Komaf maken met geldzorgen en stress

 

In ieder mensenleven zal, weliswaar in meerdere of mindere mate, sprake zijn van zorgen. Niet voor iedereen zullen de zorgen echter veroorzaakt worden door dezelfde factoren. Bij de meeste mensen spelen geldzorgen overigens wel een belangrijke rol en zullen ze als gevolg daarvan te kampen krijgen met een heleboel stress en spanningen. Je zou dus eigenlijk best kunnen stellen dat je zorgen maken over geld in is gebakken in onze cultuur. Tegenwoordig lijken er bovendien steeds meer mensen met dit probleem te maken te krijgen waardoor de zorgen ook hand over hand toe lijken te nemen.

Geldzorgen beïnvloedt ook de rest van je leven

Hoewel de meeste mensen het erg vervelend, en zelfs storend, vinden dat ze zich zorgen moeten maken over allerlei aan geld gerelateerde zaken, doen ze het meestal vaker dan ze eigenlijk zouden willen. Je zorgen maken over geldzaken is immers niet gezond en kan zelfs al snel tot een slechte gewoonte uitgroeien. De stress die erbij komt kijken zal er, samen met een gebrek aan slaap, andere aspecten in je leven op een negatieve manier gaan beïnvloeden. Gelukkig zijn er ook een aantal effectieve methoden om je geldzaken in de hand te houden en te controleren, zonder dat je daar op emotioneel- en/of lichamelijk vlak op een zorgwekkende manier onder te lijden zult hebben.

Geldzorgen zijn schadelijk voor je lichaam en geest

Voordat de juiste methoden onder de loep genomen worden, dienen eerst de schadelijke gevolgen van geldzorgen verder belicht te worden. Zo zal bijvoorbeeld het piekeren over geldzaken niet alleen de kwaliteit van je leven in sterke mate beïnvloeden, maar eveneens de kwaliteit van leven van de mensen die in je nabijheid vertoeven. Denk maar eens aan de volgende schadelijke effecten, op zowel jezelf als op de mensen uit je directe omgeving, die specifiek veroorzaakt worden door je ergens zorgen over maken.

Verspilling van tijd

Op het ogenblik dat je je tijd alleen maar gebruikt om na te denken over alle mogelijke minder gunstige, of zelfs ronduit negatieve, uitkomsten, dan zul je uiteraard minder tijd overhouden om je gedachten te laten gaan naar positieve dingen en op die manier je kunnen richten op zaken die je productiviteit zullen verhogen. Piekeren los namelijk de problemen en zorgen niet op, maar belemmert je wel om te genieten van leuke dingen in het leven. Dit levert op zijn beurt in de regel opnieuw zorgen op zodat je, voor je het goed en wel beseft, in een vicieuze cirkel terecht bent gekomen.

Niet meer kunnen genieten van je leven

Op momenten dat je je zorgen maakt, ongeacht wat daar de aanleiding voor is, zul je het lastig krijgen op de ogenblikken dat je eigenlijk zou moeten genieten van al het goede en leuke dat je leven je te bieden heeft. Denk maar eens aan het spelen met een kind als ik vast bent gelopen tijdens het opstellen van je financiële balans voor de komende maand. Door te gaan piekeren zullen je geldzaken echter niet beter worden, zullen andere personen en dingen er wel onder te lijden hebben zoals de mensen die je echt dicht aan het hart liggen en je eigen gezondheid.

Door de gedachte aan geldzorgen helemaal los te kunnen laten voor een tijdje, kan je dan ook helpen om weer een ​​frisse kijk op de situatie te krijgen. Op het ogenblik dat geld je weerhoudt van het genieten van allerlei zaken in je leven, dan is dit absoluut een teken dat je je prioriteiten nodig eens opnieuw moet gaan bekijken en daar waar nodig aan dient te passen.

Verstoring van je nachtrust

Er is niets erger dan een hele nacht wakker liggen vanwege geldzorgen, terwijl je net een lange, vermoeiende dag achter de rug hebt en er eveneens weer eentje in aantocht is. Je kunt dan wel proberen om zoveel mogelijk controle uit te oefenen op de toekomst, of je onderdompelen in een gevoel van hulpeloosheid, maar dat zal in de regel weinig problemen oplossen. Zelfs als je te maken krijgt met een dreigende beslaglegging, of erger nog een dreigend faillissement, dan zal het je niet helpen om nachten wakker te liggen en voortdurend te piekeren over wat mogelijk komen gaat. Door te weinig nachtrust zul je waarschijnlijk het jezelf alleen maar moeilijker maken. De volgende dag zul je immers erg vermoeid en terneergeslagen je bed uitstappen en niet productief genoeg zijn om daadwerkelijk naar nieuwe kansen of een oplossing te zoeken.

Je gezondheid heeft te lijden onder geldzorgen

Als gevolg van zorgen om geld kun je de meest uiteenlopende klachten gaan ontwikkelen. Zo kunnen een heleboel mensen in deze situatie last krijgen van hoofdpijn, een verhoogde spierspanning, pijn op de borst, een te hoge bloeddruk en een vergrote vatbaarheid voor ziektes en ontstekingen. In de meeste gevallen zullen dit soort kwalen je juist extra geld gaan kosten, je moet immers meer ziektekosten gaan betalen om van de klachten af te komen, zodat je geldzorgen wellicht nog groter worden en de kwaliteit van je leven alleen verder zal verslechteren.

Negatieve invloed op je relaties

Je kunt grofweg zeggen dat wanneer je je voortdurend zorgen te blijft maken over iets, dan zul je waarschijnlijk niet met veel plezier in het leven staan. Toch mag je niet vergeten dat je leven ook gewoon door blijft gaan, ook als je je zorgen maakt om een bepaalde geldkwestie. Je financiën, of deze nu zorgelijk zijn of niet, mogen om die reden je relaties niet op een negatieve manier beïnvloeden.

Er bestaat namelijk een kans dat, als je geldzorgen je helemaal inperken, je partner zich genoodzaakt voel om over bepaalde geldkwesties niet meer helemaal eerlijk te zijn, of er zelfs over te liegen. Daarnaast zal eventuele deskundige hulp, die je moet gaan zoeken bij relatieproblemen, ook kosten met zich meebrengen. Een zelfs als je, in het meest erge geval, te maken krijgt met een echtscheiding mogelijk gepaard gaand met de betaling van alimentatie, hangen daar in de regel grote financiële gevolgen aan. Zowel emotioneel als financieel zul je dan dus te lijden hebben onder de impact van geldzorgen.

Geldzorgen leiden tot gedragsproblemen

De meeste mensen reageren allemaal op hun eigen manier als ze te maken krijgen met spanningen en stress. Zo kun je, als je je zorgen maakt om iets, bijvoorbeeld:

 • (meer) gaan roken,
 • (meer) alcohol gaan drinken,
 • Meer of ongezond gaan eten,
 • Minder gaan eten,
 • Sociale contacten gaan vermijden.

Al deze veranderingen in je gedrag zijn doorgaans direct toe te schrijven aan de stress en spanningen die voortvloeien uit geldkwesties. Je gaat dan immers proberen om je zenuwen weer tot rust te brengen. Toch zul je hier niet het gewenste resultaat mee weten te bereiken omdat je er juist vaak geen begrip mee kunt kweken bij mensen in je directe omgeving.

Op het moment dat je je bijvoorbeeld van je omgeving af gaat zonder, omdat je denkt dat anderen je niet zullen begrijpen, dan geef je jezelf weliswaar een zekere mate van rust, maar een echte oplossing zal dit niet bieden. Geldzaken zullen niet als bij toverslag verdwijnen als je niet meer laat zien bij familie en/of vrienden. Ook heeft het weinig nut om je voortdurend af te vragen wat anderen van je zullen denken, nu je financiële zorgen hebt. Dit zou namelijk iedereen kunnen overkomen en zegt dus niet altijd iets over jezelf.

Veranderen van je manier van denken

Er zijn grofweg een tweetal manieren hoe je kunt stoppen met je zorgen maken over geld:

 • Het veranderen van je eigen denkwijze,
 • De manier waarop je met geldzorgen omgaat.

Door het doorvoeren van deze twee veranderingen in je leven, zul je de immers veel meer invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van je leven, je gezondheid en de relaties die je aan bent gegaan.

Er zijn gelukkig verschillende manieren om je eigen beeldvorming ten opzichte van je geldzorgen te veranderen, te weten:

Maak gebruik van een mantra

Hoe meer positieve energie je aan jezelf kunt geven, hoe meer je in jezelf zult gaan geloven en ernaar kunt gaan handelen. Een goede manier om dit te doen, is door gebruik van een mantra te maken en deze te blijven herhalen. Steeds als je je zorgen begint te maken, kun je deze mantra gebruiken om jezelf er weer bovenop te krijgen. Ook kun je een stukje papier met de mantra op een goed zichtbare plaats in je huis hangen, zoals op de spiegel in je badkamer of op je computerscherm. Je kunt onder andere één van de volgende mantra’s gebruiken:

 • Piekeren verandert niets aan de situatie.
 • Mijn leven is gevuld met mooie zegeningen.
 • Ik kan prima omgaan met moeilijke geldzaken.

Zoek heil in je religie

Indien je religieuze, of spiritueel, actief bent, dan is het wellicht tijd geworden om rust en troost te zoeken in je geloof. Een heleboel mensen zal zich juist meer op hun geloof gaan richten als ze een moeilijke tijd doormaken of in nood zitten. Dit kan hen immers soms helpen om hun angst voor de toekomst opzij te zetten en weer met nieuwe moed naar de dag die komen gaat te kijken. De gedachte dat je toch verzorgd zult worden, is vaak al voldoende, maar ook bidden of mediteren, kan je helpen om je geest leeg te maken en de nodige rust te vinden.

Benoem de zegeningen in je leven

Maar al te vaak richten mensen zich op de negatieve zaken in het leven, dat is dan ook één van de meest belangrijke redenen dat veel mensen zich zorgen gaan maken. Een goede gewoonte om deze zorgen de baas te worden, is door je te concentreren op de positieve kanten van het leven. Een uitstekende manier om dit in de praktijk te brengen, is door alle zegeningen in je leven op papier te zetten. Je kunt bijvoorbeeld elke dag vijf positieve dingen opschrijven die hebben plaatsgevonden. Dor iedere avond voor het slapen gaan een dergelijk lijstje te maken, zul je je binnen een paar weken gaan beseffen welke zaken echt belangrijk zijn, en waar je dus dankbaar voor dient te zijn, Je zult dan een positievere kijk op het leven krijgen en daardoor problemen, en dus ook zorgen die gerelateerd zijn aan geld, in de regel wat beter op kunnen pakken.

Richt je aandacht op het heden

Het gros van alle zorgen die een mens heeft, zullen zijn gericht op de toekomst. Zo zullen veel mensen zich afvragen wat er zal gebeuren op het ogenblik dat hun spaargeld op is, wat ze moeten beginnen als blijkt dat ze niet voldoende hebben gespaard voor hun pensioen of wat ze moeten doen als ze komend jaar veel belasting moeten gaan betalen. Door je voortdurend zorgen te maken over zaken die ver in de toekomst liggen, zul je echter ook constant bezig zijn met het bedenken van mogelijke oplossingen en het omgaan met een bepaalde situatie. Beter richt je je aandacht echter meer op de zaken zoals die vandaag de dag zich voordoen.

Door op deze manier om te gaan met je geldzorgen, en je de vraag te stellen of het echt nodig is om een bepaalde aankoop te doen of dat het verstandiger is om dit geld te gaan sparen. Op het moment dat je veel van dit soort vragen hebt, dan kun je vaak veel meer duidelijkheid kunnen scheppen door een ​​afspraak te maken met een financieel adviseur. Deze kan je doorgaans een heleboel informatie geven over je pensioen, je belastingen en nog een heleboel andere, aan geld gerelateerde, zaken waar je je normaal gesproken zorgen over zou blijven maken.

Accepteer dingen zoals die op je pad komen

In je leven kun je je niet volledig voorbereiden voor alles wat op je pad komt. Zo kan bijvoorbeeld op een dag je woning worden verwoest door een natuurramp, maar ook door een brand of een vrachtwagen die in volle vaart bij je binnen komt rijden. Er is dan ook geen enkele manier om dit soort rampspoed te voorspellen, laat staan deze te voorkomen. Je kunt echter wel plannen maken om de problemen, waar je op deze manier mee te maken kunt krijgen, goed te verzekeren. Zodra je eenmaal de nodige voorzorgsmaatregelen hebt getroffen, heeft het geen zin meer om je steeds weer zorgen te maken en kun je het probleem dus beter helemaal loslaten. Het noodlot kan dan nog steeds toeslaan, maar je weet dan dat er dingen geregeld kunnen worden waardoor je later de draad van het leven weer op kunt pakken en verder kunt gaan.

Beeld je het meest ernstige in wat kan gebeuren

Door je het meest ernstige in te beelden dat zou kunnen gebeuren, ga je niet automatisch altijd van het meest negatieve uit. Je probeert dan alleen voor jezelf na te gaan waardoor de angst wordt gevoed en waar je je, waarschijnlijk onnodige, zorgen over maakt. Vaak zijn mensen bang voor het onbekende en is het dus zaak om dit bekend te maken en vervolgens verder te gaan met je leven.

Je zou je bijvoorbeeld in kunnen beelden wat er in het ergste geval op financieel gebied kan gebeuren. Voor de meeste mensen is dat:

 • hun gezin verliezen,
 • al hun bezittingen kwijtraken,
 • dakloos worden.

Deze situatie ziet er vrij slecht uit, maar in werkelijkheid zal er vast en zeker iemand zijn die van je houdt en je met liefde in zijn, of haar, huis opneemt to je er financieel weer bovenop bent gekomen. Verder zou je op zoek kunnen gaan naar een (extra) baan, wat geld kunnen besparen en wees opnieuw een eigen woning kunnen gaan zoeken. Hoewel dat voor de meeste mensen een heuse nachtmerrie zal zijn, wil dit niet zeggen dat je leven stopt en dat je helemaal alleen op de wereld achterblijft.

Het veranderen van je manier van handelen

De manier waarop je in bepaalde situaties handelt, is iets dat je helemaal onder controle kunt houden. Bij voorkeur richt je dan ook je aandacht hierop en handel je daar vervolgens ook echt naar. Indien je niet zeker weet of iets je ook daadwerkelijk gaat lukken, kun je het in elk geval proberen. Je moet je dus echt minder zorgen gaan maken over zaken die met geld te maken hebben en je meer gaan richten op de dingen die wel goed gaan in je leven. Om er zeker van te zijn dat je niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt, is het uiteraard wel aan te raden om eventuele verbeteringen aan te brengen om de kwaliteit van je leven weer te kunnen zien.

Beperkt de tijd van zorgen maken

Als je je geldzaken onder de loep neemt, dan zul je al snel merken dat eigenlijk alles draait om een juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. Toch kun je ook een te grote druk op de controle van je financiën leggen en je af gaan vragen of het wel nodig is om elke dag je geldzaken na te kijken. Vaak is immers een wekelijkse controle ook voldoende. Zo zul je de rest van de week je veel minder zorgen gaan maken over de stand van zaken op je bankrekening. Je weet dan immers hoe je het best om kunt gaan met je geld en problemen kunt voorkomen.

Door op een vast moment in de week je bankrekening nauwkeurig te controleren, openstaande rekeningen te betalen, je begroting te checken en met je partner je financiën te bespreken, kun je vaak veel onnodig gepieker over, aan geld gerelateerde kwesties, verminderen.

Stel een begroting op

Op het moment dat je nog geen begroting op hebt gesteld, is het nu dan absoluut de hoogste tijd om dit te gaan doen. Een begroting kan namelijk je ogen openen als het gaat over het uitgeven van geld. Je zult dan gaan beseffen dat je een betere controle uit moet gaan oefenen op je uitgavenpatroon. Op die manier zul je bovendien de angst voor het onbekende weg weten te verlichten doordat je steeds meer grip krijgt op je financiële situatie. Je geldzaken zullen dan ook minder als een soort zwart gat op de loer liggen.

Openstaande schulden af gaan betalen

Op het moment dat je vrij bent van alle openstaande schulden, dan zal je budget wat meer speelruimte krijgen. Minder schulden zorgen immers voor een vermindering van de financiële druk op je schouders en een toename van een gevoel van vrijheid. Dit kan in het bijzonder het geval zijn als je hebt geleend van een familielid of een goede vriend. Je kunt dan ook beter de tijd die je normaal gesproken doorbrengt in gepeins en gepieker, gebruiken om een plan te maken om je schulden volledig weg te werken.

Creëer een appeltje voor de dorst

Een andere manier om je minder zorgen te hoeven maken over financiële noodsituaties is door een financiële buffer aan te leggen. Zo heb je altijd een zekere speelruimte als er onverwacht iets duurs gekocht of betaald moet worden, zoals het vervangen van een cv-ketel of het verlies van bepaalde inkomsten. De meeste deskundigen op financieel gebied adviseren dan ook om een buffer aan te leggen die gelijk is aan minimaal de kosten van je levensonderhoud voor de duur van zes maanden. Uiteraard kun je dit meestal niet ineens regelen en zal ook het stellen van dit doel al een stap in de goede richting zijn.

Meerdere inkomstenbronnen geven meer zekerheid

Op het ogenblik dat één van de partners binnen een gezin besluit om minder te gaan werken, of er volledig mee te stoppen, dan zal de hoogte van het inkomen sterk af kunnen nemen. Als gevolg hiervan kan er een grote druk op je schouders komen te rusten. Om deze druk weer wat te verlichten, kun je echter op zoek gaan naar andere bronnen van inkomsten, zoals het schrijven van blogs of het opvangen van kinderen bij je thuis. Ook de andere partner kan dan wellicht wat meer gaan werken en zo meerdere bronnen van inkomsten creëren voor het geval één van deze bronnen plotseling opdroogt.

Vereenvoudigen van je geldzaken

In bepaalde gevallen kan je leven erg overweldigend te zijn. Gelukkig ligt er vaak een goede oplossing binnen handbereik, namelijk in de vorm van de vereenvoudiging van je geldzaken.

Je financiën vereenvoudigen kan onder andere door verschillende bankrekeningen te gaan samenvoegen en te streven naar slechts één bankrekening, één spaarrekening en eveneens maar één kredietkaart binnen het gezin. Door niet meer dan deze drie rekeningen te hoeven beheren, zullen ook je zorgen over geld een stuk minder worden omdat je deze beter kunt controleren en beheren.

Betalingen automatisch regelen verlicht je geldzorgen

Door de overstap te maken van het verrichten van handmatige betalingen naar automatische incasso’s kun je vrijwel niet meer vergeten dat er een rekening op tijd betaald moet worden.  Door middel van de automatische betaling van rekeningen standaard in te plannen, zal het verschuldigde bedrag automatisch elke maand van je rekening af worden geschreven. Uiteraard kun je ook automatische incasso’s instellen voor betalingen die een andere betaalfrequentie hebben.

Leer de financiële markt begrijpen

Om de financiële markt een beetje te begrijpen hoef je geen cursus economie of boekhouden te gaan volgen. Je hoeft immers niet alles te weten waardoor je met wat basiskennis doorgaans prima uit de voeten kunt om je angsten tot rust te brengen. In de loop van de geschiedenis is bijvoorbeeld vast komen te staan dat beleggers worden beloond voor het kopen van aandelen en op de financiële markt aanwezig te zijn, zelfs in onstuimige tijden. Je hoeft alleen ervoor te zorgen dat je uitgebreide aandelenportefeuille gebaseerd is op het vergaren van voldoende pensioen, het risico dat je bereid bent om te lopen en gericht is op de doelstellingen die je hebt gesteld. Door regelmatig met je financieel adviseur de stand van zaken door te nemen, kan je gemoed meer rust geven op het gebied van financiële doelstellingen.

Besparen op luxe goederen en diensten

Als je leven voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door de zorgen die je je maakt over geldzaken, dan moet je gaan besparen op zaken die je niet echt nodig hebt. Hierbij kun je onder andere denken aan dure abonnementen, uit eten gaan of een dure auto. Door deze luxe goederen en diensten te verminderen of helemaal weg te doen, zul je al snel merken dat je meer financiële speelruimte krijgt. Het geld dat je op die manier overhoudt, kun je vervolgens gebruiken om je financiële problemen mee te verminderen, of helemaal op te lossen. Het gevolg is bovendien dat je je veel minder zorgen over geld hoeft te maken.

Conclusie

Piekeren is absoluut een slechte gewoonte die in een heleboel gevallen echter lastig te doorbreken is. Sommige mensen hebben zelfs van jongsaf aan geleerd dat ze zich zorgen moeten maken over hun financiële situatie en dat ze voortdurend op de hoogte moeten blijven van hun financiën. Daarnaast zijn er ook mensen die zich gewoon zorgen maken omdat ze niet weten waar al hun geld dat maandelijks binnenkomt aan uit wordt gegeven. Het lijkt soms bijna of je zorgen maken over geld zaken gezien wordt als een soort veilige dekmantel voor volwassen. Op het moment dat je tot de groep mensen hoort die zich voortdurend zorgen maakt over geldkwesties, dan is het de hoogste tijd geworden om hier drastisch verandering in te brengen. Je dient je leven immers weer te kunnen zien op de manier zoals het zou kunnen zijn zonder deze geldzorgen. Door gemotiveerd aan de slag te gaan en de bovenstaande tops en adviezen te gaan toepassen, zul je al snel positieve veranderingen waar kunnen nemen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20