten wachten momenteel meer dan 3.800 mensen op een harttransplantatie,” betoogt Kristin Houser, redacteur bij de nieuwssite Futurism.com. “Geraamd wordt dat dit jaar een zeshonderdtal patiënten zal overlijden omdat er niet tijdig een menselijk donorhart beschikbaar zal zijn. Die problemen kunnen echter worden opgevangen wanneer blijkt dat met succes op een hart van een dier beroep kan worden gedaan.”

Vooraleer echter die stap kan worden gezet, moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De International Society for Heart and Lung Transplantation heeft onder meer bepaald dat pas tot een ingreep bij mensen mag worden overgegaan wanneer minstens 60 procent van de proefdieren langer dan negentig dagen met een donorhart overleeft. Bovendien moeten er minstens tien overlevende dieren kunnen worden geteld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20