Kaskrediet voor particulieren

Bij een kaskrediet staat de bank je toe om op je zichtrekening een negatief saldo te hebben. Dit is weliswaar erg handig, maar ook relatief duur. Een kaskrediet kun je om die reden dan ook beter niet te lang gebruiken om een financieel tekort op te vangen. Niet alleen betaal je een hoog rentepercentage over het bedrag dat je onder nul staat, maar ook zullen er vaak dossierkosten in rekening worden gebracht. Als belangrijk voordeel van een kaskrediet kan worden opgevoerd dat er geen extra formaliteiten verricht dienen te worden.

Kaskrediet ook voor particulieren

Het kaskrediet in het bijzonder interessant te zijn voor ondernemers, maar ook als particuliere rekeninghouder is het mogelijk om een kaskrediet aan te vragen en te gebruiken. Je kunt dan tot een afgesproken limiet onder nul gaan op je zichtrekening. Dit kan handig zijn om een korte tijd je financiële tekorten op te vangen. Het maximale bedrag dat je debet mag staan wordt niet alleen vooraf bepaald, maar is eveneens het bedrag waarover je rente dient te betalen.

Voordelen van een kaskrediet

Je bepaalt zelf of je het kaskrediet (deels of volledig) wilt gebruiken. Hierbij moet je echter een afweging maken tussen de hoge kosten van het krediet en de voordelen ervan. Als voordelen kunnen worden genoemd:

 • het kaskrediet is een erg flexibele manier om een krediet te krijgen,
 • er bestaan geen vaste aflossingstermijn. Wel kan je bank bijvoorbeeld als voorwaarde opleggen dat de zichtrekening minstens 1 dag per maand een positief saldo heeft,
 • er hoeven geen extra formaliteiten te worden verricht om het krediet te kunnen gebruiken (na goedkeuring van de bank).

Rente over het kaskrediet

De rente op een kaskrediet zullen elke dag opnieuw worden berekend vanaf de eerste dag dat je rood staat. Het rentetarief op een kaskrediet is echter erg hoog. Voordat je een kaskrediet af gaat sluiten is het dus verstandig om de voorwaarden eerst grondig door te lezen. Bovendien kun je soms behoorlijk wat geld besparen door een alternatieve oplossing te vinden voor het opvangen van je tijdelijke financiële tekorten.

Bijkomende kosten van een kaskrediet.

Het aanvragen van een kaskrediet zal bepaalde kosten met zich meebrengen, zoals:

 • de dossierkosten bij het openen van het kaskrediet. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door het bedrag van het krediet,
 • de beheerskosten die per kwartaal in worden gehouden en die per bank sterk uiteen kunnen lopen,
 • een kaskrediet waarborg, is alleen nodig bij een groot krediet. Welk type waarborg dan gevraagd wordt verschild per bank.
 • een reserveringsprovisie ook als je je kaskrediet niet gebruikt.

Maximumbedrag bij een kaskrediet

Het maximumbedrag dat is toegestaan om te gebruiken bij een kaskrediet zal over het algemeen in samenspraak gebeuren met je bank. Sommige financiële instellingen zullen echter pas akkoord gaan met een kaskrediet als je een bepaald minimumbedrag wilt gebruiken bij goedkeuring. Uiteraard zal een bank je zogenaamde ‘krediet score’ nagaat op basis van uiteenlopende factoren, zoals:

 • de frequentie waarmee je inkomsten ontvangt,
 • je financiële situatie,
 • je financiële verbintenissen,
 • de financiële stabiliteit.

Op basis van al dit soort gegevens zal de bank je van een score voorzien waarmee vervolgens een bepaald maximumbedrag voor het kaskrediet zal worden bepaald.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20