Kort geleden nog ondenkbaar, maar nu realiteit: groene waterstof is goedkoper dan grijze, door de oorlog in Oekraïne

Veel bedrijven geloofden er op korte termijn niet in, maar het is eindelijk gebeurd. Momenteel is groene waterstof in vele delen van de wereld goedkoper dan grijze. De belangrijkste oorzaak: de oorlog in Oekraïne.

Zoals bekend heeft de oorlog in Oekraïne de – toch al zeer hoge – aardgasprijs de hoogte in gejaagd. Dit is slecht nieuws voor vele sectoren en komt rechtstreeks tot uiting in de energierekeningen van de huishoudens.

Er doet zich echter ook een ander, veel positiever verschijnsel voor. In boekhoudkundige termen wordt groene waterstof – geproduceerd uit hernieuwbare energie – ineens concurrerend met grijze waterstof – geproduceerd uit fossiele brandstoffen, zonder CO2-opvang. Dit is het geval in de economische regio Europa-Midden-Oosten-Afrika (EMEA), zo blijkt uit een nieuw document van de analisten van BloombergNEF, waarover Recharge bericht.

Het resultaat is dat grijze waterstof, geproduceerd uit onaangeboord fossiel gas, nu een genivelleerde kostprijs heeft van 6,71 dollar per kilogram in EMEA, vergeleken met 4,84 dollar tot 6,68 dollar/kg voor hernieuwbare waterstof (met gebruikmaking van westerse elektrolysers).

De studie, getiteld ‘Ukraine War Makes Green Hydrogen Competitive’, meldt dat de situatie in China vergelijkbaar is. Met 3,22 dollar/kg (bij gebruik van Chinese elektrolysers) voor groene waterstof, vergeleken met 5,28 dollar/kg voor grijze waterstof.

Als gevolg daarvan wordt ook de prijs van groene ammoniak (die gedeeltelijk via waterstof wordt geproduceerd) goedkoper dan die van grijze. Zowel in Europa, het Midden-Oosten en Afrika als in China.

Is het permanent?

“De Russische invasie van Oekraïne heeft de druk op de aardgasprijzen op wereldniveau, die door het krappe aanbod al een recordhoogte hadden bereikt, verhoogd”, aldus het rapport. “Als gevolg daarvan ligt de prijs van aardgasproducten, zoals ammoniak, vandaag tot driemaal hoger dan een jaar geleden. Dit heeft de deur geopend voor ‘groene’ waterstof en ammoniak, geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit, om te concurreren met processen op basis van aardgas die niet worden gestaakt.”

Volgens het rapport zouden de aardgasprijzen kunnen blijven stijgen naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt. “Nu Europa tracht zich te ontworstelen aan de invoer van Russisch gas, dat goed is voor een derde van de gasvoorziening van het continent, ziet het ernaar uit dat de gasmarkten in de nabije toekomst met aanzienlijk hogere prijzen zullen worden geconfronteerd”, aldus de Commissie.

In het Bloomberg NEF-rapport wordt eraan herinnerd dat het twee jaar geleden nog “ondenkbaar” was dat groene waterstof en ammoniak zouden kunnen concurreren met hun grijze versies, vooral omdat in dit verband niet eens rekening wordt gehouden met koolstofbeprijzing.

“Hoewel het economische verhaal over een paar jaar kan veranderen, kunnen bedrijven groene waterstof nog steeds als een haalbaardere optie zien dan voorheen, vooral omdat zij om sociale, milieu- en voorzieningszekerheidsredenen van gas willen afstappen”, merken de analisten op.

Dit is echter nog steeds niet het geval in de VS, waar de prijs van grijze waterstof – en grijze ammoniak – nog steeds een stuk lager ligt dan die van groene.

(lb/ns)

Meer