Conner Rousseau (Vooruit) verdedigt Vivaldi, op zijn manier: “Op inhoud scoren we echt goed, maar qua vorm is het niet altijd fraai. Met Vooruit houden we ons zo veel mogelijk weg van die nest.”

“Ik ben nog jong, en ga niet heel mijn jonge leven verschijten aan de politiek”, zo stelt Conner Rousseau zonder veel ommezwaai. Hij wil naar eigen zeggen “een steen kunnen verleggen”. Of dat met Vivaldi lukt? Hij is vast overtuigd van wél: “Wij hebben geleverd, ook toen het echt moest”. Samen met Frank Vandenbroucke (Vooruit) ergert hij zich mateloos aan wat er allemaal gebeurt qua drama, in de federale ploeg. Maar “wij zijn constructief in deze regering, we moeten dingen kunnen binnenhalen en verder de welvaartsstaat versterken.” En tegelijk maakt hij de kritische analyse: “Als je kijkt hoe de MR vandaag de regering destabiliseert, normaal valt dan je regering. Maar de rest is gewoon allemaal bang dat er verkiezingen zouden komen, dus ze dekken dat toe met de mantel der angst.”

“Ik heb al een regeringsvorming meegemaakt, dus ik kende het klappen van de zweep van de politiek. Maar ik vond 2022 toch het moeilijkste jaar, politiek gezien. Er is een zot in Rusland die een oorlog begint. Dat is in de eerste plaats erg voor de mensen die daar getroffen zijn, maar die oorlog stopt niet aan de grens in Oekraïne.”

“Dat is een prijsoorlog geworden, waardoor iedereen zijn facturen, ook die van u, omhoog zijn gevlogen. Als je dan natuurlijk weinig aan de oorzaak kunt doen, ben je aan symptoombestrijding bezig. Wij zijn zelf, en daar ben ik het meest tevreden van dit jaar, het land dat de koopkracht van de mensen het best beschermt. Loonindexering, btw-verlaging, sociaal tarief. Al die maatregelen.”

De vakbonden hebben dat precies niet helemaal begrepen.

“Nee, maar ik was nog niet uitgesproken. We hebben heel veel gedaan, maar er zijn heel veel mensen die ondanks onze massale inspanningen het nog altijd moeilijk hebben om het einde van de maand te halen. Dat er nog altijd een soort van onrust is, dat begrijp ik.”

“Ik vind wel dat er een verschil is tussen onrust en onvrede. Je moet eerlijk kijken naar wat er op tafel ligt en wat de federale regering gedaan heeft. Ik vind dat die best wel wat gedaan heeft. Een schoonheidsprijs zal ze niet krijgen, want het is allemaal te traag gegaan, allemaal te veel gedoe. Maar ze hebben wel geleverd. Op het moment dat het echt moest, hebben ze geleverd.”

“Zoals in corona. Veel gewauwel en gedoe, maar Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft altijd geleverd op het moment dat het moest. Ook nu hebben de socialisten en met uitbreiding de hele regering altijd gezorgd dat er geleverd werd en dat er zaken beslist en gerealiseerd werden. Dat vond ik goed.”


De kerstgesprekken werden opgenomen in een van de studio’s van Business AM. Op 9 januari wordt met Business AM Radio een nieuwe radiozender gelanceerd, te beluisteren online of via DAB+. De talkradio gaat van start met een ochtendblok, van 6 tot 9 uur, waarin de hosts het belangrijkste zakennieuws aanstippen, met ook een sterke focus op economie, politiek en technologie. De trailer kan u hier beluisteren.


“Maar het moeilijke vond ik dat alles duurder werd, op het vlak van energie. Je weet ook niet wat er gebeurt met die oorlog. Dat weten wij niet. Dus er is een grote mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid voor het beleid. Tel daarbij dan de politiek die zich niet altijd van zijn beste kant liet zien en mensen die terecht heel onrustig zijn over hun facturen en hun koopkracht.”

“Dus dat zorgde toch voor mij voor een heel moeilijke cocktail of mix dit jaar. Ik ben ervan overtuigd dat we voor Vooruit en voor de federale regering wat inhoud betreft het oké gedaan hebben. Maar ik vond het om die reden politiek een heel ingewikkeld jaar.”

Noem eens een hoogtepunt voor uzelf.

“Het moment waar ik persoonlijk het meest trots op was, en dat is heel raar om te zeggen, is dat ik dit jaar voor het eerst gesproken heb op een begrafenis. Op de begrafenis van een van mijn beste vrienden. Een jonge gast die heel onverwacht overleden is.”

“Dat relativeert veel in de politiek, als je iemand close verliest. Ik kreeg de vraag om te praten op een begrafenis en ik heb al speeches gegeven voor duizenden mensen en persconferenties voor miljoenen mensen, maar dat had ik nog nooit gedaan. Ik had daar best wel wat stress voor, omdat het zo persoonlijk is. Omdat ik niet het type ben dat daar dan wil beginnen te wenen. Maar ik wil daar wel mijn ding kunnen zetten. “

“Ik was toen toch trots omdat ik het voor hem had kunnen opbrengen om daar heel stevig mijn woord te zeggen. Ook namens een hele groep vrienden. Dat is persoonlijk. Dat is persoonlijk zowel mijn moeilijkste moment geweest als dat kleine stukje trots. Ik heb op dat moment ook veel warmte van vrienden gevoeld.”

“Politiek gezien zijn wij met Vooruit en vroeger met sp.a altijd een enorme bepleiter geweest van de btw op zes procent. Waarom? Zelfs in tijden dat er nog geen energiecrisis was, puur uit principe. Je licht aansteken, het is echt een basis. Tegen mensen zeggen dat het luxe is, lijkt me heel vreemd. Je was insteken, je was en je plas doen, is geen luxe. Dat is de basis.”

Veel economen zeggen: in zo’n crisis mag je niet nog gaan extra energie subsidiëren. Dan moet je de vraag niet stimuleren.

“Die economen zullen beter weten dan jij en ik dat de prijsprikkel er wél al was. Ik denk dat iedereen die thuis zit, wel weet dat er al een prijsprikkel was.”

“De prijzen zijn zo hard gestegen dat de mensen al alles gedaan hebben om het verbruik te laten dalen. Dat argument is bullshit. Het enige argument dat je kunt bedenken, is of het wel gericht genoeg was.”

Het is wel hét dossier waardoor de regering de afgelopen maanden in de problemen gekomen is, met de affaire rond Eva De Bleeker (Open Vld)?

“Dat heeft ze aan zichzelf te danken. U vraagt aan mij het hoogtepunt. Dan bedoel ik wel de beslissing, ondanks we dat niet gehaald hebben in de regeringsonderhandelingen in 2020… We hebben veel gehaald met de socialisten. We hebben niet gekozen voor de postjes, maar we hebben gekozen voor de inhoud. We hebben daar toen al een stevige basis gelegd: hogere pensioenen, gezondheidszorg, koopkracht. Mensen appreciëren dat ook, dat is nodig.”

“Ik vond het wel goed dat we daarbovenop toch nog al onze argumenten op tafel hebben gelegd om die zes procent btw permanent te maken.”

En daar is geen discussie over? U zegt dat ze permanent is, maar er komen dan accijnzen bij. De premier is op een bepaald moment letterlijk in de Kamer komen zeggen dat de hervorming budgetneutraal wordt. Dus Vivlaid neemt evenveel terug als wat ze gegeven hebben?

“Het zal ooit budgetneutraal worden, maar niet dit jaar. De bedoeling van z’n maatregel is wel net om de koopkracht van de mensen te versterken. Dat iemand op het einde van de maand minder betaalt aan facturen.”

“In die opvatting leek het voor de mensen even heel onduidelijk of het de bedoeling was dat ze in februari zouden krijgen en het in maart al terug zouden moeten afgeven. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je in februari geld krijgt, of een lagere factuur krijgt, en dat we kijken op het moment dat al die prijsprikkels vanuit Rusland, Noorwegen en heel Europa omlaag gaan, zodat de mensen terug wat rust krijgen bij het betalen van hun facturen.”

“Na de onrust die er nu is, moet je wel het systeem hervormen zodat je doelgerichter kunt zijn. Die btw is eigenlijk een basis voor iedereen. Je accijnshervorming moet er op termijn voor zorgen dat je gerichter bent. Dat de grootverbruikers… De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat die meer bijdragen en dat je naar een soort gratis basisverbruik gaat, zoals we altijd willen. Op die laagste schijf zullen nauwelijks accijnzen zitten. Maar dat plan moet nog helemaal uitgewerkt worden. Dat is wel het idee erachter.”

Ik vraag me soms echt af hoe Frank Vandenbroucke, met zo veel ervaring, dat allemaal meemaakt in zo’n woelige ploeg?

“Dat vind ik chapeau aan Frank. Vaak ergert hij zich mateloos aan wat er gebeurt en hij belt dan naar mij, maar hij blijft gaan. Ik denk dat wij het meest constructief zijn in deze regering. We moeten ook dingen kunnen binnenhalen en dat lukt, maar we maken een groot onderscheid tussen vorm en inhoud. De vorm is soms niet om aan te zien.”

“Vaak ergert Frank zich mateloos aan wat er gebeurt en hij belt dan naar mij, maar hij blijft gaan. Ik denk dat wij het meest constructief zijn in deze regering. We moeten ook dingen kunnen binnenhalen en dat lukt, maar we maken een groot onderscheid tussen vorm en inhoud. De vorm is soms niet om aan te zien.”

Zeg eens iets over de rol van premier Alexander De Croo (Open Vld)?

“Ik vind het heel moeilijk om daar zo over te babbelen, want je steunt je premier. Als je dat niet meer doet, moet je naar verkiezingen gaan.”

Dat is iets wat blijkbaar niet voor elke partijvoorzitter geldt?

“Ik heb het thuis zo geleerd. Je staat achter een burgemeester in een coalitie, je staat achter een premier. Je hoeft het daarom niet met alles eens te zijn. Alexander De Croo is iemand die voor mij op fiscaliteit bijvoorbeeld veel te rechts is en veel te veel aan het grote kapitaal denkt, terwijl wij aan de werkende mensen willen denken. Er zijn altijd ideologische verschillen. Maar je steunt je premier, want hij is de leider en de verantwoordelijke van heel het project. Onze ministers zijn verantwoordelijk voor hun deelproject en voor de constructieve bijdrage in de regering.”

U haalt nu bijna de basisregels van de politiek aan. Ik heb soms het gevoel dat die voor een aantal partijen niet meer gelden.”

“Frank heeft mij dat heel duidelijk uitgelegd. Op momenten waarop ik zeg dat we het er niet mee eens zijn, zegt hij ook heel duidelijk tegen mij: ‘Pas op, want jij als voorzitter kunt wel zeggen welke richting we uit willen. Je kunt voor iets anders zijn, maar dat is niet altijd hetzelfde als tegen je eigen regering’.”

“Dat proberen wij wel heel duidelijk te zeggen. We zijn voor hogere nettolonen en voor hogere minimumlonen. We zijn voor investeringen in gezondheidszorg, we zijn voor een hervorming in de pensioenen. Maar je mag niet altijd per se tegen je eigen regering zijn, want dat is heel raar.”

“Ik heb al tegen een paar collega-voorzitters gezegd: Wat jullie eigenlijk doen… Intern mag het kletteren. Dat is hetzelfde als iemand die in een Mercedesgarage werkt en die zegt: Die banden bij ons trekken op niet veel. En die motor ligt altijd in panne. En die carrosserie is ook niks. Eigenlijk zou ik zelf een BMW kopen. Dan moet je op het einde van de rit niet zagen als partij of als regering dat er minder mensen bij Mercedes kopen en meer bij BMW. Dat is eigenlijk gezond verstand.”

En wat krijgt u dan als antwoord?

“Van dat gewauwel. Ik ga er niet over uitweiden.”

Noem eens iets wat u dit jaar liever anders gedaan had?

“Dat vind ik moeilijk, want ik geloof filosofisch gezien dat alles gebeurt voor een reden. Ik moet me soms beschermen tegen mezelf en me neerleggen bij iets wat gebeurd is en waar ik niks meer aan kan doen. Ik wil impact hebben, maar ik heb de neiging om op alles impact te willen hebben. Maar er gebeurt zo veel in de politiek en ik ben ook wat hypersensitief, dus dat geeft me gigantisch veel prikkels. ‘Dat kan toch niet.’ Ik doe zelf mijn socials en mijn team zegt constant: Stop ermee.”

Twitter doet u toch niet zelf?

“Nee, dat niet. Maar de belangrijkste, de echte socials. Niet de zuurzakkerij. Op Instagram krijg ik constant zaken binnen: ‘Mijn toelage voor een handicap is niet gelukt’. Dan denk ik: dat kan toch niet? Omdat mij dat interesseert.”

“Ik vind het een voordeel op mijn collega’s dat ik zelf al die input blijf krijgen, maar ik weet ook niet of ik dat nog jaren zal volhouden. Dat moet ik anders aanpakken door toch met mijn twee voeten in de samenleving te blijven, wat ik ook doe, maar niet al die prikkels te krijgen.”

“Maar ik geloof wel dat als je fouten maakt of dingen minder goed doet, dat je eruit leert. Ik moet constant bijleren, ik ben nog jong.”

U bent dit jaar de meest populaire politicus geworden. U bent een soort combinatie van partijleider en BV, influencer soms. Hoe kijkt u daar zelf naar?

“Ik weet dat daar vaak lacherig om wordt gedaan. Die peilingen, daar ga ik heel eerlijk over zijn. Dat is nice to have, maar dat betekent niet veel. Ik wil verkiezingen winnen, geen peilingen.”

Nee, maar men kijkt anders naar u in de Wetstraat.

“Maar ik wil ook niet bij de Wetstraat horen. Dat is mijn karakter, ik blijf mezelf. Het BV-gegeven, wat ik een kutterm vind, is eigenlijk gegroeid door op sommige leuke dingen in te gaan. Ik ben ook nog jong en ga niet heel mijn jonge leven verschijten aan de politiek. Ik wil nog wel iets daarna gaan doen. Dit slorpt al mijn tijd op. Het is ook mijn passie, ik ben daar al lang mee bezig.”

“Ik wil ook niet bij de Wetstraat horen. Dat is mijn karakter, ik blijf mezelf. Het BV-gegeven, wat ik een kutterm vind, is eigenlijk gegroeid door op sommige leuke dingen in te gaan. Ik ben ook nog jong en ga niet heel mijn jonge leven verschijten aan de politiek. Ik wil nog wel iets daarna gaan doen.”

“Ik zou niet weten wat ik daarna wil doen, maar ik weet wel dat ik dit geen twintig jaar meer wil doen. Ik wil wel een steen kunnen verleggen.”

“Je weet dat ik respect heb voor Bart De Wever en ik ben het wel wat beu dat ik me moet verantwoorden voor het feit dat ik met iemand een beetje overeenkom. Ik bestrijd zijn ideeën in het Vlaams Parlement, hij bestrijdt ons soms in de federale regering met slogans van het niveau van de leerlingenraad. Dat moet kunnen. Maar ik vind ook dat je in de politiek… Ik respecteer Hilde Crevits (cd&v) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) enorm. Ik heb dat al verteld. Ik heb aan Gwendolyn Rutten tijdens de regeringsonderhandelingen gemerkt dat voor haar naar mij toe een woord een woord is.”

Was zij niet beter premier geworden?

“Daar ga ik mij niet over uiten. Ik denk wel dat ze een goeie premier was geweest, punt. Maar beter of minder… Ze had het waarschijnlijk anders gedaan, zoals ik het ook anders zou doen.”

“Maar iedereen is anders, dus ik wil daar niet over uitweiden. Hilde Crevits is inhoudelijk voor mij soms wat te conservatief en ik vind dat dat traag gaat. Ik zou andere keuzes maken, maar als persoon heb ik daar een massa respect voor. Dat moet toch ook kunnen in de politiek.”

Ja, het valt wel op dat u een aantal mensen kiest uit partijen om contacten met te onderhouden.

“Het klikt of het klikt niet. Ik probeer wel voor mensen respect te hebben, maar ik wil er ook niet te veel bij horen. Ik blijf gewoon mezelf en dat is de belangrijkste belofte die ik aan mezelf gemaakt heb. Ik ga het op mijn manier doen.”

“Dat dat mensen zenuwachtig maakt, des te beter. Als ik niemand zenuwachtig zou maken, was ik niet goed bezig. Maar ik ben dag en nacht bezig om te zien hoe we onze welvaartsstaat kunnen versterken. Dat is echt ons project. Zonder welvaart geen welzijn. Zonder welzijn heb je niks aan die welvaart. Je hebt je welvaartsstaat nodig om alles te beschermen, te ondersteunen en te doen groeien.”

“Dat ik mensen zenuwachtig maak, des te beter. Als ik niemand zenuwachtig zou maken, was ik niet goed bezig.”

“Het is misschien een rare combinatie, omdat veel mensen mij kennen, maar niet weten waar je voor staat. Maar het helpt wel om bekend te zijn. Ik merk dat op socials, om keer op keer inhoud mee te geven. Op TikTok ook. Ik heb gigantisch veel volgers. Je moet daar soms eens onnozel kunnen doen, maar ik ben ook soms een onnozelaar. Iedereen wil al eens graag plezier maken, ook in de politiek mag dat. Toch in je privé. Maar ik geef ook wel boodschappen over wat extreemrechts doet in de wereld, wat het gevaar is van extreemrechts. En dat is wel belangrijk bij de jeugd.”

U hebt al heel expliciet gezegd dat u het Vlaams Belang wil terugdringen?

“We hebben gezien dat het Vlaams Belang enorm kan stijgen, maar ze kunnen ook dalen. Vergeet niet dat ze twee legislaturen geleden naar vijf procent zijn gezakt. Dus het kan. Alleen moet de politiek het dan beter doen dan vandaag. Ik denk niet dat mensen voor het Vlaams Belang stemmen. Ik denk dat mensen tegen de politiek stemmen. Daar zit een groot verschil in.”

“Ik ken veel mensen die zeggen: ‘Ik ben geen racist, ik ben niet voor het Vlaams Belang. Maar al de rest maakt er een zootje van’. Dat wil ik capteren.”

“We hebben gezien dat het Vlaams Belang enorm kan stijgen, maar ze kunnen ook dalen. Vergeet niet dat ze twee legislaturen geleden naar vijf procent zijn gezakt. Dus het kan. Alleen moet de politiek het dan beter doen dan vandaag. Ik denk niet dat mensen voor het Vlaams Belang stemmen. Ik denk dat mensen tegen de politiek stemmen. Daar zit een groot verschil in.”

“Omdat ik zelf genoeg buiten de politiek sta, merk ik uit onderzoek dat we doen op socials dat er mensen zijn die beeldjes hebben met ‘niet mijn regering’. Die belachelijke profielfotodinges van het Vlaams Belang. Maar die delen wél dingen van mij over jeugdzorg.”

“Er zit volgens mij een overlap, omdat historisch gezien de gewone werkende mensen, ik noem het ‘de Kampioenen-kijkers’, dat is iedereen. Ik trek het nu op flessen, maar voor mij is dat iemand die ik in Sint-Niklaas gezien heb, zoals wij vroeger een gezin waren, voor we in de politiek zaten. De dochter naar de dansles, de zoon naar tennisles of het voetbal, op zaterdag gingen wij frieten halen, keken wij naar De Kampioenen en daarna naar een film op VT4 of Kanaal2. Op zondag doe je boodschappen of rust je wat. Zondag moet wat rustiger zijn.”

“Mensen zijn veel diverser, want ik spreek nu over twintig jaar geleden, maar er is een grote groep mensen die eigenlijk niet met politiek is, maar die wel zoiets heeft van: What’s in it for me? Als in: als je in armoede leeft of een handicap hebt, dan wordt er voor je gezorgd. Er moet nog beter voor je gezorgd worden, maar dan steek je voor. En dat vind ik als socialist goed.”

“Je moet dat bezien als een attractie waar je allemaal wacht en zegt: Jij krijgt een fast pass. En dan heb je een grote groep mensen die zo rijk zijn dat ze boekhouders hebben die constructies bedenken om iedereen altijd voor te steken. Weet dat in de kinderopvang mijn rijke vrienden van in het college vroeger, vandaag het voordeeltarief betalen. Ik ken vaders die oncoloog en anesthesist waren, die zichzelf zo weinig uitkeerden en hun kinderen kregen een studiebeurs op de universiteit. Dus die krijgen ook voorrang.”

“En dan heb je een grote groep mensen die ertussen zit. De werkende middenklasse. Hoe je ze noemt, maakt me niet uit. Zij denken: ‘Ja, die mensen gaan altijd voor’. Dat moeten wij blijven uitleggen.”

“Want dat vind ik niet eerlijk als socialist. Want doe grote groep heeft het gevoel: ‘Ik zal wel braaf alles blijven betalen’. Koopkracht is volgens mij het belangrijkste en de verbetering van de sociaal-economische positie van veel mensen om ze terug voor mij te winnen.”

“En dan, op migratie, laat ons eerlijk zijn, dingen zeggen als ‘stuur ze terug naar hun eigen land’. Dan vraag ik: ‘En mensen die hier geboren zijn? Ga je ze van Borgerhout naar Molenbeek laten vliegen? Of hoe doe je dat?’ Daar krijg je dan geen antwoord op. Op migratie ga ik niet feller worden. Ik vind dat ook volledig fout, want ze hebben geen oplossingen. Maar ik geloof wél in het versterken van je welvaartsstaat. Het sociaal-economisch verbeteren van hun positie. Daarin gaan ze op mij moeten rekenen. Eén, ze gaan nooit op Vlaams Belang kunnen rekenen. Het is ook een bedreiging voor ons.”

U noemde ze op een gegeven moment ook ‘klootzakken’.

“Ik zeg zo veel, dat ik dat niet meer weet. Dat zou kunnen. Men wordt vaak heel persoonlijk. Je zult nooit gezien hebben dat ik op socials een beeld maak met Van Grieken, met daar van alles van een clown bij. Ze maken het vaak wel heel persoonlijk, dat is wat extreemrechts nu eenmaal doeet. Dat is echt de extreme, populistische manier van politiek.”

 Twee, je moet opletten voor wolven in schaapsvacht. Ze komen soms heel proper over. Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) doet daar geen moeite voor, maar Tom Van Grieken (Vlaams Belang) komt proper over. Ze doen wel hun best om de ideale schoonzoon te spelen.”

“Maar ze hebben geen oplossingen. Als ik geloof dat een heel grote groep werkende mensen zoiets heeft: ‘What’s in it for us?’, dan wil ik ze ook waarschuwen voor het feit dat als zij nog maar even aan de macht zouden komen, dat het een totale stilstand of blokkering van ons ingewikkelde landje zou zijn.”

“Dat zij geen enkele ervaring hebben in besturen, maar ook overal waar extreemrechts bestuurt in de wereld de vrijheid van de mensen erop achteruitgaat. Dat is al honderden jaren zo, overal in de wereld. Er is geen enkele reden waarom dat hier anders zou zijn. En het zijn waarschijnlijk die werkende mensen die daar de grootste dupe van gaan zijn. Ze mogen niet tegen hun eigen belang stemmen. Dat de politiek het veel beter moet doen, volledig mee eens.”

Politiek moet beter, het zou moeten functioneren, zegt u. U zit met een grote familiepartner, de PS, die op heel veel dossiers die hervorming lijkt te blokkeren?

“Ik ga niet ontkennen dat er soms een discrepantie of een verschil is. Niet alleen in vertaling tussen Frans en Nederlands, maar er is soms ook een verschil in de vertaling van het socialisme, hoe Vooruit naar de dingen kijkt en de PS. Dat is hun recht en dat is ons recht.”

“Alleen, naar de PS wijzen, is ook iets waar Vlamingen goed in zijn en wat rechts probeert. Als je kijkt hoe de MR vandaag de regering destabiliseert door tegen te stemmen, in een normale situatie valt je regering. Als je coalitiepartner tegen stemt in het Parlement, c’est fini. De rest is gewoon allemaal bang dat er verkiezingen zouden komen, dus ze dekken dat toe met de mantel der angst.”

“Maar dat is geen normale houding. De PS heeft dan soms toch nog iets van fatsoen. Bij de MR is dat moeilijker.”

“Je ziet dat het moeilijk is om niet negatief te zijn over coalitiepartners als je eerlijk wilt zijn. Dat is altijd een moeilijk evenwicht.”

“Maar ja, we hebben hervormingen nodig om onze welvaartsstaat te versterken, absoluut. En dat is wat mij, maar ook Frank, Caroline (Gennez, red.), Melissa (Depraetere, red.)  noem maar op, het meest frustreert. Op het moment dat we de meeste nood hebben aan een federale regering. Want de Vlaamse gaat het niet doen, die toont dat het geen nut heeft om voor extremen te stemmen.”

“Dat blijf ik zeggen, want op inhoud scoren we echt goed als regering. Maar qua vorm, en dat is wat mensen het vaakst zien, blijven we soms wel achter, of is het niet altijd fraai. Ik denk dat we het verschil maken met Vooruit door ons zo veel mogelijk van die nest weg te houden.”

“Je zult van mij nog geen opiniestuk gelezen hebben tegen mijn eigen regering, want dat is vrij raar. Je zult mij wél kritisch horen zijn tegenover de regering. Maar we hebben wel al veel werk verricht en we willen eigenlijk nog besturen tot de laatste dag. Tot en met de verkiezingen, zeg maar.”

“Net omdat er zo veel uitdagingen zijn en omdat ik de dreiging voel van extreemrechts en een extreemrechtse regering. Bart De Wever (N-VA) sluit zelfs al niet meer uit dat hij met Vlaams Belang zou besturen.”

“Ik kan je één ding zeggen. Kijk naar de peilingen, kijk naar de samenleving, kijk naar de regering. Ik durf met de hand op het hart te zeggen dat er één optie is om extreemrechts uit de regering te houden en dat is Vooruit. Dat is een boodschap aan zowel mensen van het Vlaams Belang… Inhoudelijk, want je gaat tegen je eigen belang stemmen. Maar ook aan al de rest. Het zal met Vooruit zijn, of het zal niet zijn.”

U hebt dit jaar een moeilijke switch moeten doen met Meryame Kitir (Vooruit) die ging en Caroline Gennez die kwam als minister. Het verschil met hoe Open Vld Eva De Bleeker heeft vervangen en bij jullie was wel groot.

“Ik ben begonnen als partijvoorzitter met het voordeel om uit een politiek nest te komen. In tegenstelling waar anderen, die ook uit een politiek nest komen, alleen maar de goeie kanten gezien hebben, is mijn moeder op een bepaald moment heel lelijk behandeld.”

“Ik ben begonnen als partijvoorzitter met intern te zeggen dat er nergens zo weinig kameraadschap is als in een partij waar men elkaar aanspreekt met ‘kameraden’. En het was muisstil.”

“Voor alle kijkers of luisteraars die denken dat ik het te danken heb aan mijn moeder, die zouden zich eens moeten verdiepen in de geschiedenis. Je krijgt dat soms: ‘Jij bent voorzitter geworden dankzij je moeder’. Mijn moeder was een beetje uitgespuwd door de top, dus ik weet niet of iemand die wat weggeduwd is plots haar zoon zou kunnen lanceren. Ik vrees dat ze die macht nooit heeft gehad.”

Het is een speciaal verhaal, want u bent dan wel zelf gaan werken voor die top?

“Ja, ze hebben mij gevraagd om dat te doen. Ik was gigantisch geïnteresseerd in politiek, ik was ook net buitengesmeten thuis. Het was dus ook een beetje een ding tegen mijn moeder.”

“Mijn moeder is altijd superloyaal gebleven, nu nog. Ze werkt nog altijd dag en nacht voor de partij. Wat ik wil zeggen, is dat ik gezien heb hoe er onmenselijk met mensen werd omgegaan, ook in onze partij. Het is voor mij een erezaak, en dat zal iedereen erkennen, dat sinds ik voorzitter ben geworden, ik het anders wil doen.”

“Ik ben begonnen als partijvoorzitter met intern te zeggen dat er nergens zo weinig kameraadschap is als in een partij waar men elkaar aanspreekt met ‘kameraden’. En het was muisstil. Het was mijn eerste partijbureau en het was muisstil.”

“Voor mij was het belangrijk dat als je voor een warmere samenleving pleit, je dat eerst intern doet. Practice what you preach. En dat heeft veel hervormingen gekost. Veel schrappen en heilige huisjes omverstoten, ik heb wel getoond dat ik dat durf. Als je over menselijke, moeilijke dingen moet beslissen, wil ik dat zo menselijk mogelijk doen.”

“Pas op, je zult altijd mensen vinden die zeggen dat iets niet goed gebeurd is. Ik sta altijd open voor kritiek en verbetering. Of dat beter is dan de ene of de andere weet ik niet, maar ik weet wel dat we dit zo menselijk mogelijk hebben aangepakt. Maar op een bepaald moment is het de ondankbare taak van een voorzitter.”

U bent er ook niet zo flauw over geweest in uw mededelingen over Kitir. Het ging blijkbaar niet meer tussen haar en haar kabinet.

“Wij hebben dat gezegd, de werkrelaties waren niet meer te remediëren. Dan moet je niet zozeer zoeken naar wie zijn schuld dat is. Het komt op tafel, we proberen dingen te remediëren en dat lukt niet meer.”

Mogen we even stout zijn? Die initiële casting van de regering is natuurlijk wél uw verantwoordelijkheid.

“Die verantwoordelijkheid wil ik gerust op mij nemen. Ik ben jurist, dus er is een verschil tussen schuld, fout en verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid. Dat is een verschil. Ik heb daar geen enkele fout of schuld in gemaakt. Ik heb natuurlijk een eindverantwoordelijkheid.”

“Maar ik heb op tijd mijn verantwoordelijkheid genomen. Iedereen leert bij. Ik blijf wel achter Meryame staan als politica, voor alle duidelijkheid. Zij blijft een boegbeeld in Limburg, zij blijft in het Parlement.”

“Als er een probleem zou zijn tussen mij en Meryame, had ik gezegd: C’est fini. Er is in een context iets niet te remediëren. Ik heb die context aangepast om er terug een positief verhaal van te maken.”

“En laat ons eerlijk zijn, de keuze voor Caroline is ook een positieve keuze. Caroline is iemand… Wat mij geholpen heeft, zijn toch mijn negatieve ervaringen achter de schermen van kinds af aan al, toen binnen sp.a. Ik heb ook gezien hoe er destijds met Caroline is omgegaan. Men heeft die in het veld gestuurd om de vuile kloterij te doen. En dan hebben al die moedige mannen hun handen er vanaf getrokken.”

“Ik wil wel moediger zijn dan mijn voorgangers. Niet per se dan John, want hij was op dat vlak echt wel best oké. Maar gewoon, de top vroeger. En ik wil zeggen tegen zo iemand: ‘Het is niet omdat jij veertig jaar bent, het is niet omdat je al eens shit hebt moeten opkuisen voor die partij, dat je nooit meer kansen kunt krijgen’. Dat is niet het verhaal dat ik breng in de samenleving. Je moet een heel mooie mix hebben en ook zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plaats zet. En dat is Caroline. Met enorm veel kennis en loyaliteit. Dat mag soms eens beloond worden.”

Er zat bijna een kerstrandje aan dat verhaal. Want zo is er natuurlijk de ultieme verzoening van Caroline Gennez en Frank Vandenbroucke, samen in de regering.

“Tien jaar geleden denk ik dat ze me zot hadden verklaard als ik gezegd had dat ik Frank en Caroline nog eens samen in een regering zou krijgen. Het is een positieve keuze voor Caroline. Als zij niet al die jaren… Zij doet al heel veel voor mij internationaal.”

“Ik ben naar Portugal geweest, ik ben daar als een halve koning ontvangen. Ik heb daar de premier en drie ministers kunnen zien. Die hebben alles voor ons georganiseerd en dat is dankzij Caroline. Omdat zij internationale connecties heeft waar niemand bij ons aan kan tippen. Dat zij dan ook direct inzetbaar is daarin.”

“Zij zal sneller die draad kunnen oppikken. Maar natuurlijk ga ik niet flauw doen. Het feit dat ik kan tonen dat die jonge gast hier kan zorgen dat de demonen uit het verleden… Dat was sp.a, dit is Vooruit, iets anders. Dat kan ik er heel mooi mee tonen. En zelfs met twee mensen die al eens een rol hebben gespeeld in het verleden, toon ik toch vernieuwing. Want het is een andere manier om mensen terug samen te brengen.”

Even inzoomen op iets anders. Politiek is heel volatiel, er zijn misschien ook wel te veel partijen. Gelooft u in een soort herverkaveling of hertekening van het landschap?

“Als die er komt, komt ze er organisch. Ik geloof wel dat… Nog meer partijen dan dit, dat gaat niet. Ik heb hier en daar gelezen dat er mensen zeggen: ‘We gaan een nieuwe centrumpartij oprichten’. Ik weet het niet. Zeven partijen, ik denk dat dat genoeg is voor de mensen.”

“Mij gaat het niet om het aantal partijen, het gaat om het niveau van de politici. In de politiek zit niet meer het grootste talent van de wereld. Ik spreek nu tegen mijn eigen winkel. Welke zot wil nog aan politiek doen? In een normale setting ben ik op mijn 26 jaar geen voorzitter, hè. Ik denk dat ik ondertussen wel bewezen heb dat ik deze job aankan en dat ik een visie heb. Maar in een normaal politiek landschap ben ik dat niet op mijn 26ste.”

“Maar ik doe mijn eigen ding. Als ze aan mij vragen aan wie ik me spiegel, zeg ik: Ik wil gewoon de eerste versie van mezelf zijn. Ik denk niet dat er al iemand zoals ik is geweest. Dat hoeft ook niet. Iedereen heeft een unique selling point en mijn ding is dat ik voor mij heel authentiek en oprecht ben en dat ik niet wakker lig van wat er in de Wetstraat gebeurt. Maar dat ik wel wakker lig van wat ik aan mensen vertel, van waar ik voor sta.”

Wat zijn uw goeie voornemens voor volgend jaar?

“Meer sporten. Persoonlijk. Terug gaan lopen, want dat doe ik niet graag, maar dat is wel nodig. En terug meer padel of tennis doen. Dat is echt een voornemen.”

“En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik heb zo weinig tijd om daarover na te denken. Op een bepaald moment word je ook wat geleefd. De laatste weken waren moordend. Zowel voor de gezondheid als voor de moraal.”

“In de kerstvakantie heb ik eigenlijk ook te veel in mijn agenda gepland. De gemiddelde mens heeft geen kerstvakantie, dus ik moet er niet over zagen. Maar ik zou toch een paar dagen willen deconnecteren.”

Wat wenst u het land toe in 2023?

“Lagere energiefacturen. En een betere politiek misschien. Dat wordt in 2023 en misschien de komende weken wel de uitdaging. Als deze regering over simpele zaken als auteursrechten niet meer overeenkomt, dan kan ze beter terug naar de kiezer gaan.”

Conner Rousseau, hartelijk dank.


Het interview met Conner Rousseau kadert in een reeks kerstgesprekken, waarin een kopstuk van elke Vlaamse politieke partij aan bod komt.

  • Bekijk hier het interview met N-VA-voorzitter Bart De Wever.
  • Bekijk hier het interview met Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang.
  • Bekijk hier het interview met Vlaams viceminister-president voor cd&v, Hilde Crevits.
  • Bekijk hier het interview met Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.
  • Bekijk hier het interview met Nadia Naji, covoorzitter van Groen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20