Japan telt 126 miljoen inwoners, minder dan 13% daarvan zijn kinderen

Voor het 37-ste opeenvolgende jaar is het aantal kinderen in Japan gedaald. Nog amper 12,3% van de 126 miljoen Japanners zijn kinderen. In de VS zijn er dat 18,9% en in India 30,8%. 

Tot overmaat van ramp is het segment van 12- tot 14-jarigen ook nog eens het best vertegenwoordigde, met 3,26 miljoen tieners, wat aangeeft dat de neerwaartse trend nog erger wordt dan nu al wordt vermoed. 

De cijfers bevestigen dat Japan er niet in slaagt de vergrijzing te keren, een gevaarlijke trend die de bevolking van het land tegen 2060 zal inkrimpen tot minder dan 87 miljoen mensen.

De Japanse overheid tracht mensen al geruime tijd te motiveren om meer kinderen te maken. Dat gebeurt door middel van cash betalingen en andere incentives. Ook krijgen werkgevers die ouderen en vrouwen in dienst nemen aanzienlijke belastingverlagingen.

Japan blijft zich verzetten tegen immigratie

Japan is een van de weinige landen waar de bevolking zich verzet tegen de massale import van immigranten om de problemen op de arbeidsmarkt te compenseren. In het land leven 2,04 miljoen immigranten, of amper 1,6% van de actieve bevolking. Ter vergelijking: in de VS is dat 7% en in Estland 16%.

De publieke opinie blijft tegen immigratie gekant en wel omdat men er van overtuigd is dat de harmonie van het land gebouwd werd op ‘één natie, één beschaving, één taal, één ras’, zoals de huidige vice-premier en minister van Financiën, Taro Aso, het een paar jaar geleden nog onverbloemd onder woorden bracht.

De science-fiction maatschappij: tekenen aan de wand

De Japanse maatschappij lijkt dus inderdaad te evolueren naar het door demograaf Nick Eberstadt in 2012 geschetste ’type van maatschappij dat we enkel kennen uit science-fictionfilms.’ Japan heeft naast één van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld ook een bloeiende industrie die allerlei diensten en producten aanbiedt die eenzame mensen van gezelschap voorziet (zoals inhuurbare “familieleden”, realistische babypoppen en –robots).

En er zijn  nog tekenen aan de wand:

-> Tussen 1998 en 2008 steeg het aantal verlaten huizen in Tokio met 60% tot 190.000 en in Osaka met 70% tot 180.000. Er zijn gewoon onvoldoende mensen om ook maar een paar van de 7,57 miljoen leegstaande huizen te bevolken.

-> In 2012 overtrof de verkoop van luiers voor ouderlingen voor het eerst die van luiers voor pasgeborenen.

-> In 2015 telde het land zo veel honderdjarigen dat de regering besliste een traditioneel cadeau – een zilveren saké schotel die 8.000 yen of 60 euro waard is – dat deze ouderlingen voor hun honderdste verjaardag krijgen, te vervangen door een goedkoper item. De immer ouder wordende bevolking van Japan legt namelijk een bijkomende hypotheek op het al overbelaste Japanse budget.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20