Klimaatverandering dreigt ook nieuwe slavernij in de hand te werken

Miljoenen personen die wegens zware droogtes of verwoestende cyclonen worden gedwongen hun huizen te verlaten, lopen de volgende decennia het risico het slachtoffer van moderne slavernij en mensenhandel te worden.

Dat staat in een rapport van het International Institute for Environment and Development (IIED) en Anti-Slavery International.

Kwetsbaar

“De klimaatcrisis en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden – waaronder overstromingen, droogtes en branden – hebben vaak een verwoestend effect op het levensonderhoud van mensen die al in armoede leven”, zeggen de onderzoekers. “Dit maakt deze populaties kwetsbaarder voor slavernij.”

Veel jonge mannen en vrouwen trekken naar de grote steden om aan hun uitzichtloze situatie te ontsnappen. Daarbij dreigen ze echter het slachtoffer van netwerken van mensenhandel, seksuele uitbuiting en schuldslavernij – een vorm van moderne uitbuiting waarin arbeidskrachten in hun werk vastzitten en worden uitgebuit om een ​​enorme schuld af te betalen – te zullen worden.

“Ons onderzoek maakt duidelijk dat de klimaatverandering op het leven van miljoenen mensen een domino-effect heeft”, beklemtoont Fran Witt, adviseur klimaatverandering en moderne slavernij bij Anti-Slavery International.

“Extreme weersomstandigheden dragen bij tot de vernietiging van het milieu, waardoor mensen gedwongen worden hun huizen te verlaten en ze meer kwetsbaar worden voor mensenhandel, uitbuiting en slavernij.”

Duidelijke boodschap

Volgens ramingen van de Wereldbank zullen de gevolgen van de klimaatcrisis – zoals slechte oogsten, een gebrek aan water en een stijgende zeespiegel – tegen het midden van deze eeuw in totaal 216 miljoen mensen in zes regio’s – waaronder de Afrikaanse Sub-Sahara, Zuid-Azië en Latijns-Amerika – uit hun huizen dwingen.

De onderzoekers zeggen aan de wereldleiders een duidelijke boodschap te geven dat de inspanningen die de klimaatverandering helpen bestrijden, ook aan de aanpak van de moderne slavernij aandacht moeten besteden.

“In het belang van een snelle economische groei en ontwikkeling blijken de schendingen van de rechten van arbeidskrachten en migranten te worden genegeerd”, wordt er daarbij opgemerkt.

“De wereld kan de ogen niet blijven sluiten voor de dwangarbeid, moderne slavernij en mensenhandel die door de klimaatverandering worden aangewakkerd”, luidt het. “De aanpak van deze problemen moet een essentieel onderdeel vormen van de wereldwijde plannen om de klimaatverandering te bestrijden.”

(evb)

Meer