Kamer stemt over 178 miljoen euro aan krantensubsidies

De mediagroepen Rossel en DPG, die een akkoord hebben gesloten om RTL België over te nemen, kunnen al jaren rekenen op verkapte staatssteun, en geen klein bedrag. Al jarenlang duwt de federale overheid via een subsidie aan Bpost op de prijs om kranten te laten bussen. En zowel DPG als Rossel bezitten nogal wat papier, dat zo ondersteund wordt.

  • De N-VA diende een wetsvoorstel in, waarbij Kamerlid Michael Freilich de 178 miljoen euro per jaar aan subsidie gewoon wil afschaffen. Die subsidies werken marktverstorend en houden een oude technologie onnodig in stand, volgens hem. En bovendien, het gaat om wel erg veel belastinggeld.
  • Maar de lobby over die subsidies is gigantisch: niet alleen vanuit Bpost, maar ook de machtige mediabedrijven, waarvan slechts een handjevol dus de markt in België controleert.
  • De Kamer stemt in principe morgen en hoewel Open Vld al in vorige legislaturen aangaf de subsidie weg te willen – vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) diende hierover zelfs een wetsvoorstel in – komt die afschaffing er zeker niet.
  • PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne is immers bezig het contract voor een zoveelste keer te vernieuwen. Daarbij zou het totale bedrag wat dalen (er worden ook minder kranten verkocht) en er wordt een luik voorzien om de “digitale transitie” te regelen.
  • In Nederland, waar toch wat vragen worden gesteld over die enorme bedragen die de Belgische overheid onrechtstreeks naar “haar” mediabedrijven doorsluist, kreeg de regering ook een officiële vraag op het bord. Freilich stuurde immers via de Kamer een vraag naar de Nederlandse minister van Media Arie Slob: hij vroeg dat Nederland standpunt innam over de kwestie.
  • Maar dat doet Slob niet: in een antwoord heeft hij het over “een interne Belgische gelegenheid, waarover wij geen standpunt innemen”. Hij zegt verder ook “geen juridische actie te overwegen” om die subsidie bij de Europese Commissie aan te kaarten. Al eerder is er discussie geweest of het hier al dan niet illegale staatssteun betreft, iets wat de EU niet toestaat.
  • Eerder stapten de onafhankelijke dagbladhandelaars tegen de subsidie naar het Europees Hof in Luxemburg. Zij stonden op punt die zaak te winnen, waarna Bpost hen afkocht en zij hun zaak introkken. Voor het beursgenoteerde bedrijf gaat het om een levensbelangrijk dossier.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20