Jongerenrekening

Voor elke jongere is het erg verstandig om zo vroeg mogelijk goed met geld om te leren gaan. Bij voorkeur wacht je hier niet mee tot dat je volledig op eigen benen moet staan, maar als je nog bij je ouders of verzorgers woont. Als jongere kun je immers pas helemaal over je eigen geld beschikken op het moment dat je meerderjarig bent. Wel kun je al vanaf je zestiende verjaardag geld opnemen van een rekening. Aan een dergelijke geldopname zijn overigens wel een aantal voorwaarden en regels verbonden.

Wanneer kan een jongere geld opnemen?

Een dergelijke geldopname kan echter alleen als je de betreffende rekening zelf hebt geopend en je wettelijke vertegenwoordigers met deze opening akkoord zijn gegaan (of als zij zich hier in geen geval tegen verzet hebben). Je wettelijke vertegenwoordigers kunnen eveneens een rekening op je naam openen en een verzoek indienen om de wet op het sparen van een minderjarige toe te passen. In dat geval kun je maximum 125 euro per dag opnemen van de betreffende rekening.

Je dient echter wel rekening te houden met het feit dat deze geldopname zowel van toepassing is op reguliere geldopnames als op vooroverschrijvingen van je spaarrekening naar je zichtrekening. Op het moment dat je nog geen zestien jaar oud bent dan kunnen enkel en alleen je ouders of je wettelijke vertegenwoordigers geld opnemen en bedragen overschrijven van de spaarrekening die je op je naam hebt staan.

Geldopnames door ouders

Op het ogenblik dat je ouders of wettelijke vertegenwoordigers geld opnemen van de rekening die op jou naam staat, dan dient dat te in jouw belang. Het geld dat op deze rekening staat is immers jouw bezit en niet dat van je ouders of verzorgers. Indien je twee ouders hebt, dan kunnen deze afzonderlijk van elkaar geld opnemen van je rekening. In een dergelijk geval gaat een bank namelijk uit van het vermoeden van de instemming van de andere ouder.

Er zal door een bank dan dus niet worden gekeken naar aspecten zoals:

Op het moment dat er twijfels bestaan over het akkoord van één van de ouders, dan dienen allebei de ouders gezamenlijk optreden. Dit geldt eveneens als er sprake is van een belangrijke geldopname die niet past in het dagelijkse beheer van de betreffende rekening. Indien je ouders niet gezamenlijk het gezag over je hebben, dan zal alleen de ouder die het gezag heeft het recht hebben om de goederen, en dus ook de bankzaken, van een kind te beheren.

Wetgeving ten aanzien van overschrijvingen

Het is in ons land wettelijk niet toegestaan om geld over te schrijven van een spaarrekening naar een rekening op naam van een ander. Op deze wet is echter één uitzondering van toepassing en wel voor het doen van een vooroverschrijving naar een andere spaarrekening die bij dezelfde financiële instelling op naam staat van je man, je vrouw of een ander familielid (tot en met de tweede graad).

Transacties in het belang van de jongere

Transacties dienen in alle gevallen plaats te vinden in jouw belang, als je nog minderjarig bent. Wanneer er transacties uit worden gevoerd waarbij dit niet aan de orde is, dan zullen deze worden afgewezen, behalve als er een machtiging af is gegeven door een vrederechter. Voor een aantal verrichtingen is altijd de machtiging van een dergelijke rechter noodzakelijk. Hierbij kun je onder andere denken aan:

  • het afsluiten van een lening,
  • het hypothekeren van een goed,
  • het kopen van onroerende goederen.
  • het verkopen van effecten.

In al deze gevallen zul je altijd de toestemming van een vrederechter nodig hebben.

Deze voorwaarden en regels zijn in het leven geroepen om de belangen van jongeren te beschermen, maar hen toch in de gelegenheid te stellen om financieel steeds meer onafhankelijk te worden van hun ouders, of hun wettelijke vertegenwoordigers. Op het moment dat je meerderjarigheid hebt bereikt, zul je immers ook je eigen financiële boontjes moeten doppen. Een jongerenrekening kan je dan ook prima helpen om alvast wat ervaring op te doen en de wereld van de geld- en de bankzaken wat beter te leren kennen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20