Japan heeft recordaantal buitenlandse residenten

Eind juni telde Japan nagenoeg 2,83 miljoen buitenlandse residenten. Dat was een nieuw record. Dat blijkt uit cijfers van het Japanse Immigration Services Agency. Het vorige record dateert van eind vorig jaar. Sindsdien is het aantal buitenlandse residenten in Japan nog met 3,6 procent toegenomen.

De opeenvolgende records hebben te maken met het streven van de overheid en het bedrijfsleven om meer buitenlandse werkkrachten aan te trekken. Die instroom moet Japan immers helpen het tekort op de binnenlandse arbeidsmarkt op te vangen.

Handarbeiders

De grootste groep buitenlandse residenten bestaat uit studenten (336.847) en stagiairs (367.709). Anderzijds was er een sterke toename in de aankomst van buitenlandse ingenieurs en specialisten in internationale services. Die categorie toonde een groei met 13,6 procent tot 256.414 residenten.

Bij andere hoogopgeleide professionals was er een stijging met 17,9 procent tot 13.038 expats.

Daarentegen blijft Japan grote problemen ervaren met het aantrekken van handarbeiders. In april van dit jaar lanceerde de Japanse regering een visum-programma om dergelijke werkkrachten uit het buitenland te helen. Sindsdien zijn voor die categorie echter amper 616 vergunningen toegekend.

‘Japan rekent tegen maart volgend jaar op minstens 47.550 buitenlandse handarbeiders,’ aldus de Japanse zakenkrant Nikkei. ‘Het programma lijkt dan ook nog op kruissnelheid te moeten komen.’

Uit het rapport blijkt nog dat 783.513 buitenlanders in Japan een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. Verdeeld over nationaliteit vormen Chinezen de grootste groep expats (786.241), gevolgd door Zuid-Koreanen (451.543) en Vietnamezen (371.755).

Vergrijzing

De Japanse immigratiedienst meldt verder dat alle prefecturen een toename van het aantal buitenlandse residenten noteerden. Het grootste aantal woont echter in de hoofdstad Tokio (581.446).

Japan heeft in toenemende mate expats nodig om zijn arbeidsmarkt op peil te houden. Studies van het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties maken duidelijk dat het land de oudste bevolking van de hele wereld heeft.

Die situatie zal alvast de volgende decennia ongewijzigd blijven. Momenteel is 28 procent van de Japanse bevolking ouder dan vijfenzestig jaar. Tegen het midden van deze eeuw zal dat cijfer opgelopen zijn tot 38 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20