Joods aandeel in Israëlische bevolking op een historisch dieptepunt

In Israël wonen momenteel ruim 6,98 miljoen joden. Daarmee vertegenwoordigen zij nog 73,9 procent van de totale bevolking van het land. Dat blijkt uit een rapport van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is het aandeel van de joodse populatie in de totale Israëlische bevolking tot het laagste niveau gekrompen sinds het ontstaan van het land drieënzeventig jaar geleden.

Bij de oprichting van de staat Israël vertegenwoordigden joden nog 82,1 procent van de totale populatie.

Sovjet-Unie

‘Israël heeft nu een bevolking van bijna 9,33 miljoen mensen’, aldus de krant Jerusalem Post. ‘Naast de joodse bevolking telt het land ook nog eens bijna 1,97 miljoen arabieren (21,1 procent). Die arabische populatie bestaat uit moslims, arabische christenen en druzen.’

‘Daarnaast zijn er nog 467.000 inwoners die niet tot één van de vorige twee categorieën behoren. Die groep bestaat uit christenen die niet van arabische afkomst zijn, leden van andere religies en personen die in het Israëlische bevolkingsregister geen religieuze classificatie hebben.’

‘Sinds de oprichting van het land zijn ongeveer 3,3 miljoen mensen naar Israël geëmigreerd’, voert de Jerusalem Post nog aan. ‘Een grote immigratiegolf volgde op de instorting van de Sovjet-Unie ruim dertig jaar geleden. Sindsdien heeft Israël ongeveer 1,5 miljoen inwijkelingen geregistreerd. Tijdens die periode was er ook de immigratie van ongeveer 129.000 Israëlische burgers die in het buitenland waren geboren.’

Verwacht wordt dat de bevolking van Israël tegen eind dit decennium tot ongeveer 11,1 miljoen mensen zal uitgroeien. Nog eens tien jaar later zou er sprake zijn van ongeveer 13,2 miljoen inwoners. Wanneer Israël in 2048 zijn honderdjarig bestaan zal vieren, zou het land ongeveer 15,2 miljoen burgers tellen.

Bescherming

Het voorbije jaar is de bevolking van Israël nog met 137.000 mensen aangegroeid. Dat betekende een stijging met ongeveer 1,5 procent tegenover het jaar voordien. In het rapport wordt daarbij gewag gemaakt van 167.000 geboortes en ongeveer 16.300 immigranten. Anderzijds werden ook 50.000 overlijdens geregistreerd.

Het rapport toont verder dat begin vorig jaar ongeveer 46 procent van de wereldwijde joodse populatie in Israël woonde. Tevens werd vastgesteld dat ongeveer 78 procent van de joden in Israël ook in het land is geboren. ‘Israël heeft verder een jonge bevolking’, voert het rapport nog aan. ‘Ongeveer 28,1 procent van de populatie is jonger dan veertien jaar, terwijl 12 procent vijfenzestig jaar of ouder is.’

‘In amper drie jaar tijd is de joodse bevolking van Israël met meer dan 0,5 procent afgenomen’, zegt Yonatan Jakubowicz, directeur van het Israeli Immigration Policy Center, in een commentaar op de cijfers. ‘Ook dit jaar bleef het aandeel van de Joodse bevolking in de staat Israël verder inkrimpen. Dat fenomeen is vooral een gevolg van de immigratie.’

‘Het merendeel van de bevolking is zich echter niet bewust van die grote demografische veranderingen. De gegevens tonen het strategische belang van een verantwoord immigratiebeleid, waarin de belangen van Israël als joodse en democratische staat maximaal worden beschermd.’

(jvdh)

Meer