Israël telt nagenoeg evenveel Arabieren als Joden

In Israël, met inbegrip van de Palestijnse Gebieden, zullen snel evenveel Arabieren als Joden wonen. Dat heeft Sergio DellaPergola, demograaf aan de Hebrew University in Jeruzalem, gezegd. DellaPergola bevestigde daarmee de cijfers die eerder door een woordvoerder van de Israëlische legerleiding naar voor was geschoven.

Wanneer de bevolking van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem worden meegerekend, hebben Joden en Arabieren volgens de demograaf op het totale Israëlische grondgebied een even grote bevolking. In de andere Israëlische regio’s vertegenwoordigen Joden ongeveer 80 procent van de volledige populatie.

Joodse meerderheid

“Advocaten van een oplossing met twee naties betogen al langer dat het land zijn Joodse meerderheid dreigt te verliezen indien er ook geen afzonderlijke Palestijnse staat wordt gecreëerd,” aldus de Times of Israel. “Indien er geen tweede staat komt, zal Israël volgens hen evolueren tot een binationale natie of een land worden waarin de Arabieren en andere minderheden geen gelijke rechten hebben.”

DellaPergola berekende dat over het volledige territorium op dit ogenblik 6,9 miljoen Joden en 6,5 miljoen Arabieren wonen. Die kloof zal volgens hem wellicht over vijftien tot twintig jaar kunnen worden gedicht.

Haim Mendes, een hogere officier in het Israëlische leger met verantwoordelijkheid over Palestijnse zaken, had eerder in de Knesset verkondigd dat er op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook bijna vijf miljoen Arabieren wonen. De militair werd echter door een aantal conservatieve parlementsleden op de korrel genomen.

Hij werd ervan beticht de cijfers over de Arabische populatie te overdrijven. Avi Dichter, parlementslid van de regerende Likoed-partij en in het Israëlische parlement voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, had de cijfers van Mendes verrassend genoemd en had bijkomende verduidelijking gevraagd.

Nederzettingen

Moti Yogev, parlementslid voor de partij Jewish Home en een verdediger van de Joodse nederzettingen in de bezette gebieden, beschuldigde Mendes ervan zich op Palestijnse cijfers te hebben gebaseerd.

“De bevolkingscijfers vormen een belangrijk gegeven in het kader van een algemeen vredesakkoord dat tussen Israël en de Palestijnen eventueel zou kunnen worden gerealiseerd,” zegt de Times of Israel.

“Daarbij wordt opgeworpen dat Israël op basis van deze trends nooit zijn toekomst als een Joodse en democratische staat zal kunnen vervullen.” De huidige Israelische regering ziet weinig in het concept van een Palestijnse staat en verwerpt de mogelijk demografische bedreiging.

Op het gebied van geboortecijfers beginnen de Joden volgens DellaPergola weliswaar in de buurt van de Arabieren te komen, vooral dankzij de hoge vruchtbaarheidsgraad bij de ultra-orthodoxe bevolking, maar hij merkt op dat de Arabische bevolking gevoelig jonger is en dan ook nog een grotere levensverwachting heeft.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20