Kredietkaarten: alle voordelen en nadelen op een rij!

Op het moment dat je van plan bent om een discussie of een vraagstuk op een financieel forum wilt beginnen, dan hoef je enkel en alleen maar een onderwerp aan te halen dat iets te maken heeft met kredietkaarten. Kredietkaarten hebben immers een heleboel tevreden en gelukkige gebruikers, maar eveneens een groot aantal haters. Beide partijen hebben sterke argumenten om hun uitgesproken mening zoveel mogelijk kracht bij te zetten.

Voor en tegenstanders van kredietkaarten

Er zijn zelfs een aantal deskundigen, op het gebied van financiële zaken, die kredietkaarten beschouwen als het pure kwaad. Deze experts stellen bijvoorbeeld dat je nooit een kredietkaart op een verantwoorde kunt gebruiken en dat er gewoon geen goede reden bestaat om een dergelijke kaart ​​te gaan gebruiken. Aan de andere kant zeggen financiële deskundigen dat kredietkaarten een uitstekende financiële functie vervullen. Deze laatste mening wordt vooral bepaald door het betaalgemak en de uitstekende bescherming van de gebruikers van kredietkaarten.

Niet alleen de liefhebbers van de kredietkaarten, maar ook de mensen die deze kaarten het liefst volledig mijden, hebben hun eigen gedachten over het gebruik ervan en daar kan waarschijnlijk niets verandering in brengen. Maar voor iedereen die zich aan het oriënteren is op het gebruik of de aanschaf van een kredietkaart is het absoluut de moeite waard om de argumenten van beide kampen eens onder de loep te nemen. Alleen als je weet wat de voordelen en nadelen van het gebruik van een kredietkaart zijn, dan pas kun je in een specifieke situatie een doordachte beslissing nemen.

Vraag online een kredietkaart aan (Tip)!

AanbiederInformatieBekijk voordelen
Tip: aanvragen in 2 minuten Gratis geld opnemen in België en het buitenland! Meest aangeklikte kredietkaartMeer informatie
Tip: U kan er alles online mee betalen!Meer informatie
Een kredietkaart voor studenten!Meer informatie 

Nadelen van een kredietkaart

Een reden waarom grote groepen mensen zo fel tegen het gebruik van kredietkaarten is, is vaak dat ze bij anderen, of zichzelf, hebben gezien hoe veel problemen je kunt krijgen door het onverantwoord gebruik van deze betaalmiddelen. Deze haters van kredietkaarten hameren er vaak op dat de het gros van de gebruikers van deze kaarten een bepaalde schuld met zich mee moeten dragen en elke maand vastzitten aan financiële verplichtingen. Alleen al het feit dat het mogelijk is om een grote schuld op te bouwen, kan voor hen al een doorslaggevende reden zijn om af te zien van het gebruik van een kredietkaart.

Verder beweren de haters van kredietkaarten dat ook mensen met een lagere schuld geen verstandige keuze maken door een kredietkaart te gaan gebruiken. Zelfs wanneer ze helemaal niet van plan zijn om een kredietkaartschuld op te bouwen, zal het gebruik ervan immers altijd kosten met zich meebrengen. Door een kredietkaart te gaan gebruiken zal er namelijk op drie manieren geld uit je zak worden geklopt, te weten:

 • de rente die over de kredietkaartschuld wordt berekend,
 • de kosten voor het gebruik van de kredietkaart,
 • de hoge(re) uitgaven die met een dergelijke kaart worden gedaan.

Het belang van het doen van betalingen

Het meest voor de hand liggend probleem met een kredietkaart is dat je over een opgebouwde schuld een erg hoge rentevergoeding dient te betalen. Uit cijfers met betrekking tot rentetarieven van kredietkaarten is vast komen te staan dat de gemiddelde rente op kredietkaartschuld erg hoog is en dat deze bij bepaalde dure kaarten zelfs extreem hoog op kan lopen.

Zo zul je bijvoorbeeld als kredietkaartgebruiker, met een schuld van 2.600 euro en een rentevergoeding van 15 procent, door elke maand de minimale afbetaling te doen (vaak ligt dit rond de 4 procent van de totale kredietkaartschuld) meer dan negen en een half jaar moeten blijven aflossen om van de schuld verlost te zijn. In die periode betaal je gemiddeld meer dan 40 procent van het bedrag dat je kwijt zou zijn bij een contante betaling van de gekochte producten of diensten.

Natuurlijk kan het ook gebeuren als je een kredietkaartschuld op hebt gebouwd, dat je tussentijds nog één of meerdere transacties met je kaart uitvoert. Door bijvoorbeeld steeds weer nieuwe dingen met je kredietkaart te financieren, zul je echter geen negen en een half jaar over de aflossing van de schuld doen, maar nog veel langer. De schuld zal, zeker als je alleen maar het minimale aflossingsbedrag per maand betaalt, steeds verder oplopen en tevens meer rentevergoeding met zich meebrengen.

Gelukkig hebben de meeste gebruikers van kredietkaarten door dat ze beter niet op deze manier om moeten gaan met dit betaalmiddel. Uit onderzoek is onder andere gebleken dat slechts een klein gedeelte van de gebruikers van deze kaarten alleen elke maand het minimum bedrag terugbetalen over de opgebouwde schuld. Door elke maand namelijk meer dan het minimum aflossingsbedrag te voldoen, zal de schuld veel eerder af zijn gelost en betaal je bovendien veel minder rente over de openstaande schuld.

Bij voorkeur vermijd je, als gebruiker van een kredietkaart, zoveel mogelijk de betaling van rente. Je kunt dit doen door de kredietkaartschuld elke maand volledig en op tijd af te lossen. Zolang je dit deze betaling doet door de gestelde vervaldatum, dan hoef je je geen zorgen te maken over de betaling van rente. Je hoeft dan immers geen cent extra te betalen over het geld dat de kredietkaartmaatschappij voor je heeft voorgeschoten. Hoewel de rente over een kredietkaartschuld een enorme kostenpost kan zijn, kun je deze ook op een erg eenvoudige manier voorkomen.

Overige kosten voor het gebruik van een kredietkaart

Als je een kredietkaart wilt gebruiken dan zul je niet alleen met de betaling van rente over een openstaande schuld te maken kunnen krijgen, maar ook zul je rekening moeten houden met andere kosten. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • Jaarlijkse gebruikskosten: Je betaalt dus alleen maar om van de kaart gebruik te mogen maken. In het bijzonder bij kredietkaarten die gekoppeld zijn aan een belonings- of cashbackprogramma zal een dergelijke vergoeding vaak relatief hoog zijn. Toch zal het voordeel dat met deze kredietkaart behaald kan worden de jaarlijkse bijdrage kunnen overstijgen waardoor het gebruik van de kaart rendabel wordt. Je ontvangt meer terug in de vorm van cashbank of andere beloningsvormen, dan je elk jaar aan gebruikskosten betaalt.
 • Kosten voor het overzetten van een schuld: indien je de kredietschuld van de ene kaart naar de andere wilt overzetten, doorgaans om zo te profiteren van een lagere rente, dien je vaak een vergoeding te betalen aan de kredietkaartverstrekker voor de overname van de schuld. Het betalen van deze overzetvergoeding kan lonend zijn indien de rente op de nieuwe kredietkaart aanzienlijk gunstiger is, bijvoorbeeld wanneer de rente over kredietkaartschuld voor een bepaalde duur op 0 procent is gesteld. De hoogte van de kredietkaartschuld die over wordt gezet, zal bepalend zijn voor de besparing die je kunt doen. Uiteraard mag de overzetvergoeding niet hoger zijn dan deze besparing.
 • Kosten voor kasvoorschotten: wanneer je snel geld nodig hebt, maar je banksaldo is niet hoog genoeg, dan kun je vaak je kredietkaart gebruiken om wat geld te lenen. Deze dienst is echter niet gratis omdat er meestal enkele procenten van het leenbedrag betaald dient te worden. Ook kunnen er over dit soort transacties hogere rentevergoedingen in rekening worden gebracht of moet je direct al rente betalen over het opgenomen bedrag. Met andere woorden: de rentevrije aflossingperiode komt dan te vervallen.
 • Transactiekosten in het buitenland: bij het gebruik van je kredietkaart in het buitenland, dan dien je doorgaans een vergoeding te betalen van enkele procenten over elke transactie die je uitvoert. Niet elke kredietkaart zal echter deze vergoeding hanteren en voor mensen die regelmatig in het buitenland verblijven, kan dan ook een kaart zonder buitenlandse transactiekosten een stuk voordeliger zijn.
 • Kosten voor een te late betaling: op het ogenblik dat je de rekening van een kredietkaart te laat betaalt, zelfs als dit slechts één dag is, dan moet je in de regel en extra vergoeding betalen. Indien je echter meerdere betalingen niet op tijd voldoet binnen een bepaalde periode, dan kan deze vergoeding direct een stuk hoger uitvallen.
 • Kosten bij overschrijding kaartlimiet. wanneer je probeert om meer met je kredietkaart te betalen dan de toegestane kredietlimiet, dan kunnen er twee dingen gebeuren:
  • de kredietkaartverstrekker kan de transactie weigeren uit te voeren,
  • de kredietkaartverstrekker kan de transactie toestaan en een extra vergoeding in rekening brengen voor het bedrag dat de kredietlimiet is overschreden.

Voorkomen van extra kosten

In het gros van alle gevallen kun je extra kosten of vergoeding vermijden door de kredietkaart verstandig te gebruiken en je aan de gestelde voorwaarden en regels te houden, zoals de rekeningen op tijd betalen en de kredietlimiet niet te overschrijden. De verstrekkers van kredietkaarten kunnen echter zeer gewiekst zijn en soms proberen om je te verleiden om een kaart op een dusdanige manier te gebruiken dat de betaling van een vergoeding vrijwel niet vermeden kan worden, terwijl de informatie over deze vergoeding ergens ver weg is gestopt in de kleine lettertjes van de getekende gebruiksovereenkomst.

Een van de voorbeelden van dergelijke misleidingen zijn zogenaamde overdrachtsaanbiedingen van een kredietkaartschuld waarbij kredietkaartverstrekkers je proberen te verleiden om je schuld naar hun kaart over te zetten voor een erg aantrekkelijk tarief, terwijl ergens verborgen in de kleinte lettertjes dat er ook nog andere kosten komen kijken als je besluit om op hun aanbod in te gaan. Hoewel het dus goed te doen is om een kredietkaart te gebruiken zonder extra kosten te hoeven maken, moet je hiervoor wel altijd op je hoede zijn voor de trucs en misleidingen die regelmatig op je los worden gelaten door de verschillende verstrekkers van kredietkaarten.

Overschrijdingen kosten geld

Tegenstanders van het gebruik van kredietkaarten adviseren dat je, zelfs wanneer je de rekening van een dergelijke kaart altijd meteen helemaal voldoet en nooit een vergoeding betaalt, dan kan deze betaalwijze je nog een heleboel geld uit je zak kloppen. Simpelweg door het bezitten van de kredietkaart zul je immers eerder geneigd zijn om geld uit te geven dat je eigenlijk niet bezit. Uit onderzoek is immers gebleken dat, wanneer je met contant geld zou moeten betalen, je minder snel een aankoop zou doen die je je eigenlijk niet kunt veroorloven. Wanneer je daarentegen een kredietkaart op zak hebt, zul je veel eerder deze transactie wel uitvoeren.

Maar ook is vast komen te staan dat gebruikers van een kredietkaart in de regel meer geld uit zullen geven, dan wanneer ze contant geld zouden moeten gebruiken. Je zou dus kunnen concluderen dat mensen bereid zijn om meer met een kredietkaart uit te geven omdat ze niet dit minder ervaren als geld uitgeven, dan wanneer ze daadwerkelijk met klinkende munt moeten afrekenen. Verder kan worden gesteld dat kredietkaarten, en andere minder transparante betaalmethoden, zoals het gebruik van een cadeaubon, eerder het gevoel zal geven dat je met speelgeld betaalt in plaats van met echte euro’s. Gebruikers van een kredietkaart zullen om die reden eerder meer geld uit willen geven.

Diverse studies lijken dan ook te suggereren dat mensen werkelijk meer geld uitgeven met behulp van een kredietkaart dan ze zouden doen met cash. Gelukkig is ook gebleken dat dit niet in elke situatie hetzelfde is en dat er bovendien ook kredietkaartgebruikers zijn die wel eerst nadenken over de gevolgen van een bepaalde transactie voordat ze deze ook echt uitvoeren. In het algemeen lijken mensen minder bereid te zijn om extra te gaan betalen met een kredietkaart als ze goed na hebben gedacht over wat ze kopen en de werkelijke waarde die ze ervoor moeten betalen. Dus op het moment dat je een kredietkaart gaat gebruiken, is het altijd goed om eerst na te denken over de aankoop die je wilt doen. Op deze manier ben je namelijk veel beter in staat om jezelf te beschermen tegen de hoge kosten waar je mee te maken gaat krijgen als je blindelings je kredietkaart gebruikt om een transactie mee te doen. 

Discipline helpt kosten voorkomen

Zelfs de voorstanders van het gebruik van kredietkaarten geven ruiterlijk toe dat het mogelijk is om deze kaarten op een minder verantwoorde manier te gebruiken. Ze beseffen immers ook dat de manier waarop er met een kredietkaart om wordt gegaan je behoorlijk in de problemen kan brengen. Denk maar eens aan het kopen van diensten en producten die je eigenlijk niet nodig hebt, of je je helemaal niet kunt veroorloven. Door op deze manier met een kredietkaart om te springen, kun je zelfs ernstige financiële problemen ontwikkelen. Dat is dan ook de reden waarom de argumenten ten gunste van het gebruik van een kredietkaart vrijwel altijd vooraf worden gegaan door de woorden: “Zolang je de rekening van de kredietkaart maar iedere maand helemaal afbetaald.”

De voorstanders van het gebruik van kredietkaarten als betaalmiddel zijn dan ook vaak van mening dat iedereen die de discipline op kan brengen om hun kaart op deze manier te gebruiken, deze betaalmethode als zinvolle toevoeging kunnen zien. Betalen met een kredietkaart is namelijk erg handig en het biedt de gebruikers extra bescherming die ze niet kunnen krijgen als ze andere betaalmethoden gebruiken. Bovendien kun je, door een kredietkaart te gebruiken, je uitgaven beter onder controle te houden en is het tevens mogelijk om een positieve kredietscore op te bouwen. Daarnaast bieden een groot aantal kredietkaarten hun gebruikers een aantal extra’s aan die je bij andere betaalmiddelen misloopt. Denk hierbij aan cashback en beloningsacties waardoor je weer wat terug kunt verdienen door alleen maar je kaart te gebruiken bij het doen van betalingen.

Het gemak van kredietkaarten

Voor een heleboel is het meest belangrijke voordeel van het gebruik van een kredietkaart het gemak. In vergelijking met betalingen met contant geld, zijn kredietkaarten doorgaans veel gemakkelijker te gebruiken en kun je bovendien deze kaarten op uiteenlopende manieren inzetten:

 • Spoedbetalingen in tegenstelling tot het tijdrovende betalingsproces van enkele decennia geleden, toen het betalen met een kredietkaart enkele minuten in beslag nam, uitgevoerd werd met behulp van een onhandig apparaat en bovendien de aankoopbon nog ondertekend diende te worden, neemt heel dit proces tegenwoordig slechts enkele seconden in beslag en hoef je je kaart alleen maar in of op de kaartlezer te houden. Vaak betekent dit dat iemand die gebruikmaakt van een kredietkaart veel sneller is dan een klant die in diens portemonnee op zoek moet gaan naar gepast geld, of anders enige tijd moet wachten op het wisselgeld van de verkoper.
 • Makkelijk te gebruiken: het gebruik van een kredietkaart wordt in het gros van de winkels en bedrijven geaccepteerd zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het geldbedrag dat er nog in je portemonnee zit. Dit is in het bijzonder erg handig in noodsituaties, bijvoorbeeld als je ’s avonds laat ver van huis gestrand bent in een onbekende stad en je voor een hotelovernachting moet betalen. Je hoeft dan niet in een donker steegje geld uit een automaat te halen omdat je gewoon je kredietkaart kunt gebruiken. Bij een groot aantal hotels is het zelfs vereist om met een kredietkaart in te checken als je geen onnodige kosten in rekening gebracht wilt krijgen.
 • Minder frequent naar de bank: indien je voor de meeste goederen en diensten met cash betaalt, dan dien je veel geld op zak te hebben (en ben je dus een eenvoudige prooi voor dieven) of moet je regelmatig een bezoek aan een bank brengen om je portemonnee weer bij te vullen. Door echter een kredietkaart te gebruiken voor verschillende transacties, dan kun je met veel minder contant geld rond lopen en dus ook minder vaak naar een bank hoeft te gaan.
 • Geen vreemde valuta wisselen: als je in een land buiten de eurozone bent, dan betekent het gebruik van contant geld dat je regelmatig valuta moet wisselen, of dat je grote sommen geld vooraf om moet zetten in de lokale munteenheid voordat je arriveert. Bij thuiskomst is het echter noodzakelijk om deze vreemde valuta weer terug te wisselen naar euro’s. Deze processen zijn vaak erg tijdrovend, maar wanneer je je aankopen uitvoert met een kredietkaart, dan zal het bedrag dat je besteedt automatisch om worden gerekend naar euro’s op je kredietkaartrekening. Bovendien zal deze omrekening dikwijls plaatsvinden tegen een betere wisselkoers dan je bij een bank of wisselkantoor kunt krijgen. Om niet te veel kosten te hoeven betalen, is het echter wel zaak dat je een kredietkaart kiest waarbij geen buitenlandse transactiekosten in rekening worden gebracht.
 • Telefonisch- en online betalen: in geen enkel geval kun je een telefonische aankoop met cash betalen. In deze situatie zal betalen met een kredietkaart vaak één van de weinige betaalmethoden zijn. Dit geldt eveneens voor het winkelen bij een groot aantal online verkopers, hoewel er ook steeds meer online bedrijven andere betaalmethode gaan accepteren zoals PayPal.
 • Geld storten: op het moment dat je een reservering wilt doen, bijvoorbeeld voor een hotelkamer, een huurauto en soms zelfs voor een restaurantbezoek met een aanzienlijk gezelschap, kan je gevraagd worden om te betalen met een kredietkaart. Op die manier kan het bedrijf zichzelf beschermen tegen onnodige kosten omdat aan de hand van je kredietkaartnummer er annuleringskosten in rekening gebracht kunnen worden wanneer je je afspraak niet nakomt. Zonder een kredietkaart, is het in een heleboel gevallen zelfs onmogelijk om bij bepaalde bedrijven een reservering of een boeking door te voeren.

Pinpas of kredietkaart?

Tegenstanders van het gebruik van kredietkaarten beweren echter dat je eveneens een groot aantal van deze voordelen kunt krijgen door een gewone pinpas te gebruiken in plaats van een kredietkaart. In hun visie is dat veel veiliger dan een kredietkaart te gebruiken omdat een debetkaart het geld direct van je bankrekening af zal schrijven en je dus je geen schuld opbouwt door een transactie uit te voeren. Dit voordeel is echter eveneens als een nadeel te beschouwen in bepaalde opzichten omdat elke transactie direct van je rekening wordt afgeschreven, dien je altijd je saldo goed in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat je niet buiten je budget komt.

Het gebruiken van een kredietkaart zal aan het einde van elke maand overigens maar één rekening opleveren zodat je alleen ervoor moet zorgen dat dit bedrag op je bankrekening staat. Je hoeft dus veel minder transacties met je bankrekening uit te voeren waardoor je veel meer overzicht hebt ten aanzien van alle uitgaven. Daarnaast hoef je geen ingewikkelde berekeningen uit te voeren en is de kans op fouten, ten gevolge van een misrekening, een stuk kleiner geworden.

Bescherming van kredietkaartgebruikers

Een ander voordeel van het gebruik van een kredietkaart is de toegenomen bescherming van de gebruikers ervan. Vandaag de dag is de bescherming van gebruikers van zowel debet- als kredietkaarten immers sterk toegenomen, zeker als je deze vergelijkt met de bescherming als je met cash betaalt. Op het ogenblik dat je portemonnee met contanten wordt gestolen, dan ben je het geld gewoon kwijt. Indien je daarentegen wordt ebstolen van je debet- of kredietkaart en deze worden gebruikt om aankopen mee te doen, dan hoef je deze transacties niet zelf te betalen.

Zodra echter een gestolen debetkaart direct door de dief wordt gebruikt om bijvoorbeeld een aankoop of een pintransactie te doen, dan zal het geld rechtstreeks van je bankrekening af worden geschreven en moet je enige tijd wachten tot dit bedrag weer is teruggestort door de bank. Wanneer dit met een kredietkaart gebeurt, zal de transactie die door de dief is uitgevoerd gewoon toe worden gevoegd aan de kredietkaartrekening. Nadat je de diefstal hebt gemeld voordat je deze rekening ontvangt, hoef je dus nooit te betalen voor de transacties die je niet zelf hebt gedaan. Zelfs wanneer je de diefstal niet direct hebt gemeld, zal je aansprakelijkheid nog altijd beperkt blijven. Als alleen je kredietkaartgegevens worden gestolen, en dus niet de kredietkaart zelf, dan hoef je eveneens niets te betalen voor transacties die op deze manier zijn gedaan. Op het ogenblik dat je het verlies van een kredietkaart meld voordat een eventuele dief transacties uit kan voeren, hoef je niets voor de transactie te betalen die na deze melding zijn uitgevoerd.

Kredietkaarten bieden daarnaast nog op andere vlakken een goede bescherming, bijvoorbeeld, als je een online bestelling hebt gedaan maar deze niet hebt ontvangen, je niet het juiste product hebt ontvangen of het product niet in ongeschonden staat wordt ontvangen, dan kun je officieel de levering betwisten bij de kredietkaartmaatschappij. Dit is echter pas aan de orden wanneer je geprobeerd hebt om het probleem met de verkoper af te handelen. Bij de betaling met een debetkaart kun je hooguit een klacht indienen bij de verkoper en hopen dat je je geld ooit terug zult krijgen. Er zijn zelfs een aantal kredietkaarten dat extra bescherming aan de gebruiker zal bieden op het ogenblik dat een aankoop misgaat zoals in de vorm van:

 • Aankoopbescherming: waarbij het aankoopbedrag wordt terugbetaald zodra een volledig nieuw product kwijt is geraakt, beschadigd is of gestolen wordt,
 • Prijsbescherming: hierbij zal het prijsverschil terug worden betaald wanneer je een identiek product dat je net gekocht hebt voor een lagere prijs elders aangeboden krijgt,
 • Retourbescherming: biedt een vergoeding voor producten die je met je kredietkaart hebt gekocht, maar die niet naar wens zijn en die niet door de verkoper terug worden genomen,
 • Uitgebreide garanties: deze kun je ontvangen bovenop de wettelijke fabrieksgarantie op, met je kredietkaart betaalde, elektronica zonder daar extra voor te betalen.

Een kredietscore opbouwen met een kredietkaart

Door de rekening van je kredietkaart altijd op tijd te voldoen, kun je op een simpele manier een positieve kredietgeschiedenis opbouwen en tevens een sterke kredietscore ontwikkelen. Deze kredietscore is een maatstaf voor je persoonlijke kredietwaardigheid (dus de mate waarin je capabel bent om tijdig het geleende geld terug te betalen). Hoe hoger de kredietscore is, hoe meer te kredietverstrekkers geneigd zijn om je tegen een gunstig tarief en goede voorwaarden geld te lenen.

Nadat je een positieve kredietscore op hebt gebouwd, kun je op verschillende manieren geld besparen, namelijk door middel van:

 • Betere kredietkaartaanbiedingen te ontvangen: hoe beter je persoonlijke kredietscore is, hoe groter de kans is dat je een kredietkaart met interessante voordelen en extra’s kunt krijgen. Gebruikers van een kredietkaart die beschikken over een goede kredietwaardigheid zullen eveneens een lagere rente, lagere kosten en een beter beloningsprogramma aan krijgen geboden.
 • Lagere rente. Indien je geld wilt lenen in de vorm van bijvoorbeeld een hypotheek of een autolening, dan zul je met een goede kredietwaardigheid eerder een aanbod ontvangen met gunstige tarieven. Hypothecaire leningen zijn immers erg omvangrijk en kan een klein verschil al snel leiden tot een enorm voordeel en kun je dus veel geld besparen. Een kredietkaartgebruiker met een uitstekende kredietwaardigheid zal vaak een lening te krijgen waarmee doorgaans meer geld kan worden bespaard dan een vergelijkbare lening van iemand die een aanzienlijk slechtere kredietwaardigheid heeft.
 • Voordeligere autoverzekering. de premie die je moet betalen voor een autoverzekering hangt in de regel af van uw rijverleden, maar er wordt ook vaak naar je kredietscore gekeken omdat studies aan hebben getoond dat bestuurders met een hogere kredietscore minder vaak betrokken zijn bij ongevallen. Je kunt dan ook vaak stellen dat een hogere kredietscore betekent dat je minder premie hoeft te betalen voor je autoverzekering.
 • Betere mobiele telefoonabonnementen: bedrijven die mobiele telefonie aanbieden, controleren meestal ook je kredietscore voordat je een contract aangeboden krijgt. Gebruikers met een lagere kredietscore moeten in de meeste gevallen een hogere aanbetaling doen om een mobiel telefoonabonnement te krijgen. Ook zullen deze abonnees vaak te maken krijgen met strengere gebruiksvoorwaarden.

Sommige tegenstanders van het gebruik van kredietkaarten beweren dat, op het moment dat je nooit geld leent, deze kredietscore niet belangrijk is, bijvoorbeeld wanneer je altijd aankopen en rekeningen betaalt met contant geld, dan zal een dergelijke score totaal overbodig zijn. Hierbij wordt echter vaak over het hoofd gezien dat de meeste mensen het zich niet kunnen veroorloven om een eigen ​​huis te financieren zonder geleend geld. Dat wil dus zeggen dat de lagere tarieven op hypothecaire leningen eigenlijk een essentieel voordeel zijn voor mensen die van plan zijn om een ​woning te kopen. Dit geldt eveneens voor de lagere tarieven op autoverzekeringen en mobiele telefoonabonnementen want ook dan zal het geen kwaad kunnen om een ​​positieve kredietscore op te bouwen en is het juist ongunstig om een slecht kredietverleden met je mee te dragen.

Controleren van je uitgaven

Als je de meeste van aankopen betaalt met een kredietkaart, dan heb je zonder daar iets voor te hoeven doen een prima registratie van je uitgaven. Op de rekening van elke kredietkaart staan immers alle transacties die je in ede voorgaande maand hebt gedaan. Het is dus een peulenschil om te achterhalen waar al het binnengekomen geld naartoe is gegaan. Deze informatie kun je dan ook goed gebruiken als je een begroting op wilt stellen of als je juist binnen een bepaald budget dient te blijven.

Daarentegen zul je, wanneer je de meeste aankopen contant afrekent, gemakkelijk aankoopbewijzen kwijt kunnen raken of deze kunnen verliezen. Op die manier zal het beeld, dat je je kunt vormen van alle uitgaven die je doet, veel beperkter en vaak zelfs onvolledig zijn. Uiteraard kun je altijd je de contante uitgaven keurig bij gaan houden in een kasboek, of door de aankoopbonnen te bewaren. Maar zodra je dit één of meerdere keren vergeet, dan zal je overzicht al niet meer kloppend zijn. Door met een kredietkaart te betalen zullen je uitgaven echter automatisch bij worden houden en kun je deze gewoonweg niet vergeten.

Beloningen door kredietkaartbetalingen

De beloningen die je kunt krijgen voor het gebruik van een kredietkaart is voor een groot deel van de gebruikers ervan wellicht de meest belangrijke reden om dit te doen. Er kunnen grofweg drie belangrijkste vormen van beloningsprogramma’s worden onderscheiden, te weten:

Casbback

Dit is de meest eenvoudige vorm van het ontvangen van een beloning voor het gebruik van je kredietkaart: Je zult immers een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen van de verstrekker van de kaart als je een aankoop met de kredietkaart hebt voldaan. Een heleboel cash back kredietkaarten betalen een bepaald percentage van alle aankopen die met de kaart zijn betaald, maar sommige kredietkaarten geven zelfs een bonus op bepaalde aankopen of productcategorieën. In de regel zullen deze productcategorieën regelmatig veranderen zodat je altijd goed op dient te letten welke beloningen je het meeste voordeel op kunnen leveren.

Reisbeloningen

Sommige kredietkaarten belonen hun gebruikers met speciale reispunten, die je (als je er voldoende hebt gespaard) in kunt wisselen voor gratis, of voordeliger, vliegtickets. In bepaalde gevallen kun je eveneens contant geld, cadeaus of cadeaubonnen krijgen als je genoeg punten hebt gespaard met de betalingen met een kredietkaart. Sommige kredietkaarten die reisbeloningen aanbieden, zullen hun gebruikers eveneens bonuspunten geven als ze bijvoorbeeld (een onderdeel van) een reis of een vakantie met hun kredietkaart hebben betaald reiskosten, zoals hotelovernachtingen of een huurauto.

Spaarpunten

De meest lastige kredietkaart programma’s zullen beloningen uitkeren in de vorm van spaarpunten. Zodra je genoeg punten bijeen hebt gespaard, dan kun je deze inwisselen voor contant geld, cadeaubonnen of cadeaus. Tevens is het soms mogelijk om deze spaarpunten over te zetten naar een ander reisbeloningsprogramma. In een heleboel gevallen zal de contante waarde van de producten die je kunt krijgen voor de spaarpunten niet bekend zodat het lastig is de waarde van de spaarpunten te achterhalen.

Geld verdienen met een kredietkaart

Door kredietkaarten te gebruiken kun je in principe honderden euro’s beloning per jaar verdienen, bijvoorbeeld, als je een kredietkaart gebruikt die 1 procent cash back geeft en je elke maand 2.000 euro met de kaart betaalt. In dit geval verdien je dus 240 op jaarbasis. Indien deze kaart verder nog 5 procent cash back biedt op reizen en restaurantbezoekjes gedurende een periode van drie maanden, waar je 3.000 euro aan besteedt in dit kwartaal, dan kun je weer een bedrag van 120 euro als winst bijschrijven. Verder hebben een groot aantal kredietkaarten lucratieve aanmeldbonussen waardoor je direct al een aardig bedrag mee binnen kunt harken. Op het moment dat je verwacht dat je een grote uitgave moet gaan doen, dan kan een interessante aanmeldbonus je snel op weg helpen naar een leuke beloning.

Uiteraard moet je er altijd wel rekening mee houden dat de hoogte van de beloningen van een kredietkaart de kosten van de kaart zullen overtreffen. Wanneer dat immers niet het geval is, bijvoorbeeld omdat je erg veel rente moet betalen over een openstaande schuld, dan zul je zelfs verlies kunnen draaien door op deze manier te werk te gaan.

Conclusie

Er worden vandaag de dag een heleboel discussie gevoerd over het gebruik van kredietkaarten en de gevolgen ervan. Uit deze discussie is echter gebleken dat zowel de voor- als de tegenstanders, op bepaalde gebieden een duidelijk punt kunnen maken. Het gebruik van een kredietkaart kan dan ook zowel een goed hulpmiddel zijn als een enorm martelwerktuig bij onjuiste of onverantwoorde toepassingen. Een kredietkaart gebruiken zonder je af te vragen of je je een bepaalde uitgave wel kunt veroorloven, is dan ook gedoemd om te mislukken en zal je vroeg of laat in financiële problemen brengen. Wanneer je een kredietkaart echter verantwoord weet te gebruiken, kun je je uitgaven binnen je budget houden en door de volledige kredietkaartschuld elke maand helemaal af te betalen, kan de kaart je zelfs helpen bij het beschermen van je vermogen. In het meest gunstige geval kan het gebruik van een kredietkaart er zelfs voor zorgen dat je wat extra geld kunt verdienen.

Indien je wel een kredietkaart wilt gaan gebruiken, maar er weinig zin in hebt om in één van de valkuilen te stappen die je als kredietkaartgebruiker maar al te vaak tegen kunt komen, dan doe je er verstandig aan om de volgende tips en adviezen in jet achterhoofd te houden:

 • betaal altijd de volledige kredietkaartschuld om rentevergoedingen te voorkomen,
 • vermijd waar mogelijk extra kosten door goed in de gaten te houden wat je moet betalen en voor welke datum dit dient te gebeuren. Zo voorkom je dat je een boete moet betalen voor een te late betaling of vanwege het overschrijden van je kredietlimiet. Verder moet je goed op de hoogte zijn van de kosten die verbonden zijn aan bijvoorbeeld de overdracht van je kredietkaartsaldo naar een andere kaart.

Ook is het altijd goed om te weten waar je mee bezig bent als je met je kredietkaart naar een winkel gaat. Voordat je een aankoop doet, doe je er bijvoorbeeld goed aan om eerst de prijzen te vergelijken en het totaal bedrag in je hoofd op te tellen voordat je je kredietkaart gebruikt voor de betaling ervan. Door achteloos je kredietkaart te gebruiken zonder een blik te werpen op de kosten. Dan kan het saldo van je kredietkaart regelmatig voor vervelende verrassingen komen te staan aan het einde van de maand (als de factuur op je deurmat valt). Bij voor keur controleer je dan ook de uitgaven van de gehele maand één keer per week zodat je voor jezelf in beeld kunt brengen hoeveel geld je nog kunt besteden en hoe je dit in kunt passen in je begroting. Zodra je weet dat je ergens heen gaat waar het waarschijnlijk lastig wordt om je aankopen in toom te houden, dan moet je proberen om je kredietkaart niet mee te nemen en je te beperken tot het doen van contante betalingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20