Israël binnen 10 jaar een topeconomie binnen de OESO

Israël heeft de potentie om in de wereldeconomie een leidende natie worden. Dat heeft Eli Cohen, Israëlisch minister van economie, tijdens een samenkomst met een groep Israëlische leiders in Jeruzalem gezegd. Om die ambities te ondersteunen moet het land volgens de minister vooral inzetten op technologie en energie.

Op dit ogenblik staat Israël in de rangschikking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) op een 21ste plaats, maar het land heeft volgens Cohen de ambitie om binnen een periode van een decennium tot de top tien door te dringen.

Integratie

“Wanneer gekeken wordt naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, heeft Israël het potentieel om binnen het tijdsbestek van tien jaar een van de leidende naties van de wereld te worden,” verduidelijkte minister Cohen. “Daarvoor moet de economie zich vooral toespitsen op hightech en een sterkere integratie van ultra-orthodoxe joden en arabieren op de arbeidsmarkt nastreven.”

“Het land kan voor de realisatie van zijn ambities terugvallen op de inkomsten die door de energiesector worden gegenereerd.”

Cohen wees er nog op dat de Israëlische hightech-sector momenteel 300.000 werknemers telt. Dat is 9 procent van de totale Israëlische arbeidspopulatie. Over vijf jaar wil Cohen de tewerkstelling in de technologische industrie tot 500.000 arbeidskrachten hebben opgevoerd.

Op dit ogenblik genereert Israël per hoofd van de bevolking een bruto binnenlands product van 32.587 dollar. Daarmee blijft het land momenteel onder het Oeso-gemiddelde van 37.311 dollar.

Uit een rapport van de Oeso blijkt echter dat de Israëlische hightech-sector sinds het begin van dit decennium de helft minder snel is gegroeid dan de totale nationale economie. “Daardoor is de status van de technologische industrie als een cruciale groeimotor voor de economie van het land de voorbije jaren verzwakt,” aldus het rapport.

Inkomen

In het rapport wees de Oeso bovendien ook op de demografische veranderingen die Israël in de toekomst wellicht zal kennen. “Indien het land er niet in lukt om de arabische en ultra-orthodoxe bevolkingsgroepen beter in de arbeidsmarkt te integreren, zal mogelijk voor zware consequenties moeten worden gevreesd,” wordt er opgemerkt.

Deze twee groepen kennen immers slechts een beperkte aanwezigheid op de Israëlische arbeidsmarkt. Indien de tewerkstelling en productiviteit van de arabische en ultra-orthodoxe populatie op zijn huidig niveau gehandhaafd blijft en niet kan worden opgevoerd, dreigt het gemiddelde Israëlische inkomen volgens de Oeso sterk terug te vallen.

Over veertig jaar zou het gemiddelde Israëlische inkomen volgens de ramingen daarmee bijna 30 procent onder het gemiddelde van de Oeso blijven. De huidige kloof zou daardoor worden verdubbeld.

Meer